V sobotu 27. října 2018 složilo na Hradčanském náměstí přísahu 900 nových vojáků AČR. Ve své přísaze se zavázali být věrni České republice, plnit úkoly ozbrojených sil, dodržovat právní a vojenské předpisy a bránit vlast i za cenu nasazení vlastního života. Slib, ve kterém se zavazují být věrni České republice a zachovávat její Ústavu a zákony, skládají také poslanci. Tyto přísahy jsou právně závazné a je logické, že ti, kdo je skládají, mají znát zákony ČR, aby je mohli odpovědně dodržovat.

Tyto právní (zachovávání zákonů) a hodnotové (věrnost ČR) závazky poskytují důležitý kontext k debatě, kterou rozpoutal poslanec Lubomír Zaorálek, když vyzval ke stažení AČR z Afghánistánu, a do které se následně zapojil generál Karel Řehka, jenž poslance za jeho výroky zkritizoval. Nechme nyní stranou širší diskusi o celkové spojenecké strategii v Afghánistánu a zaměřme se na obvinění, která posléze proti generálu Řehkovi v reakci na jeho slova vznesli jak Lubomír Zaorálek, tak poslanec KSČM Leo Luzar.
Lubomír Zaorálek v Parlamentních listech obvinil K. Řehku z porušení Ústavy ČR. Podobně se vyjádřil i Leo Luzar. Nevím, kdy oba poslanci viděli dané zákony naposledy, ale není v nich nic, co by generál Řehka mohl svým příspěvkem porušit. Oba poslanci generála viní z porušení principu civilní kontroly ozbrojených složek a Lubomír Zaorálek neváhal přidat i několik příkladů vojenských pučů. Generál Řehka však civilní kontrolu ozbrojených složek nijak nezpochybnil, ba naopak svým příspěvkem podpořil stanovisko Vlády ČR a PSP ČR o dalším pokračování české účasti na misi v Afghánistánu, pro které v červnu tohoto roku hlasoval i Lubomír Zaorálek, byť s jistými výhradami.
Je samozřejmě možné, aby pan poslanec změnil od června na působení AČR v Afghánistánu radikálně názor, ale úkol pro AČR přijatý na výše uvedeném zasedání PSP ČR platí. A generál Řehka a jeho kolegové mají za úkol ho plnit, i za cenu nasazení vlastního života. Lubomír Zaorálek i Leo Luzar mají více občanských práv než Karel Řehka, ten má jako voják výjimkami (čl. 44) z Listiny základních práv a svobod omezeno právo petiční a shromažďovací a právo sdružovat se v odborech. Svoboda projevu ale není ve výjimce z Listiny základních práv a svobod uvedena a pokud má voják dostát své přísaze, musí této svobody využít, pokud je přesvědčen, že je ohroženo plnění úkolů AČR. K porušení civilní kontroly výrokem by mohlo dojít, pokud by příslušníci AČR, navzdory politickému zadání, odmítli sloužit v zahraničních misích, protože je považují za nesmyslné a příliš nebezpečné. Generál Řehka učinil pravý opak.
Pokud se pamatuji dobře, tak se podobný případ v naší moderní historii neřešil. Důvod je jediný. Výroky poslance Zaorálka jsou bezprecedentní. Žádný z politiků demokratických stran nepoužil v souvislosti s AČR takový slovník jako on. I reakce generála Řehky byla bezprecedentní. Avšak, mohu-li parafrázovat Viktora Frankla: bezprecedentní reakce na bezprecedentní situaci je normálním chováním.

Napsal: Petr Lang

Původně vyšlo na: https://www.facebook.com/notes/prague-security-studies-institute/gener%C3%A1l-%C5%99ehka-nep%C5%99est%C5%99elil/2145223242188516/?__tn__=HH-R