Jako Češka žijící dlouhodobě v zahraničí a sledující česká i zahraniční média jsem si všimla, že následující informace se k nám nedostaly buď vůbec anebo naprosto nedostatečně, opravte mě, pokud se mýlím.

  1. Varování lidstvu z roku 2017 podepsané více než 15 000 vědci ze 184 zemí (s přiloženým a transparentním seznamem jmen a názvů univerzit včetně českých) kde se mimojiné píše, že ‘brzo bude pozdě změnit kurz a dochází čas‘ na záchranu planety a že situace je kritická. Obzvlášť znepokojivý trend je podle nich změna klimatu způsobená spalováním fosilních paliv a masové hynutí druhů, které ohrožuje naši samotnou existenci.
  1. Zpráva mezivládního panelu OSN z října minulého roku o tom, že civilizace má jenom asi desetiletí na to zvrátit katastrofální rozpad ekosystému a pouze bezprecedentní změny na všech úrovních společností nás můžou zachránit. Více v angličtině zde.
  1. Projev generálního tajemníka OSN Antonia Guterese ze září 2019 o tom, že civilizace čelí přímé existenční hrozbě‘ a že pokud zásadně nezměníme kurz do roku 2020 hrozí „runaway climate change“neboli nekontrolovatelný dominový efekt s katastrofálními dopady pro celou lidskou civilizaci
  1. Slova pravděpodobně nejznámějšího světového přírodovědce, britského Sira Davida Attenbourough z klimatické konference v Katowicích o tom, že změna klimatu je největší hrozba lidstvu za tisíce let a že pokud nebudeme radikálně jednat, smrt přírody a s tím i kolaps naší civilizace je na obzoru.
  1. Projev britského prince Charlese z července tohoto roku, kde říká, že na záchranu naší civilizace máme 18 měsíců plus fakt, že princ Harry před pár dny veřejně podpořil Gretu Thunberg a stávky za klima, podobně učinil i papež František, slovenská prezidentka a mnoho dalších významných lidí
  1. Že podle respektovaného australského thinktanku je vysoká pravděpodobnost konce civilizace už kolem roku 2050, protože současné klimatické modely neberou v úvahu tipping points neboli body akcelerace, kdy se spouští nekontrolovatelný dominový efekt (jeden příklad za všechny, IPCC třeba nezapočítalo tání permafrostu, které se děje o 70 let dříve, než se předpokládalo)
  2. Že stávek proti klimatu se minulý týden přidalo 6.6 miliónů lidí (střízlivější mluví o více jak 4 milionech lidí) po celém světě včetně Antarktidy, Bangladéše, mnichů v Tibetu atd. atd. a že se jedná o jeden z největších koordinovaných protestů v dějinách lidstva.

A my se v Česku bavíme o tom, jaká je ta Greta směšná hysterka…