Tomio Okamura zveřejnil 2. září post o nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. I podle volby slov se jeví, že vycházel z textu Lukáše Kovandy serveru Kurzy.cz. Na rozdíl od věcného článku Kovanda nevyvozuje závěr, že jde o selhání současné vlády (a to je Kovanda k vládě často kritický), protože školská politika je zanedbávána dlouhodobě celá desetiletí a jakkoli statistiky o vývoji obyvatelstva hovoří jasně, nikdo jaksi nepočítal s tím, že nastane takový nával na střední školy. Skutečnost, že se absolventi preventivně nahlásili na úřady práce, má svůj původ především v tom, že stát za studenty bude platit zdravotní pojištění. Sám Kovanda dovozuje toto: „Citelný nárůst nezaměstnaných mladých tak není projevem obecného zhoršování situace na trhu práce“. O tom, že jde prozatím o exces, svědčí i Kovandou převzatý graf za posledních deset let.

Okamura samozřejmě ihned odvádí pozornost k svému permanentnímu tématu, migraci, a chce, aby volná místa byla obsazena především těmito mladými lidmi. Jak ale uvádí Kovanda, jde o špatně placená místa.Úřady práce však málo kvalifikovaným mladým lidem často nabízejí jen ´nádeničinu´, například kompletování zásilek v logistických skladech. Neatraktivní pracovní pozice mladé příliš nelákají, takže často jen pobírají dávky v nezaměstnanosti a současně využívají komfortu ´mama hotelu´,” píše Kovanda.


author