Druhého prosince zveřejnily Lidové noviny článek o vzdorování koronaviru a jak v tomto úsilí pomáhá i nová mobilní aplikace. LN popisují jak tato aplikace působí na kvantové úrovni, tedy na samotné molekuly a atomy hmoty, v tomto případě vodu.
‘Chytré mobily hrají v boji proti koronavirové nákaze významnou roli, o eRoušce slyšel už asi každý. Ve svých ambicích jdou ale tyto přístroje ještě dál. V minulých měsících vyvinul mezinárodní tým lékařů aplikaci s názvem Cell Wellbeing, česky „Dobro pro buňky“. Vědci tvrdí, že mobil přiložený do blízkosti hrnku nebo sklenice dokáže během krátké chvíle změnit molekulární strukturu jakékoliv tekutiny a vytvořit tak i z obyčejné vody „elixír zdraví“, který posiluje imunitu a harmonizuje procesy v těle.’

Článek obsahuje citace na jednoho z hlavních členů týmu, kterým je Carlos Orozco ‘Naše aplikace je založena na důkladném porozumění kvantové mechaniky. Umožňuje přenášet energii mezi živými biologickými systémy, a tím výrazně přispívá i ke zlepšení chuti nápojů. Když je voda vystavena Cell Wellbeing App po dobu jedné minuty, dochází ve vodě k ovlivnění úhlu tvořeného atomy vodíku – ze 104,5 stupně do úhlu 109,5 stupně – což umožňuje vytvoření pyramidové struktury vysoce nabité energií. Proto se taková voda lidově nazývá biovoda neboli živá voda.’ (…) Je známo, že konzumace vody s krystalickou strukturou posiluje pohodu a imunitní systém. Většina vědců souhlasí s tím, že zlepšení hydratace optimalizuje vstřebávání výživy, zvyšuje duševní kapacitu, zvyšuje fyzický výkon a podporuje hubnutí’

Jak to tedy je s vodou a její strukturou? Napoví nám článek serveru VTM, který se zabývá anomáliemi vody. V něm se píše ‘Při pokojové teplotě (nebo ve formě ledu) má voda tetrahedrální uspořádání molekul, což znamená, že každá molekula vody je spojena se čtyřmi dalšími a společně vytvářejí jakousi pyramidu.’
Totéž říká článek na serveru Vesmír, jehož autorem je Jiří Kolafa z ústavu fyzikální chemie VŠCHT. ‘Kolem jedné molekuly vody je naděje, že budou čtyři jiné molekuly, dvě vázané svým vodíkem k elektronovým párům dané molekuly, a dvě vázané svými páry k vodíkům, a to vše plus minus v čtyřstěnovitém uspořádání. V krystalu ledu jsou všechny vazby nasyceny a každá molekula má čtyři sousedy. Ve vodě je druhé maximum ve vzdálenosti odpovídající geometrii, ale není příliš špičaté, což znamená, že zmíněná čtyřstěnovitost není úplná. Nesmíme si to ale představovat tak, že se molekuly vody drží sebe jak klíště. Naopak, vodíkové vazby jsou tak slabé, že neustále vznikají a zanikají. A to velmi rychle – zhruba bilionkrát za sekundu.’

I bez údajných úhlů 109,5 stupňů mají molekuly vody běžně čtyřstěnnou strukturu. Úhel mezi vazbami je průměrně 104,5 stupňů a to protože se vazby navzájem odpuzují. Profesor Kolafa to popisuje ‘Osm elektronů okolo atomu kyslíku vytvoří čtyři páry, které si nejméně překážejí, pokud se uspořádají do směrů odpovídajícím vrcholům čtyřstěnu (tzv. hybridizace sp3). Ideální úhel je 109,5°, úhel HOH ve vodě je jen 104,5°, protože kladně nabité vodíky zmenšují odpuzování elektronových párů. Můžeme si tedy zjednodušeně představit, že kolem kyslíku jsou dva laloky obsahující vodíky (jsou kladně nabité) a dva laloky bez vodíků (záporně nabité).’ Informace v článku o působení aplikace na strukturu vody nejsou pravdivé.

