Hnutí První republika Matouše Bulíře stále láká na samolepky na dopravní značky. Místo, kde se nachází prostor pro označení země (CZ) a vlajka EU, mají lidé přelepovat samolepkou s dvojocasým českým lvem. Prý jich prodalo už 12 tisíc.

Hnutí se zaštiťuje článkem 23 Ústavy a to konkrétně právem na odpor. Nicméně to je samozřejmě nesmysl, protože členství v Evropské unii, která se řídí Listinou základních práv a svobod, odsouhlasili občané ČR v referendu.

Tomu, kdo takto upraví dopravní značku, hrozí pokuta. § 125 Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. říká, že „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“ Zákon tedy jasně hovoří i upravení tabulky.

Podobného názoru je i Michal Dlabola, který se zabývá dopravním právem. „Ten doslovný text zní: ‚Přestupku se dopustí ten, kdo řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakrytá, nečitelná nebo upravená anebo umístěná tak, že je znemožněná nebo podstatně ztížená její čitelnost.‘ To co oni píšou, se vztahuje k té poslední části čili o tom znemožnění nebo podstatném snížení její čitelnosti. Ovšem tenhle text se vztahuje pouze k tomu poslednímu zásahu do registrační značky čili do toho, jak je značka umístěna. pokud je značka zakrytá, je to přestupek bez dalšího, pokud je nečitelná, je to přestupek bez dalšího, pokud je upravená, je to přestupek bez dalšího. A pak je ta poslední varianta, pokud je umístěná jinak, než je předepsáno, tak pak je to přestupek jenom tehdy, kdy způsob toho umístění ztěžuje její čitelnost. Pokud se jedná o zásah do registrační značky, z mého pohledu jde o přestupek vždy, i když neovlivňuje čitelnost registrační značky,“ řekl Dlabola pro portál Irozhlas.cz.

„Vámi popsané jednání je přestupkem, protože se jedná o neschválené nálepky na tabulce registrační značky. V takovém případě lze omezit vozidlu technickou způsobilost na dobu 30 dnů a uložit pokutu řidiči příkazem na místě až do výše 2000 korun a ve správním řízení do 2500,“ popsal serveru Irozhlas.cz mluvčí policejního prezidia David Schön.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.