Je léto a teploty mnohdy dosahují extrémních hodnot. Na Facebooku se momentálně šíří příspěvek, který informuje o úpalu a úžehu. Chybou už je to, že vytváří dojem, že úpal a úžeh jsou dvě odlišné nemoci. „Poster, který vznikl špatným překladem a šíří se po Fb, budí dojem, že úpal a úžeh jsou dva odlišné stavy, kdy jeden je nezávažný a řešitelný doma, zatímco druhý je akutní a vyžaduje okamžité volání 155. Úpal je celkové přehřátí organismu – selhání řízení tělesné teploty, vzniká při pobytu v horkém prostředí. Úžeh je důsledkem přehřátí na slunci. Praktické rozlišování mezi úpalem a úžehem v první pomoci postrádá smysl. (zdroj: Standardy první pomoci, ČČK 2017. V praxi se v horkých dnech setkáváme s pacienty, kteří mají úpal i úžeh současně a první pomoc spočívá shodně v přesunu do chladnějšího prostředí, podání tekutin s minerály a chlazením (průvan, sprcha, obklady, …). Volání 155 je pak na místě v případě poruchy vědomí, křečí či v případě, že se stav pacienta nezlepšuje,“ informuje stránka IPRK – Kurzy první pomoci prakticky.

Hlavní chybou však je, že příspěvek radí podávat studené nápoje a ochladit osobu jakýmkoliv způsobem. To je špatně. Ochlazení organismu nesmí být šokové. „První pomoc při úpalu spočívá v ochlazení organismu a změně prostředí z horkého do chladnějšího. Zároveň je nutné tělo hydratovat, ale po malých množstvích, aby se stav nezhoršil a nedocházelo ke zvracení. Vzhledem k příznakům (dezorientace, mdloby až bezvědomí) se vždy ujistěte, že s nemocným někdo je a jeho stav kontroluje. Ke zchlazení může pomoci i vlažná sprcha, nikoliv však ledová,“ píše Pilulka.

Pravidlo „5T“ připomněl Václav Feigl. Pravidlo obsahuje teplo, tekutiny, ticho, tišení a transport. „Zajistěte postiženému tepelný komfort. Pozvolna! Přesuňte ho do chladného dobře větraného prostoru, chlaďte ho studenou textilií, vodní mlhou, vlažnou sprchou… Ne “šokově”.  Žádná vana s ledovou vodou, žádná ledová sprcha. Postižený musí pít. Musí pít vodu ideálně obohacenou o minerály. Ne násilím, ne alkohol v jakékoliv podobě a ne nic ledového! Pozvolna. Hodně, ale pozvolna. Ticho neznamená, že máte významně mlčet a koukat na postiženého s účastí. Představte si sami sebe v téhle situaci. Je vám zle a chcete klid. Klid je to správné slovo. Ne hrobové ticho. Každý chce slyšet, že “to bude dobrý”. A bude, když dodržíte tyhle jednoduché zásady. S postiženým si povídejte. Když bude mít zájem. Když zájem mít nebude, nevnucujte se, ale jedním okem ho mějte v merku. Jak začne být apatický, nebo neklesne/stoupá teplota, případně upadne do bezvědomí, dostáváme se k dalšímu T. Neklesá-li teplota, postižený je apatický, ztrácí nebo ztratil vědomí, je třeba ho transportovat k odborné lékařské pomoci. Pokud se, nedej bože, dopracujete až sem, zapomeňte na jakoukoliv potřebu být za hrdiny. Nikoho nikam nevozte. Zavolejte ZZS (155), pokud nemáte aplikaci Záchranka, moc šikovná věc, mimochodem, popište dispečerovi situaci a on vám pošle posádku se sanitou. A když si nebudete jisti, zůstane s vámi na telefonu a bude vás instruovat, co máte dělat, než sanitka přijede,“ připomněl pravidla první pomoci Českého červeného kříže Václav Feigl.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.