Na českém internetu lze nezřídka narazit na citát, který údajně pochází od řeckého filozofa Sókrata a zní takto:

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou k pozicím moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“

Na první pohled by se mohlo zdát, že citát bude pravý. Uvádějí jej například weby Citáty.net, Databáze knih, Jan Šinágl, přednáška Politický systém státu zaštítěná mimo jiné Ministerstvem práce a sociálních věcí, Evžen Tošenovský, Cevro Institut na stránkách Armádních novin, bakalářská práce Vladimíra Pešty Empatická reflexe v pedagogice (PedF UK 2013), bloger a člen katedry ekonomie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole finanční a správní Michal Blahout na konferenci na téže škole (když ovšem uvážíme, že na konferenci vystupovali i prokazatelní konfabulátoři Miloslav Grebeníček a Radim Valenčík, lze již mít pochyby).

Zmíněný údajný výrok přitom citují různí dezinformátoři a pochybné weby jako Emil Kalabus a Petr Havlíček (Czech Free Press), Svobodný svět, Ivan Poledník (Protiproud), Zvědavec, Josef Šulc (Haló noviny), Petr Paulczynski, Josef Mrázek (Nová demokracie), Pravý prostor (převzato ze slovenského dezinformačního webu Zem a vek), Stanislav Huml nebo F. R. Čech. Kromě toho lze text najít i v různých diskusních fórech. Jako pikanterii je třeba dodat, že se vyskytl i v diskusi pod jiným článkem, který vyšel na Neviditelném psu a opíral se o podvržený Voltairův citát.

Značná obliba u dezinformátorů v nás vzbudila nedůvěru, protože obliba podvržených citátů je pro ně typická. Navíc web Wikicitáty ovšem výrok označuje jako mylně připisovaný. Obrátili jsme se proto na odborníka na antickou filozofii Jakuba Jirsu, Ph.D. z Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jakub Jirsa ve své odpovědi, která potvrdila naše podezření, uvedl toto:

„Zkusil jsem řetězce τυραν, ολιγαρ a μοναρχ, resp. δημοκρατ napříč TLG (Thesaurus Linguae Graecae) a nenašel jsem odpovídající originál. Nikde jsem dále nenašel citát s odkazem do textu (ať už na Platóna či Xenofóna), což je také divné.

Nejblíže citátu je text z Platónovy Ústavy 563b: „Vrchol pak svobody, příteli, který se jeví v takovéto obci (JJ: demokratické), jest to, když koupení otroci a koupené otrokyně nejsou o nic méně svobodní než ti, kteří je koupili. A jak veliká jest rovnost a svoboda v poměru žen k mužům a mužů k ženám, to bychom byli málem zapomněli říci.“ (překl. Novotný)

Ano, duch celé citace by mohl být platónský, resp. sókratovský (zde je vždy otázka, nakolik to, co říká Platón, resp. Platónova postava Sókratés, odpovídá tomu, co mohl říkat historický Sókratés), podle Platóna je demokracie předstupněm tyranie a k tyranii přirozeně vede. Ale v samotném citátu je několik míst, která mi přijdou neplatónská a nesókratovská:

  • nepamatuji se na pasáž, která by obdobně tematizovala vztah cizinců a občanství;
  • a hlavně se z pasáže zdá, že tyranie není jednou z mnoha forem vlády, ale povahou či způsobem jiných forem vlády; viz závěr citátu: „až zločinci demokracii nakonec ovládnou … vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie“; tohle podle mne v rámci Platónovy či Sókratovy politické filosofie nedává smysl – monarchie či oligarchie nedovede tyranii (co by to znamenalo?), ani se v ní přímo nemění – cesta vede přes demokracii a jde prostě o jednu ze špatných forem vlády;
  • zároveň si nejsem jist, že by byla demokracie charakterizována takto příkře pomocí práv žen a mužů (nicméně viz citát výše); v Platónově Ústavě jsou si ženy s muži rovny přinejmenším co do zastávání důležitých úřadů v obci (srov. Ústava V, 456a-e);
  • a konečně nenacházím nikde obdobně tematizovaný vztah mezi „zločinci“ a mocí.

Závěrem: podle mne to není citát. Je tam obecná platónská, resp. sokratovská myšlenka – demokracie jako předstupeň tyranie – ale některé momenty by asi nebylo snadné vztáhnout ke zbytku toho, co o Platónovi a Sókratovi víme.“


author