Internetem koluje text z prosince 2019, který napsala Jana Zwyrtek Hamplová pro blog Aktuálně.cz. Text byl převzat řadou dezinformačních webů, jako je například Rukojmí.cz. O textu napsaly i Parlamentní listy. Kromě toho je text šířen řetězovými maily. Čeští elfové rozklíčovávají některé údaje.

Text Jany Zwyrtek Hamplové:

Aby neztratilo tvář hlavně před demonstrujícími. Ti mají právo vědět, kdo chvilkaře platí. Mikuláš Minář byl upřímný. A vzbudil docela pozornost, protože to málokdo čekal.

„V tuto chvíli máme kolem osmi úvazků, protože na jaře jsme zjistili, že jen s dobrovolníky to nejde. Nikomu nepřeji organizovat Letnou jen s dobrovolníky. Bez zaměstnanců se to neobejde. Buď to zabalíme a nebudeme dělat Letné, nebo se budeme muset profesionalizovat, abychom mohli dělat pořádně jak roli hlídacího psa, tak roli zahradníka. Tedy toho, kdo kultivuje naši demokratickou zahradu,“ prozradil.

Budiž mu ta upřímnost připsána ke cti. Teď už jen detail. Zveřejnění oněch pracovních smluv. Proč?

Při průměrné mzdě je osm úvazků cca 2,8 milionu Kč ročně (cca 280.000,- Kč měsíčně), při minimální mzdě je to 1,3 milionu (cca 130.000,- Kč měsíčně). Napsala jsem na svém FB profilu, že to znamená, že lidé z celé ČR se skládají mimo jiné na mzdy osmi mladých lidí, z nichž patrně žádný nestuduje, určitě nepracuje, a za své povolání si zvolili organizování demonstrací.

A vzpomněla u té příležitosti na demonstrace listopadové v roce 1989… Všichni jsme se scházeli po práci a o víkendech, často s malými dětmi, a měsíce “lítali” po regionu zadarmo, a kdyby jen zadarmo, své peníze jsme do toho dávali, auta půjčovali… A nikoho z nás by nenapadlo chtít cokoli. Šlo nám o svržení komunistického režimu, ne o o to, aby nás to živilo. Vyslovila jsem proto na FB, že mám takový pocit, že “něco shnilého je v království dánském”. Logicky – protože kdo by chtěl přijít o plat, když jiný příjem nemá, a ve své podstatě nic moc jiného neumí? Takže vymýšlet stále nové a nové demonstrace, tedy náplň práce, musí být logicky předmětem každé porady oněch osmi, už dávno ne “dobrovolníků”. Protože jen tak dostanou výplatu. Takže Milion chvilek je taková malá marketingová firma. A to není s ohledem na to, jak vážným věcem se věnuje, jak vážné věci vyslovuje, a jak se staví do role hlídače veřejného života až trháním Ústavy, vůbec dobře.“

Celý text nalezneme zde.

(Konec citace)

Odpověď Český elfů:

V první části článku dostala autorka sebe samu do logické pasti, když píše „Napsala jsem na svém FB profilu, že to znamená, že lidé z celé ČR se skládají mimo jiné na mzdy osmi mladých lidí“ a o kus dál konstatuje „Nahlédla jsem na popud diskutujících do transparentního účtu Milionu chvilek, kam lidé posílají peníze. A našla výdaje – letáky, nájmy, zvuková technika… Mzdy žádné. Musím přiznat, že mne nenapadlo, že by platy nebyly hrazeny z tohoto transparentního účtu“.

Ano, z peněz, které lidi posílají na tzv. „transparentní“ účet (tedy účet, ze kterého ze kterého Milion chvilek (MCH) hradí „náklady na demonstrace a další jednorázové akce“), skutečně nejsou žádné mzdy vypláceny. Ostatně tak to dělá většina spolků i politických stran. Namátkou jsem zkontroloval tzv. „transparentní“ účty ODS a ČSSD. Zde se jedná o politické strany, na které jsou uplatňovány vyšší nároky. Pokud i v jejich případě mají nějaké výdaje, tak se jedná výhradně o „převod na interní účet“. Zde je ještě nutné uvést, že Milion chvilek je spolkem a nemá povinnost mít transparentní účet.

Pro účely vyplácení mezd si strany ze zákona zřizují „účet pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně či hnutí“, jak vyplývá ze Zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten podle všeho nemusí být transparentní. Ani u ODS, ani ČSSD jsem ho také na jejich stránkách nenašel.

Mzdové náklady pak strany a hnutí zveřejňují ve Výroční finanční zprávě (VFZ), což je také jejich povinnost dle zákona č. 424/1991 Sb. Viz třeba VFZ Občanské demokratické strany za rok 2018 v příloze.

