Jaké kontroverzní výroky politiků v poslední době zazněly? A jak politici reagují na konfrontaci s fakty, která jejich výrokům odporují? Přinášíme shrnutí analýz webu Faktus.info.

faktus.infoO projektu Faktus.info:

Jádrem je tým dobrovolníků zajímajících se o politiku a vše, co k ní patří (politické strany, politiky, média). Sleduje veřejnou komunikaci a strategie politického marketingu. Vyhledává relevantní informace, aby podpořil férovou diskusi o aktuálních tématech.

 1. Faktus ověřuje faktickou správnost výroků na základě informací z otevřených zdrojů, jako jsou např. odborné statistiky nebo platné zákony a normy České republiky.
 2. Okamžitě po zachycení výroku a umístění jej na webovém portálu a Facebooku informuje Faktus politika přes všechny možné kanály, jako jsou např. e-mailová pošta či Facebook.
 3. Pokud politik odpoví, je jeho reakce součástí článku k danému výroku na webovém portálu.

Výroky

Přinášíme výběr z analýz, plné znění výroků včetně kompletních odůvodnění najdete na Faktus.info.

Jaroslav Doubrava, senátor Severočeši.cz

Výrok: „Po internetu přece před nějakým časem chodil případ dvou našich holčiček, které také byly znásilněné.“

 • Faktus: „Opakovaně tvrdíte, že jste zaznamenal případ znásilnění dvou holčiček, kdy pachateli měli být imigranti, a vyjadřujete pobouření, že o zločinu neinformovala média. Tato zpráva byla však hoaxem a nezakládala se na pravdě.“
 • Reakce politika: „Použil jsem výraz „prý“, tedy nikoli tvrzení, že se tak stalo.“
 • Poznámka Manipulátoři.cz: O tématu jsme publikovali článek: Od hoaxu vedou dráty.. do senátu

Radek Rozvoral, člen předsednictva SPD

Výrok: „Další zprávy jsou z německých nemocnic, kde je údajně stále přeplněno a hlavně pacienti z afrických zemí navštěvují tato zařízení s různými závažnými a exotickými nemocemi.“

 • Faktus: „Specialista německého spolkového ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí Andreas Gilsdorf uvedl, že v tuto chvíli nevidí žádné nebezpečí pro populaci, a dodal, že migranti jsou sice náchylnější k nemocem kvůli tvrdým podmínkám panujícím na cestě, ale vznik větších ohnisek závažných nemocí je nepravděpodobný. V dnešní době globalizace jsou i původci velkých nemocí rozšířeni v podstatě všude stejně.
 • Reakce politika: Bez reakce

Tomio Okamura, poslanec SPD

Výrok: „Praxe ukazuje, že nárůst inkluze hůře vzdělávatelných dětí snižuje úroveň vzdělání pro běžné žáky a jim samotným se nedostane odborné péče úrovně speciálních škol.“

 • Faktus: „Inkluze už minimálně 10 let probíhá, bohužel však bez patřičné finanční a metodické podpory ministerstva školství. Diagnóza hůře vzdělávatelných dětí je navíc často výsledkem zanedbání intelektuálního a sociálního rozvoje, nemusí být tedy nutně definitivní.“
 • Reakce politika: „Děkujeme za vás email, který využijeme ve své práci. Jen nechápu, proč píšete panu Okamurovi? Pan Okamura není politik, který vyvolává nenávist. Jen si dovoluje říkat pravdu.“
 • Faktus: Pokud je cílem pana Okamury říkat pravdu, je otázkou, zda by neměl svůj výrok opravit nebo jej alespoň doložit věrohodnými zdroji.

Jiří Oberreiter, předseda pražské SPO

Výrok: „Dále je nutno mít na paměti, že toto ohromné množství lidí z naprosto odlišných životních prostředí si sebou přináší nejen pro nás nepřijatelné způsoby chování, ale také nemoci a parazity, vůči kterým nejsme immuní.“

 • Faktus: „Podle WHO ( Světová zdravotnická organizace ) není žádná přímá souvislost mezi migrací a infekčními nemocemi.“
 • Reakce politika: Bez reakce

Igor Jakubčík, poslanec ČSSD

Výrok: „Podle oficiálních čísel spolkového ministerstva vnitra je dvacet procent z nich analfabetů, čtyřicet procent bez dokladů nebo má doklady padělané.“

 • Faktus: „Naopak podle spolkového úřadu BAMF, které rozhoduje o udělení azylů, je mezi uprchlíky 13% absolventů vysokých škol, 18% absolventů gymnázií, 30% absolventů středních odborných škol, 24% má základní školu a 8% je bez vzdělání. Skoro polovina pak uvedla, že pochází ze středních až dobrých poměrů.“
 • Reakce politika: Bez reakce

Petr Havlíček, starosta Vítějevsi

Výrok: „Např. v německém městě Rutli je 83% studentů imigrantů. Bílí žáci a učitelé jsou okrádáni a napadáni každý den.“

 • Poznámka red.: Výrok je pouze ukázkou z textu pana starosty, který obsahuje velké množství dalších obdobných tvrzení.
 • Faktus: „V Německu neexistuje město Rutli, pouze berlínský kampus ve čtvrti Neukolln nese toto jméno. Opravdu zde existovala střední škola, která se ocitnula v centru zájmu z důvodu vysoké míry agrese, ale odborníci se shodli, že kořenem problémů na škole v Rutli byla materiální a společenská situace studentů (nikoli náboženství).“
 • Reakce politika: „Je to zvláštní, já, který bojuji za pravdu a spravedlnost a nebojím se zveřejnit běžně dostupné alarmující informace, jsem označen za člověka, který šíří nenávistné výroky. Jestli je někdo hnán nenávistí, tak to nejsem já, ale radikální islamisté, kteří se vrhli na Evropu jako nenasytná sarančata.“

Petr Fiala, předseda ODS

Výrok: „Podle informací přímo z místa tvoří zhruba 10% uprchlíci ze Sýrie a především rodiny. Zbytek jsou převážně mladí muži z Iráku, Íránu, Pákistánu či Bangladéše.“

 • Faktus: „Máme odpovědi ze tří zdrojů a ani jeden se neshoduje s vámi zjištěnými informacemi. Uvádíte, že se jedná o data mezi 16. zářím a 16. říjnem. Svá čísla zveřejnili i Lékaři bez hranic, podle kterých jsou uprchlíci z 54% Syřané, chorvatská vláda pak mluví o 52% Syřanech. Přitom právě přes Chorvatsko prochází uprchlíci, kterým Maďarsko odmítlo vstup. Bylo by velmi překvapivé, kdyby právě přes tento přechod procházela zcela jiná struktura uprchlíků.“
 • Reakce politika: „Příspěvek byl zprávou z návštěvy daného místa, nikoli úsudkem či komentářem k celkovému národnostnímu složení migrantů. Zmíněná informace se týkala konkrétního období na konkrétním místě (přechod Zákány na maďarsko-chorvatské hranici).“

Píšu patnáct let. Většinou do šuplíku, veřejně jen zřídka. Proč? Protože mluvím, až když mám skutečně co říct.