Slovenské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo vysvětlení k některým důvodům, proč lidé odmítají očkování proti COVID-19:

Z průzkumů veřejného mínění, ale také z našeho monitoringu a analýz sociálních sítí, známe nejčastěji se opakující důvody, proč někteří lidé váhají s očkováním proti Covidu. V tomto statusu je shrneme, odpovíme na ně a odkážeme na další příspěvky a zdroje s detailnějšími informacemi.

Mýtus 1: „Vakcíny byly vyvinuty příliš rychle“

Technologie, na které jsou mRNA vakcíny založeny, není úplně nová. Byla vyvíjena již od 90. let, vědci tak nezačínali od nuly. Kvůli naléhavosti pandemie byl proces schvalování vakcín administrativně zjednodušený a zrychlený, ale nikdy ne na úkor bezpečnosti.

S tím souvisí i podmíněná registrace vakcín, která však neznamená, že vakcíny jsou “experimentální”. Je to standardní postup a na Slovensku se používá dalších 114 léků, které jsou v podmíněné registraci.

Všechny registrované vakcíny, se kterými se u nás očkuje proti Covidu, musely projít třemi koly klinického testování na desítkách tisíc dobrovolníků a v reálné praxi se jimi očkovalo už přes 2 miliardy lidí na celém světě. Podrobnější vysvětlení zde.

Mýtus 2: „Bojím se vedlejších účinků“

Vakcíny proti Covidu mají, podobně jako téměř všechna léčiva, vedlejší účinky. Všechny relevantní instituce je od začátku poctivě zkoumají a otevřeně o nich komunikují, ŠÚKL hlášení o podezření na nežádoucí účinky pravidelně zveřejňuje. (Pozn.: český SÚKL také).

Na rozdíl od jiných léčiv, o vakcínách proti Covidu se mimořádně hodně mluví, proto jsou tyto obavy pochopitelné.

Masivní očkování po celém světě však potvrdilo to, co ukazovaly klinické studie: vakcíny jsou bezpečné. Vedlejší účinky mají téměř vždy podobu krátkodobých nepříjemností (teplota, únava, bolest hlavy) a závažné nežádoucí účinky se objevují velmi vzácně.

Je pravdou, že po očkování milionů lidí se objevily i vedlejší účinky, které klinické studie neodhalily – případy vzácných krevních sraženin nebo myokarditidy. Klinické studie však tyto vedlejší účinky neodhalily právě proto, že jsou mimořádně vzácné.

Je také pravdou, že se objevilo několik úmrtí s možnou souvislostí s očkováním (4 případy na Slovensku). Takové případy jsou však extrémně vzácné v porovnání s tím, kolik úmrtí a hospitalizaci způsobil Covid-19 (na Slovensku přes 12 500).

Detailnější srovnání rizik očkování a rizik Covidu najdete zde.

Mýtus 3: „Obávám se očkování kvůli mému onemocnění“

Obecně platí, že kontraindikací (tedy překážek) pro očkování proti Covidu-19 je velmi málo. Platí také, že chronická onemocnění a vysoký věk nejenže nejsou překážkou pro očkování, ale naopak jsou důvodem navíc, proč byste se měli dát očkovat co nejdříve. Pro lidi s přidruženými onemocněními představuje Covid větší hrozbu.

Kontraindikace pro očkování proti Covidu jsou: alergie na jednu ze složek vakcíny; fáze akutního zhoršování chronického onemocnění; akutní febrilní onemocnění; případy po závažné alergické reakci na první dávku vakcíny.

Kromě těchto případů obecně platí, že očkovat se mohou všichni lidé nad 12 let s jakýmikoliv onemocněními a problémy. Detailnější informace naleznete v publikaci Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie.

Mýtus 4: „Bojím se neznámých dlouhodobých účinků”

Všechny vedlejší účinky popsané v příbalových letácích registrovaných vakcín proti Covidu, se kterými se na Slovensku aktuálně očkuje, jsou krátkodobé. Dlouhodobé účinky jsou u vakcín obecně raritní. Není důvod obávat se, že by se některé vedlejší účinky mohly objevit až po letech, všechny složky vakcíny opustí naše tělo po několika dnech.

Na Slovensku je registrováno 82 různých vakcín, ani v jednom případě nedošlo k zpětnému zrušení registrace kvůli později se objevujícím vedlejším účinkům.

MRNA vakcíny jsou sice relativně nové, ale nejsou úplně nové. Na dobrovolnících se různé mRNA vakcíny testovaly už poslední tři roky a není znám žádný případ dlouhodobých vedlejších účinků.

Naopak, při onemocnění Covid-19 se nejčastěji hovoří o jeho úmrtnosti, ale důležité jsou i dlouhodobé důsledky, se kterými se část lidí trápí i dlouho po vyléčení. U Covidu víme, že je nebezpečný i kvůli tomu, že dokáže způsobovat dlouhodobé problémy. Podrobnější vysvětlení zde.

 Mýtus 5: „Jsem mladý a zdravý, tak na co se očkovat“

I u mladých a zdravých lidí jsou rizika plynoucí z Covidu vyšší než rizika spojená s očkováním. U Delta varianty data ze zahraničí ukazují, že více mladých lidí končí v nemocnici – to souvisí i s tím, že starší lidé jsou ve větší míře očkováni. Až 13,7 procent lidí pociťuje dlouhodobé potíže i po překonání Covidu.


author