Stovky sdílení má falešný citát někdejšího prezidenta Československa Edvarda Beneše. Neznámá osoba si citát vymyslela, naráží tak pravděpodobně na soud o vrácení majetku Karla Desa Fourse Walderoda.

Text hoaxu:

„Varoval jsem vás lide ČECHOSLOVÁKŮ a bojoval i s exilu proti NACISMU !

USTANOVIL JSEM POVÁLEČNÉ DEKRETY,ABY OCHRÁNILI ČESKOSLOVENSKO!!!Odsunuli jsme po válce na základě spojeneckých dohod Němce ze všech zemí kde žili jako menšina v předválečném uspořádání Evropy.Varoval jsem vás že se časem najdou Vlastizrádci co se budou omlouvat a přisluhovat NĚMCŮM!NĚMECKO CHTĚLO VŽDY OVLÁDAT PO VŠECHNY ČASY ČASŮ EVROPU A DIKTOVAT NÁRODŮM.

MÉ DEKRETY CHRAŇTE A BRAŇTE ÚZEMÍ REPUBLIKY PROTI VŠEM NEPŘÁTELŮM JAK ZVENČÍ TAK VNITŘNÍM ! TVRDĚ JE ZA VLASTIZRADU ZTRESTEJTE TRESTEM NEJVYŠŠÍM!POKUD NAPADNOU A ZNIČÍ MÉ DEKRETY BŮH S VÁMI LIDE ČECHOSLOVÁKŮ ZAHYNETE.

  1. BENEŠ.“

(Konec citace falešného citátu)

Citát je falešný. S trochu mírou nadsázky jde podotknout, že prezident Beneš určitě nepoužíval CAPS LOCK a určitě nedělal tolik pravopisných chyb. Citát nelze nikde dohledat. Jisté ovšem je, že prezident Beneš nepoužíval k označení obyvatel Československa „lide Čechoslováků“. Ve svých spisech vždy mluvil o Češích a Slovácích. Žádný Československý národ neexistuje.

Mezi dezinformačními weby se šíří konspirace, že cílem opozice je prolomení Benešových dekretů. To je však nesmysl. Žádnou ústavní změnu nikdo nechystá. Odvolací soud potvrdil rodu Walderode nárok na restituci zámku Hrubý Rohozec. Královéhradeckého soudu je přesně v souladu s Benešovými dekrety. V nich totiž výslovně stojí, že i když byl někdo německého původu, ale během nacistické nadvlády se zasadil o naši republiku, tak nemůže být Benešovými dekrety postižen:

33/1945 Sb.

Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

§ 2

„(1) Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství.

Karel Des Fours Walderode totiž za války působil jako tlumočník u vojenského soudu a na Hrubém Rohozci ukrýval archivní fondy prvního českého odboje a část pražského městského archivu.

UPOZORNĚNÍ: Tento článek rozhodně netvrdí, že Benešovy dekrety neexistují. Hodnotí jen jedno vymyšlené prohlášení Edvarda Beneše o nich. Benešovy dekrety byly součástí tehdejšiho ústavního pořádku, náš projekt nemá ambice je jakkoliv hodnotit nebo je popírat.

Ke stejnému výsledku, že jde o vymyšlený citát došel i Demagog.cz.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.