Na Facebooku se znovu šíří zpráva z Plzně, kterou napsal velitel OBZ Ladislav Kilián 17. května 1945. Dokumentem se už dříve oháněly dezinformační weby jako Arfa nebo Skrytá pravda. V této zprávě se mj. uvádí jak se američtí důstojníci „bratříčkují“ s německými a vedení firem je nahrazováno kolaboranty. Připomeňme, že američtí vojáci Plzeň osvobodili.

Na jednu stranu je pravdou, že nacisté se na konci 2. světové války raději jezdili vzdát do rukou Američanů nebo Britů než Sovětů. Slibovali si tím lepší zacházení. Na straně druhé však hlášení Ladislava Kiliána není možné brát příliš vážně. Je totiž nutné si připomenout co to OBZ bylo.

„Vytvoření vojenského obranného zpravodajství (OBZ) na východní frontě se váže ke konci roku 1944. Sověti od samého počátku monitorovali vznik československých jednotek na své půdě, od polního praporu až po vytvoření armádního sboru. Od jejich vzniku v nich působili důstojníci NKVD, kteří podávali pravidelné zprávy svým nadřízeným ohledně nálad, morálky, ale i o politických postojích jednotlivců. Na konci války bylo již zřejmé, že se Československo ocitne v sovětské sféře vlivu. Rovněž nešlo přehlédnout, že vztahy mezi západními spojenci a SSSR začaly povážlivě skřípat.

Po skončení války patřilo do hlavní činnosti OBZ pátrání po dokumentech Abwehru a Gestapa, které měly pomoci identifikovat zrádce a kolaboranty. V mnoha případech docházelo ke zneužití výslechů příslušníků Gestapa a „vyrábění“ protokolů na „zakázku“, které byly posléze použity a zneužity v poválečném zápase o armádu. (…) Hlavní správa obranného zpravodajství (HS OBZ) se pod Reicinovým vedením soustředila na vytvoření organizační struktury OBZ na nižších stupních a vypracování podrobných nařízení a směrnic pro jejich činnost. Již koncem roku 1945 byla OBZ prakticky nekontrolovatelnou organizací, přičemž Reicin, jako disciplinovaný člen strany, důsledně plnil úkoly, které obdržel od ÚV KSČ. Působnost a kompetence OBZ přitom nevycházely ze směrnic či nařízení MNO, ale z výnosů a nařízení HS OBZ, které podepisoval samotný pplk. Bedřich Reicin,“ píše web Válka.cz.

Na samotném dokumentu je pak zřejmé, že mířil Československému sboru v SSSR. Je tedy nutné na něj nahlížet s rezervou, protože se neví, zda skutečnosti uvedené v dokumentu se zakládaly na pravdě, nebo byly jen falešným dokumentem ospravedlňující nárok SSSR na vliv celé ČSR, vč. území ovládaných západem. Je nutné si uvědomit, že v tu dobu se nevědělo jakým způsobem bude uspořádání v ČSR nadále vypadat a zda se například Československo nerozdělí jak se později rozdělilo například Německo na několik částí podle sfér vlivu. Tomu, že Československo zůstalo pospolu napomohli mimochodem i bezesporu diverzní akce ze západu, například atentát na Reinharda Heydricha, kdy ČSR byla považována za zem bojující s nacisty.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.