FAKE NEWS Info.cz: Elektrárna Chvaletice prý zachránila část ČR před blackoutem. ČEPS to popírá


Zpravodajský web Info.cz přinesl 22. června zprávu, ve které se píše, že „nenáviděná elektrárna odvrátila riziko blackout.“ Prý hrozila nebezpečí, že část republiky bude bez elektřiny. V jedné oblasti totiž došlo k poruše vedení, která společně s plánovanou údržbou mohla způsobit problém. Info.cz dodává, že: „blackout odvrátila elektrárna Chvaletic, za jejíž uzavření dlouhodobě bojují aktivisté, a napájela sama celou oblast zhruba šest hodin.“

To ovšem popírá ČEPS. Tato společnost zajišťuje na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy. Podle mluvčí Hany Klímové byly připraveny čtyři linky o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny celou oblast okamžitě zásobovat. Výpověď mluvčí přineslo první Hnutí Duha, které je ve věci zaujaté. Náš web si tedy celou informaci ověřoval. A výsledkem je, že ČEPS skutečně na svém tvrzení trvá. „Ohledně dotazu k informaci o údajně hrozícím blackoutu v souvislosti s ostrovním provozem elektrárny Chvaletice bych ráda uvedla, že z pohledu ČEPS se nejednalo o riziko vzniku blackoutu, jak bylo mylně uvedeno v některých médiích. (…) Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla do tzv. ostrovního provozu, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230MW. (…) Jako možné další řešení situace v případě výpadku elektrárny Chvaletice byly připraveny čtyři linky o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny celou oblast okamžitě zásobovat z jiných rozvoden,” odpověděla Hana Klímová, vedoucí odboru Komunikace firmy ČEPS.

 Je tedy pravděpodobné, že Info.cz šířil tuto jednostrannou informaci bez jakéhokoliv ověření.

Popis události z pohledu ČEPS:

12. června byla zaznamenána porucha na vedení V401 Týnec – Krasíkov, konkrétně se jednalo o utržený fázový vodič. Ve stejné době probíhala plánovaná údržba vedení V400 Čechy Střed – Týnec, tato linka byla vypnuta. Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla do tzv. „ostrovního provozu“, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230 MW.

Elektrárna Chvaletice patří mezi tzv. systémové elektrárny a má certifikaci na poskytování podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy, konkrétně kategorii „ostrovní provoz“. Schopnost ostrovního provozu je schopnost elektrárenského bloku pracovat do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova a vyznačuje se velkými nároky na regulační schopnosti bloku.

Blackoutem lze z pohledu provozovatele přenosové soustavy ČR rozumět rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. V případě řešení výše zmíněné poruchy se jednalo o lokální omezení dodávek elektřiny v dané oblasti vlivem přechodového děje o velikosti cca 24MW. Napájení nejprve bylo zajištěno elektrárnou Chvaletice v rámci „ostrovního provozu“, následně bylo do provozu uvedeno také vedení V400. Jako možné další řešení situace byly připraveny čtyři linky  o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny oblast zásobovat z jiných rozvoden.

 
Jan Cemper