V článku Lidových novin se také zmiňuje ‘Vylepšit chuť svého oblíbeného ovocného džusu, čaje, ale třeba i vína lze podle vývojářů jednoduše tak, že k nádobě s tekutinou přiložíte svůj chytrý mobil a kliknete na ikonu Cell Wellbeing App. Pak už stačí jen telefon držet v blízkosti, dokud se program aplikace nepřehraje. Během této doby se z mobilu šíří světelné a zvukové vibrace v rozsahu od 256 do 528 hertzů, které působí na nápoj.’
Toto je pavědecký blábol. Světlo o frekvenci 256 – 528 Herzů neexistuje. Teoreticky je možné, že je myšleno elektromagnetické záření o frekvenci stovek Herzů. Toto záření se nazývá ‘extrémně dlouhé vlny’ a používají je jen rádio nadšenci. Třeba mikrovlnná trouba, která skutečně má vliv na molekuly vody a tím ohřívá jídlo, funguje na frekvenci 2,45 Gigahertzů. A konečně zvuk o frekvencích 256 Hz a nebo 528 Hz jsou běžné tóny.

Stejným pseudovědeckým výmyslem jsou slova ‘Nová aplikace funguje v telefonech se systémem Android i na iPhonech, do mobilu je možné si ji stáhnout ze speciální internetové stránky. „Důvodem, proč není v žádném obchodě s aplikacemi, je to, že frekvence fotonů musí být ,čerstvé‘, uložené v paměti telefonu nefungují. Proto je živě streamujeme na zabezpečeném serveru,“ vysvětlil Stanton.’
Nic jako ‘čerstvé frekvence fotonů’ neexistuje. Můžeme jen spekulovat, proč aplikace není k dostání přes obchody výrobců telefonů. Možná je to proto, že celá aplikace je podvod na uživatele a musela by být z obchodů odstraněna.

Profesor Jiří Kolafa z ústavu fyzikální chemie VŠCHT pseudovědecký základ článku Lidových novin okomentoval ‘Článek mi přijde jako holý nesmysl. Představa změny úhlu H-O-H je naivní. Tento úhel je z důvodu tzv. nulových kmitů a interakcí s okolními molekulami střední hodnotou. Vlivem interakcí se mění a vibruje asi tak 60 bilionkrát za sekundu. Zajímavé je sledovat, jak asi přišli na „změnu úhlu … z 104,5° na 109,5°“. Přijde mi to, že sebrali náhodně různé výrazy z učebnice a poskládali je dohromady tak, aby věty byly gramaticky správně, ale smysl zmizel. Úhel 104,5° je střední úhel H-O-H pro volnou molekulu vody, dá se stanovit z mikrovlnné spektroskopie vodní páry a také spočítat metodami kvantové chemie. Úhel 109,5° je úhel tetraedrický, např. methan (CH4) tvaru pravidelného čtyřstěnu má úhel H-C-H roven 109,5°. Molekula vody má stejnou elektronovou strukturu, ale (přibližně řečeno), místo dvou vodíků tam jsou dva elektronové páry, které se odpuzují a „stlačí“ poněkud úhel H-O-H. Struktura kapalné vody je dost nepravidelná, ale lokálně 4 nejbližší sousedé každé molekuly jsou (většinou a přibližně) uspořádány okolo centrální molekuly ve vrcholech čtyřstěnu – odtud asi pramení ona „pyramida“, ovšem s trojúhelníkovou podstavou. Existují normy omezující vliv elektromagnetického záření mobilů na člověka, které jsou dost přísně nastavené. Jiné než tepelné účinky nebyly prokázány. Zvukové vibrace od 256 do 528 Hz odpovídají běžnému slyšitelnému zvuku. Budou-li ve formě pěkné hudby, věřím, že se posluchači může zlepšit nálada. Světelné vibrace v tomto frekvenčním oboru neexistují. Tvrzení o „čerstvosti frevencí“ je absurdní.’

V LN je také zmíněn zakladatel japonské laboratoře Masaru Emoto ‘K nezávislému ověření účinků aplikace na tekutiny, především vody, jeho tým využil japonskou laboratoř, jejíž zakladatel Masaru Emoto prováděl výzkumy vody po celém světě. Laboratoř potvrdila pozitivní výsledky nové aplikace.’
Emoto je však vystudovaný obchodník a autor mnoha pseudovědeckých knih o údajných účincích lidské mysli na vodu. Není vědcem a jeho doktorát z oblasti alternativní medicíny je z podvodné univerzitě v Indii, která byla později zrušena kvůli prodeji titulů za peníze.

