S blížícími se evropskými volbami populisté a dezinformátoři varují před přerodem Evropské unie z konfederace suverénních zemí na evropskou federaci. Záminkou je hlasování v evropském parlamentu. Jenže reálně se jedná jen o určitý boj mezi eurofederalisty a konzervativci v Evropském parlamentu a o zbrojení před blížícími se evropskými volbami. Evropský parlament nemá kompetence měnit smlouvy EU, natož smlouvy zakládající. To je pravomoc pouze členských států, které musí souhlasit se změnami smluv jednomyslně a ratifikovat je podle svých ústavních pořádků. Evropský parlament může pouze navrhnout změny smluv a vyjádřit svůj názor na ně, ale nemůže je schválit ani zamítnout.

Například dezinformační web Aeronet píše o tom, že před federalizací Evropy varuje i známý politologický web Politico, ten však o věci píše jako o hypotetické záležitosti.

„O změnách smluv EU nerozhodují poslanci Evropského parlamentu. Smlouva musí být vypracována členskými státy na mezivládní konferenci a poté ratifikována v souladu s jejich ústavními pravidly,” řekla agentuře AFP v telefonickém rozhovoru 29. listopadu 2023 Hélène Gaudinová, profesorka na univerzitě v Toulouse-Capitole a ředitelka Institutu pro výzkum evropského, mezinárodního a srovnávacího práva. Evropský parlament pouze vyzval Evropskou radu, aby navrhované změny zvážila. Mohlo by se tak stát na případném sjezdu, o jehož svolání rozhodne Evropská rada na svém prosincovém zasedání. Ke svolání konventu postačuje prostá většina členských států. V současné době také není jasné, zda se lídři budou touto otázkou zabývat.

Pokud Rada EU hlasuje o návrhu, který nepředkládá Evropská komise ani vysoký představitel, vyžaduje se k jeho přijetí tzv. posílená kvalifikovaná většina. Aby toho bylo dosaženo, musí pro něj hlasovat alespoň 72 % členských států – nejméně 20 z 27 členských států – a musí také zastupovat alespoň 65 % obyvatel EU. Je tedy silně nepravděpodobné, že by změny byly odhlasovány na půdě Rady EU. Proti budou totiž země jako Maďarsko, Slovensko a pravděpodobně i Česká republika. Návrh v evropském parlamentu prošel jen těsnou většinou. Pro návrh hlasovalo 291 poslanců, proti bylo 274 a 44 se zdrželo hlasování a zprávu tedy dále projedná Rada ministrů pro evropské záležitosti 12. prosince.

Navrhované revize spočívají na třech základních změnách, a to zavedení většinového hlasování a odstranění práva veta jednotlivých členských zemí, čímž by skončil princip jednomyslnosti, nebo omezení počtu komisařů EU.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.