Agentura Focus ve svém průzkumu zkoumala postoje k uprchlické krizi, u jedné z otázek však způsobem návodným a manipulativním. Manipulace se následně dopustil i Úsvit národní koalice při prezentaci výsledků. 

Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v srpnu 2015 krátký reprezentativní výzkum týkající se postojů české populace k problematice současné uprchlické krize. (1)

Dotázáno bylo 1040 respondentů ve věku 18 a více let.

Faul první: Falešné dilema

Agentura Focus položila respondentům mj. otázku: „Který z následujících výroků je vám nejbližší? “ a na výběr dala tři možné odpovědi. Tady jsou:

  • Stát i EU by měly přijímat všechny uprchlíky, kteří požádají o pomoc ( tuto odpověď zvolilo 6% respondentů )
  • Stát i EU by měly uprchlíky vracet do zemí jejich původu a tam jim poskytovat pomoc. ( pro 61% respondentů )
  • Stát i EU by měly uprchlíky vracet do zemí jejich původu bez další pomoci. ( pro 32% respondentů )

www.focus agency.cz files contentFiles focus uprchlicka krize v cr end.pdf

Tato otázka se však dá považovat za návodnou a neposkytující relevantní obraz.

Ptá se na přijímání VŠECH uprchlíků bez výjimky a takto zformulována probouzí dojem falešného dilematu Všechno nebo Nic, což je klasický argumentační faul.

Vyvolává totiž dojem, že existují pouze dvě ostře oddělené možnosti ( přijímat všechny vs. nepřijímat nikoho), přestože ve skutečnosti jich je více ( např. selektivní výběr přijímaných ), tzn. položená otázka neuznává neutrální či kompromisní řešení. Zároveň se takto zformulovaný dotaz dá považovat za návodnou otázku, jež byla položena pro dosažení očekávaných výsledků.

Na základě takto vytvořeného falešného dilematu agentura Focus prezentuje, že více než devět desetin dotázaných respondentů si myslí, že jak Česká republika tak i Evropská unie by měly uprchlíky vracet do země jejich původu.

( Akt. ) Vytknout otázce lze i absenci možnosti zvolit hodnotově neutrální odpověď ( “nevím” ).

Faul na druhou: Zkreslení výsledků

Faulu na druhou se dopustil Úsvit národní koalice prezentaci výsledků tohoto výzkumu na sociálních sítích, když prezentoval následující infografiku.

10422361_1002559443128580_1726505883855909476_n

V popisu fotografie uvádí, že 93% občanů ČR si přeje vracet uprchlíky zpět, cit.: ”

“Co si přejí občané naší republiky je jasné. Co na to ale vláda? Kdy konečně někdo řekne, jak chtějí zajistit naší bezpečnost? Pokud patříte mezi oněch 93% prosím sdílejte, třeba si vláda konečně všimne, že se něco děje…” (2)

Povšimněte si posunu interpretace od „devíti desetin dotázaných respondentů“ ( tzn 1040 respondentů ve věku 18+ ) k 93% VŠECH občanů celé České republiky.


Zdroje:

(1) Zpráva Agentury Focus: http://www.focus-agency.cz/files/contentFiles/focus-uprchlicka-krize-v-cr-end.pdf

(2) Infografika Úsvitu: https://www.facebook.com/hnutiusvit.cz/photos/a.541636472554215.1073741828.526346124083250/1002559443128580/?type=1&theater )

Poznámka: ( Akt. ) – aktualizováno


contributor