Přesto je v Česku klinika, kde aplikaci údajně testovali a má pozitivní účinky. LN píší ‘Testování nové aplikace probíhalo před jejím spuštěním na začátku listopadu kromě zahraničních zdravotnických zařízení i v České republice. Podílela se na něm imunologická klinika inPharm Clinic z Jesenice u Prahy.
„Vzhledem k tomu, že několikaměsíční testy proběhly s pozitivními výsledky, nyní na naší klinice aplikaci Cell Wellbeing doporučujeme nejen k optimalizaci kvality vody, ale také k eliminaci účinků elektromagnetického pole mobilních sítí, které může negativně ovlivňovat buněčný metabolismus zejména na úrovni nervového, hormonálního a imunitního systému,“ uvedla pro LN ředitelka kliniky Lucie Kotlářová.’

Co klinika pod vedením paní Kotlářové testovala je záhadou. Pokud si přečteme zprávu převzatou z LN přímo na webu inPharm Clinic zjistíme, proč je reakce na mobilní aplikaci Cell Wellbeing tak pozitivní.

Nahoře pod nadpisem čteme ‘Náš organismus můžeme podporovat různými pomocníky. Novinkou je mobilní aplikace Cell Wellbeing App, která mění molekulární strukturu vody a dalších nápojů, a tím posiluje imunitu a harmonizuje procesy v těle. Když je voda vystavena Cell Wellbeing App po dobu jedné minuty, dochází k ovlivnění úhlu tvořeného atomy vodíku, což umožňuje vytvoření pyramidové struktury vysoce nabité energií. Proto se taková voda lidově nazývá biovoda neboli živá voda.
Link pro stažení aplikace: https://app.cell-wellbeing.com/Inpharmclinic’

Zásadní je link pro stažení aplikace, který za jménem webového serveru ‘app.cell-wellbeing’ obsahuje i řetězec znaku ‘Inpharmclinic’. Pokud za Inpharmclinic přidáme další znak a nebo jej úplně změníme na slovo ‘klinika’, tak odkaz přestane fungovat.

Toto podtrhuje zásadní zjištění, že inPharm Clinic je obchodním partnerem, který finančně profituje na distribuci aplikace Cell Wellbeing. Avšak současně na něj dělá na oko nezávislé posudky v novinách. ‘Testování nové aplikace probíhalo před jejím spuštěním na začátku listopadu kromě zahraničních zdravotnických zařízení i v České republice. Podílela se na něm imunologická klinika inPharm Clinic z Jesenice u Prahy.’
Není navíc pravda, že jde o novou aplikaci. Video s údajně blahodárnými účinky Cell Wellbeing na nápoje je asi 4 roky staré. Stav ve kterém se inPharm Clinic ocitá je v Česku dobře známý střet zájmů.

Dostáváme tedy obrázek, co pravděpodobně stálo u vzniku této falešné zprávy. InPharm Clinic se rozhodla na českém trhu šířit aplikace Cell Wellbeing, jež funguje na placebo efektu. Protože publicita neuškodí, tak se domluvila v Lidových novinách na inzerci, která se bude tvářit jako zpravodajský článek v rubrice Domov. Co však posouvá tento záměr do roviny hyenismu je zmínka o koronaviru a aplikaci jako opatření proti onemocnění COVID-19. LN totiž článek nazvaly ‘Živou vodou proti covidu’ , v úvodu píší ‘Koronaviru se dá vzdorovat s různými pomocníky. Novinkou je mobilní aplikace Cell Wellbeing App, která mění molekulární strukturu vody a dalších nápojů, a tím posiluje imunitu a harmonizuje procesy v těle.’ a nebo v části, kterou citujeme hned v úvodu.

Lidové noviny hazardují se zdravím svých čtenářů, kterým otevřeně lžou. Aplikace žádnou ochranu proti koronaviru nenabízí. Na co ale LN nezapomněly, je informace kolik čtenář za ten placebo efekt zaplatí každý měsíc. ‘Cena za používání aplikace je 3,5 dolaru měsíčně (necelých 80 korun).’


wpseo_editor