Jan Tománek ze Zdravého fóra tvrdí, že Evropská unie připravuje návrh usnesení o odškodnění „obětí po očkování”. Aeronet šel s dezinformacemi ještě dále a tvrdí, že takový návrh byl přijat.

Jde o skutečný návrh B9-0475/2021. Jedná se však o návrh poslankyně Virginie Joronové za krajně pravicové populistické Národní sdružení (dříve Národní fronty) Marine Le Penové. Nikdo jiný se k návrhu nepřipojil. Stejně jako v české sněmovně i v europarlamentu se může jakýkoliv poslanec pokusit zařadit na jednání jakýkoliv libovolný bod. Europoslanci zatím nerozhodli ani o zařazení bodu na jednání, natož o jeho přijetí.

V Evropské unii také rozhodně není milion lidí s vážnými vedlejšími příznaky. Jedná se o součet všech hlášených podezření na vedlejší účinky, vč. těch drobných jako zvýšená teplota nebo otok v místě vpichu. Například v ČR je hlášeno méně závažných vedlejších účinků přibližně 93% z celkového počtu hlášených vedlejších účinků. Na webu EMA se přímo píše: „Hlášené případy se týkají suspektních nežádoucích účinků, tj. zdravotních příhod, které byly pozorovány po očkování, ale které nemusí nutně souviset s vakcínou nebo je způsobit.“ K 30. září bylo v EU hlášeno 650 000 podezření na vedlejší účinky na 560 milionů podaných dávek. Tedy u přibližně u 1 z 1000 podaných dávek.

V rámci diskuze o vakcínách se také šíří mýtus, že údajně farmaceutické společnosti nenesou za covid vakcíny odpovědnost. Je to však nesmysl.

Výrobci vakcín samozřejmě jsou odpovědní za případnou újmu způsobenou vadou vakcín dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, která implementují EU směrnici o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (tzv. Product Liability Directive). Za vedlejší účinky, které jsou známé z klinických studií přebírá odpovědnost stát. To však není žádnou novinkou. Stejně to platí i u ostatních vakcín hrazených z veřejného pojištění.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com