Hitem na internetu se stalo video Hnutí CESTA. Na úvod si tedy představme kdo stojí za hnutím. Cesta odpovědné společnosti je politické hnutí, založené v roce 2017. Předsedou je Jan Michael Kubín. Místopředsedou je astrolog Antonín Baudyš. Hnutí se zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Kandidovalo ve třinácti krajích, obdrželo 3 758 hlasů (0,07%) a nezískalo žádný mandát. Hnutí se také zúčastnilo voleb do Evropského parlamentu. Lídrem kandidátky byl Antonín Baudyš. V těchto volbách obdrželo 7 890 hlasů (0,33%) a nezískalo tak žádný mandát. A hnutí se zúčastnilo i voleb do Senátu v roce 2020. Antonín Baudyš získal v prvním kole 742 hlasů a 1, 93% hlasů, Jan Kubín 365 hlasů a 0,9% hlasů.

Ve videu nazvaném „DOPIS LÉKAŘEK A MATEK: Smyčka se utahuje” je vyřčeno mnoho nepravd. MUDr. Jana Budařová, která sama o sobě píše, že „cestu klasické západní medicíny dobrovolně opustila na konci roku 2009“ tvrdí, že vakcíny schválené EMA nemají dokončenou 3. fázi studií. To jednoznačně není pravdou. Vakcíny mají dokončené všechny klinické fáze studií a rozhodně nejsou experimentální. Zde podrobné informace o vakcíně Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen.

Nelze registrovat žádnou vakcínu, která by neprošla 3 fázemi klinického očkování. Sledování účinnosti a bezpečnosti vakcíny po registraci ovšem nekončí, ale pokračuje se dále v tzv. postregistračních studiích (fáze IV), které můžeme též nazvat jako „Rozšířené srovnávací studie účinnosti a bezpečnosti“. Zdravotničtí pracovníci a pacienti hlásí podezření na případné nežádoucí účinky po očkování SÚKL, který monitoruje a vyhodnocuje situaci v oblasti očkovacích látek. Podezření na nežádoucí účinky hlásí také držitelé rozhodnutí o registraci, a to do evropské databáze EudraVigilance. Informace jsou předávány EMA (v USA FDA), kde jsou dále vyhodnocovány.

Jitka Čepková zase v dopise píše, že „jsou vážné obavy, že může způsobovat problémy s plodností a zvýšenou potratovost plodů u těhotných žen“. Mimochodem sama dodává, že je jedna z mála zdravotníků, kteří ještě naočkovaní nejsou.

Nejen na konspiračních webech se čas od času objeví informace, že vakcíny způsobují jak potíže s početím, tak trvalou neplodnost, zvláště pak u žen. S poněkud zašmodrchaným vysvětlením, že škodí virus v nich, a krom toho, že obsahují bílkovinu, která brání vývoji placenty. Ta se v těle ženy nicméně vyvíjí až po otěhotnění a slouží k výživě plodu. Celé tvrzení je navíc nesmyslné i proto, že žádná z očkovacích látek neobsahuje ani živý virus, ani bílkovinu syncytin, která pomáhá s vývojem placenty. Odborné studie navíc dávno vyvrátily podezření, že by očkování mohlo způsobit neplodnost, podrobnosti na webu odborné společnosti zámořských gynekologů a porodníků zde (odkaz na článek v angličtině).

„Do této chvíle se nevyskytla žádná známka toho, že by vakcíny proti Covidu měly negativní vliv na reprodukční zdraví žen, což potvrdila celá řada expertů a zdravotnických organizací. Například CDC tvrdí, že momentálně nejsou žádné důkazy o tom, že by jakékoliv vakcíny včetně těch proti Covidu způsobovaly problém s neplodností.  Ke stejnému závěru dospěla i trojice amerických profesních sdružení – Americký svaz gynekologů a porodníků, Americká společnost pro reproduktivní medicínu a Společnost pro medicínu matky a plodu. Ta vydala společné prohlášení, v němž stojí, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by vakcíny způsobovaly neplodnost. I když samotná plodnost nebyla přímo předmětem studie během klinických testů vakcíny, v prohlášení stojí, že „ke ztrátě plodnosti nedošlo ani u dobrovolníků během klinických testů, ani u milionu lidí, kteří se od té doby nechali naočkovat, ani u zvířat, která byla testům podrobena. Ztráta plodnosti je vědecky nepodložená a nepravděpodobná,“ píše AFP.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com