Zpravodajský web Info.cz přinesl 22. června zprávu, ve které se píše, že „nenáviděná elektrárna odvrátila riziko blackout.“ Prý hrozila nebezpečí, že část republiky bude bez elektřiny. V jedné oblasti totiž došlo k poruše vedení, která společně s plánovanou údržbou mohla způsobit problém. Info.cz dodává, že: „blackout odvrátila elektrárna Chvaletic, za jejíž uzavření dlouhodobě bojují aktivisté, a napájela sama celou oblast zhruba šest hodin.“

To ovšem popírá ČEPS. Tato společnost zajišťuje na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy. Podle mluvčí Hany Klímové byly připraveny čtyři linky o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny celou oblast okamžitě zásobovat. Výpověď mluvčí přineslo první Hnutí Duha, které je ve věci zaujaté. Náš web si tedy celou informaci ověřoval. A výsledkem je, že ČEPS skutečně na svém tvrzení trvá. „Ohledně dotazu k informaci o údajně hrozícím blackoutu v souvislosti s ostrovním provozem elektrárny Chvaletice bych ráda uvedla, že z pohledu ČEPS se nejednalo o riziko vzniku blackoutu, jak bylo mylně uvedeno v některých médiích. (…) Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla do tzv. ostrovního provozu, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230MW. (…) Jako možné další řešení situace v případě výpadku elektrárny Chvaletice byly připraveny čtyři linky o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny celou oblast okamžitě zásobovat z jiných rozvoden,” odpověděla Hana Klímová, vedoucí odboru Komunikace firmy ČEPS.

 Je tedy pravděpodobné, že Info.cz šířil tuto jednostrannou informaci bez jakéhokoliv ověření.

Popis události z pohledu ČEPS:

12. června byla zaznamenána porucha na vedení V401 Týnec – Krasíkov, konkrétně se jednalo o utržený fázový vodič. Ve stejné době probíhala plánovaná údržba vedení V400 Čechy Střed – Týnec, tato linka byla vypnuta. Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla do tzv. “ostrovního provozu”, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230 MW.

Elektrárna Chvaletice patří mezi tzv. systémové elektrárny a má certifikaci na poskytování podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy, konkrétně kategorii “ostrovní provoz”. Schopnost ostrovního provozu je schopnost elektrárenského bloku pracovat do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova a vyznačuje se velkými nároky na regulační schopnosti bloku.

Blackoutem lze z pohledu provozovatele přenosové soustavy ČR rozumět rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. V případě řešení výše zmíněné poruchy se jednalo o lokální omezení dodávek elektřiny v dané oblasti vlivem přechodového děje o velikosti cca 24MW. Napájení nejprve bylo zajištěno elektrárnou Chvaletice v rámci “ostrovního provozu”, následně bylo do provozu uvedeno také vedení V400. Jako možné další řešení situace byly připraveny čtyři linky  o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny oblast zásobovat z jiných rozvoden.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.