Náš web v minulosti obhajoval odstranění pořadu Malá vizita a Duše K herce Jaroslava Duška z různých platforem a sociálních sítí. Na svém závěru si trváme. V pořadu skutečně zazněly nebezpečné rady od laiků. Například bylo naváděno k užívání léku disulfiram (Antabus) a to i k obejití nutnosti si lék nechat předepsat lékařem. Není pravdou, že lék nemá vedlejší účinky, jak tvrdil Milan Calábek ve videu. Ten mimochodem nemá žádné lékařské vzdělání. Stejně jako Jaroslav Dušek.

Disulfiram (znám pod obchodním názvem Antabus) může mít závažné vedlejší účinky. „I přes vysokou mortalitu akutní hepatitidy způsobené disulfiramem existuje o jeho hepatotoxicitě pouze málo literárních údajů. Kazuistika popisuje případ třicetiletého muže léčeného pro závislost na alkoholu ambulantně disulfiramem. Po dvou měsících léčby se u něj rozvinula akutní toxická hepatitida, která následně vedla k akutnímu jaternímu selhání s progredující syntetickou jaterní dysfunkcí a encefalopatií. Pacient byl proto zařazen do čekací listiny k transplantaci jater,“ píše se webu Prolékaře.cz. Jinými slovy, lékaři se domnívají, že užívání disulframu může způsobit zánět jater, který může vést až ke smrti pacienta. Pacienti, léčící se Antabusem podepisují informovaný souhlas, ve kterém se například píše: „Do této léčby proto nemůžete být zařazeni, pokud trpíte těžším onemocněním srdce, plic, jater, ledvin, hypertenzí, cukrovkou či žaludečními vředy, některými duševními nemocemi, zvl. schizofrenií, jiným postižením mozku, onemocněními jako je epilepsie (nevztahuje se na ojedinělé záchvaty v souvislosti s užíváním alkoholu), také jste-li těhotná.“

Bohužel musíme konstatovat, že podobné nelékařské rady byly v době pandemie velmi rozšířené. Zkritizovat musíme například i článek České televize z 16. května „Úmrtí na nový koronavirus mohou souviset s nedostatkem vitaminu D, ukazuje výzkum.“ Problém tohoto článku je, že nikde není uvedeno, že se jedná o předběžné výsledky a nebyly zatím ověřeny.

Ve studii, na kterou ČT odkazuje, je hned v úvodu tučně zvýrazněn text: „Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.“ V překladu: „Předtisky jsou předběžné zprávy o vědeckých pracích, které nebyly ověřeny recenzním řízením. Nemělo by se na ně spoléhat při vedení klinické praxe nebo chování souvisejících se zdravím a neměly by být uváděny v médiích jako zavedené informace.“ Recenzní řízení (Peer review) je je proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo myšlenky jinými lidmi, kteří jsou experti ve stejné oblasti a například časopis Nature zavedl peer review roku 1967.

I vitaminem D se lze předávkovat a hrozí poté až fatální následky při pětinásobném a vyšším překročení doporučené dávky. Nicméně článek České televize jasně uvádí, že „podle autorů studie to neznamená, že by měli lidé s nedostatkem vitaminu D začít okamžitě brát potravinové doplňky.“

Pokud chceme tedy kritizovat Jaroslava Duška, musíme zároveň připustit, že podobného jednání se dopouštějí i jiní.


Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Své mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com