Zákon č. 424/1991 Sb. v § 17a odst. 2 zavádí pro všechny subjekty povinnost vést čtyři oddělené účty:

–        účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění (tento účet zákon nazývá „zvláštním účtem“), ve skutečnosti jde o onen „transparentní“ účet, které strany a hnutí zveřejňují

–      účet pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně či hnutí

–      účet pro financování volebních kampaní (s výjimkou komunálních voleb)

–      účet pro ostatní příjmy a výdaje.

Každá politická strana nebo hnutí musí vést první ze zmíněných čtyř účtů, tak zvaný zvláštní účet. Ten musí být transparentní. Ostatní bankovní účty musí strana založit, pokud hodlá provést příslušnou finanční transakci.

U ODS i ČSSD lze nalézt mzdové náklady pouze ve formě celkové částky na mzdové náklady ve VFZ, přesně tak je tomu i u MCH. Žádná jména zaměstnanců nejsou dohledatelná. Milion chvilek (dále MCH) na svém webu jasně uvádí, že mzdové náklady pro osm lidí jsou hrazeny ze zvláštního účtu, na který je možno přispívat z webu www.darujme.cz. Financování, resp. způsob přispívání se tedy příliš neliší. Dárci si tak mohou vybrat, zda chtějí přispět přes účet transparentní nebo přes běžný účet skrze Darujme.cz. Zde je ještě nutné uvést, že Milion chvilek je spolkem a nemá povinnost mít transparentní účet ani řídit se tímto zákonem.

Na svém webu MCH v sekci FAQ uvádí důvod, proč platí osm úvazků:

„KOLIK MÁ SPOLEK ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TO NUTNÉ?

Aktivity spolku vždy stály a stále stojí především na dobrovolnické činnosti. Postupně se však naše činnost rozrostla natolik, že nebylo dále udržitelné vše dělat jen dobrovolnicky. Čas věnovaný Milionu chvilek je často na úkor našich rodin, zdraví či souběžné práce. Proto jsme se rozhodli zaplatit z rozpočtu několik úvazků, v prosinci 2019 se jedná o osm úvazků. Umožňuje nám to koordinovat činnost stovek dobrovolníků a místních organizátorů, odpovídat na emaily a zprávy, kterých nám denně chodí stovky, starat se o potřeby tisíců dárců, zajišťovat distribuci statisíců letáků a placek atd. Potřebujeme samozřejmě také platit některé odborné činnosti – vedení účetnictví, správu webu či finanční řízení. Přesto zbývá ještě spousta práce, bez dobrovolníků bychom to nikdy nezvládli! Všichni zaměstnanci i tak věnují spolku mnoho hodin dobrovolnické práce nad rámec svého úvazku.“

Zřejmě proto, že se začaly množit podobné články, MCH vydal dne 23. 1. 2020 dále na svém webu aktualitu FINANCOVÁNÍ MILIONU CHVILEK JASNĚ A PŘEHLEDNĚ:

„Běžný účet potřebujeme mimo jiné i kvůli ochraně našich smluvních partnerů. Řada dodavatelů nám poskytuje výrazné slevy a nepřeje si zveřejňovat smluvní podmínky kvůli svým obchodním partnerům a zákazníkům. Všechny příjmy a náklady z obou účtů zveřejňujeme ve výroční zprávě, jejíž součástí je i přehledná účetní závěrka. Nečerpáme žádné peníze z veřejných rozpočtů, proto se na nás nevztahuje povinnost uvádět výši mezd jednotlivých zaměstnanců. Mzdy, ani pracovní smlouvy jednotlivých osob však nezveřejňujeme kvůli ochraně těchto lidí a kvůli možné manipulaci s takovými informacemi. Tento postup je zcela běžnou praxí i jiných organizací.“

K Milionu chvilek pro demokracii:

Milion chvilek pro demokracii je kampaň za odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády České republiky vedená od 25. února 2018 spolkem Milion Chvilek z.s. V ČR od roku 1991 platí zákon 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento zákon platí pouze pro politické strany a hnutí. Zákon v paragrafu 1, odstavec 3) výslovně uvádí, že se nevztahuje na sdružování občanů ve spolcích. Pokud si spolek zvolí, že bude mít tzv. transparentní účet, je to jeho volba. Ze zákona nemá žádnou povinnost. Spolek MCH tedy zřídil tzv. „transparentní“ účet a podává Výroční finanční zprávu dobrovolně, nad rámec svých právních povinností.

MCH vede pro svůj provoz dva účty:

–        transparentní, ze kterého hradí náklady na demonstrace a další jednorázové akce (průměrná výše daru je 982 Kč)

–        běžný, ze kterého financují dlouhodobou činnost spolku včetně mzdových nákladů (průměrná výše daru 250 Kč)

Přitom na oba účty proudí menší částky od dárců. V minulém roce přijali na běžný účet největší dar ve výši 200 000 Kč od Nadačního fondu Zeměkvět.

Transparentní účet je zde.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.