Článek na webu EMF smog uvádí, že 5G sítě pomáhají šíření koronaviru tím, že snižují lidskou imunitu. Autor předkládá množství tvrzení, která ukazují buď na neznalost pracovních pásem 5G sítí nebo se jedná o záměrné lhaní. Svá tvrzení obhajuje citováním akupunkturisty Dr. Marka Sircuse, anti-radio aktivisty Arthura Firstenberga či více než sto let zesnulého neurologa George Miller Bearda. Z jediné relevantní uváděné peer-review studie se autor odvolává na dvě věty z abstraktu, které jsou zcela vytržené z kontextu a informace předkládané v článku mohou potvrzovat pouze v případě, budeme-li ignorovat celý zbytek studie. Článek lze označit za nepravdivý.

Sítě 5G operují ve třech pásmech, nízkém (0.6 GHz – 0.7 GHz), středním (2.5 – 3.7 GHz) a vysokém (24 – 39 GHz). Nízké pásmo je shodné se současně používaným pásmem GSM a v případě ČR jen s televizním kanálem 48. Využívání tohoto pásma je všeobecně považováno za bezpečné. Střední pásmo odpovídá pásmu využívaném WIFI, taktéž bezpečné. Vysoké pásmo je též považováno za bezpečné, avšak vliv milimetrových vln na zdraví je předmětem vědeckého zkoumání.

Autor v článku uvádí, že šíření koronaviru klesá téměř na nulu nakažených po 70-ti dnech bez ohledu na místo a opatření. Dané tvrzení ve studii od Izraelského specialisty Isaaca Be-Israel, na kterou autor odkazuje, bylo skutečně řečeno. Autor studie poukazuje na to, že vládní opatření nemají vliv na dobu šíření viru, ale na množství nakažených, a v případě Izraele doporučuje, aby na místo tvrdých opatření, které mají dopad na ekonomiku, se stát připravil na nárůst pacientů v nemocnicích, aby nedošlo ke zhroucení zdravotní péče tak, jak se stalo ve Španělsku a Itálii. Jedná se tedy o tvrzení vytržené z kontextu.

V článku je dále uvedeno, že studie podkopává důvod pro dalekosáhlé a neúměrné taktiky totálního uzamčení dopadající na lid. Důkazy prý nasvědčují tomu, že “promořenost je podstatně větší, než je indikována počtem potvrzených případů”, ve skutečnosti 50 až 85 krát větší. Tato studie byla ovšem provedená na vzorku pouhých 200 lidí náhodně vybraných na ulici v předměstí Chicaga. Autor původního zdroje sám uvádí, že takto malý vzorek nelze považovat za reprezentativní.

U tvrzení “Osmdesát procent studií in vivo prokázalo odpověď na expozici, zatímco 58% studií in vitro prokázalo účinky,” autor předkládá pouze část dané studie. V této review studii ze září 2019 byly porovnávány výsledky 94 studií o vlivu frekvencí v rozmezí 6 – 100GH. Na rozmezí 0-27GHz, kde je provozovaná 5G, připadají jen 3 studie. Ve výsledcích 94 studií také nebyl nalezen jednoznačný vztah mezi odpovědí studovaného organismu na použitou frekvenci, dobu expozice, výkon a nelze tedy jednoznačně posoudit zdravotní rizika.

Informace o žhářství a vandalismu u bezdrátových telekomunikačních věží  a dalších zařízení v Británii je pravdivá. Někteří Britové věřící konspiracím o 5G sítích zařízení skutečně ničili. Pravda je také to, že slovinská vláda pozastavila výstavbu 5G sítě, dokud nebude oficiálně posouzen její vliv na zdraví.

Ruskou studii z roku 2002, která měla prokazovat škodlivé účinky sítě, nelze dohledat, jelikož autor neuvedl řádný zdroj. Tvrzení, že 42 GHz je blízké středu spektra 5G sítí, je lež. Jiná studie, kterou sám autor také citoval, uvádí, že spektrum do 30GHz žádné drastické snížení imunity či poškození buněk nezpůsobuje.

Informaci, že hasiči v San Franciscu hlásili problémy s pamětí poté, co poblíž stanice byla nainstalována 5G síť, nelze ověřit, jelikož se šíří pouze po webech s anti-5G tematikou.

Ke konci článku autor podsouvá myšlenku, že nedostatek kyslíku v krvi pacientů s Covid-19 souvisí s absorpcí kyslíku při frekvenci 60 GHz kterou má používat 5G síť, a tedy 5G síť zhoršuje onemocnění Covid-19. Při frekvenci 60 GHz opravdu dochází k absorpci energie kyslíkem a poklesu dosahu signálu. Nicméně, nejvyšší alokované pásmo 5G v evropě je 27,5 GHz. Autor také opomíjí fakt, že onemocnění Covid-19 napadá plíce a omezuje jejich funkčnost.

Další zdroje k tématu:


Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

    • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
    • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
    • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org