Bohužel i například týdeník Reflex na konci října psal o tom, že prý více než 500 vědců a profesionálů zabývajících se klimatem ze čtrnácti zemí podepsalo petici, že „klimatická nouze“ podle nich neexistuje. Nesmysl pochází zřejmě z blogu Jiřího Míky, který o tom informoval už na začátku října.

Předkládaný údaj, že za deklarací stojí 500 vědců zabývajících se klimatem, je nepravdivý. Samotnou Evropskou klimatickou deklaraci napsalo 14 osob, pod jejichž výtvor se podepsalo dalších 506 lidí.

 „Pouze deset osob bylo identifikováno jako vědci zabývající se klimatem a čtyři další byli identifikováni jako meteorologové. (To je 2,8 % z celkového počtu.) Signatáři jsou směsicí lidí z nesouvisejících akademických oborů (například psychologie, filozofie, archeologie a právo). Nejčastější skupinou signatářů byly geologové (19%) a inženýři (21%). Mnozí z nich byli přímo či nepřímo zapojeni do těžby fosilních paliv. Většinu zbytku tvořily fyzici, chemici a matematici. Velká část signatářů nebyli vědci, ale spíše vedoucí pracovníci firem, spisovatelé, aktivisté a lobbisté (celkem 11,3 %),“ napsala výzkumnice Amber Kerr, jedna z vědeckých osobností, které kriticky hodnotili obsah deklarace.

Mezi signatáři je například i profesor Richard Lindzen, spoluautor třetí hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2001 a bývalý český prezident Václav Klaus, který je odvěkým odpůrcem enviromentalismu.

Akademici z různých částí světa však postupně vyvrátili všechny body obsažené v Evropské klimatické deklaraci, jejíž text argumentuje například tím, že se „klima měnilo po celou dobu existence Země, přičemž zahrnovalo chladné i teplejší fáze“. To ale klimatologie nijak nepopírá: pouze poukazuje na to, že klimatická změna vlivem nebývalého množství skleníkových plynů dosáhla extrémních rozměrů a směřuje nejen ke značnému oteplení planety, ale také vyššímu výskytu extrémních jevů.

Dále proti Evropské klimatické dekleraci hovoří například i vědecká studie z roku 2017, která je podepsaná více než 15 000 vědci ze 184 zemí (s přiloženým a transparentním seznamem jmen a názvů univerzit včetně českých) kde se mimojiné píše, že „brzo bude pozdě změnit kurz a dochází čas“ na záchranu planety a že situace je kritická. Obzvlášť znepokojivý trend je podle nich změna klimatu způsobená spalováním fosilních paliv a masové hynutí druhů, které ohrožuje naši samotnou existenci.

Více například na webu Antipropaganda.sk.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com