Server Echo24 zvěřejnil během února dva komentáře, které se týkají zákonů regulující interupce ve státech New York. Ten první od Lucie Sulovské je ukázkou konzervativní agendy a snahy jak takovou agendu prezentovat za pomoci manipulace s kontextem, absurdního zveličování hypotetických problémů a zamlčování veškerých faktů, které by nepodpořily zamýšlený výsledek. Tímto výsledkem je vykreslení progresivních zákonů jako nezodpovědných návrhů, které budou vraždit právě narozené děti. Samotný článek se drží na hraně manipulace a problematické pasáže soustředí do částí s autorčiným pohledem na situaci, kde vytrhává z kontextu a používá polopravdy.


Druhý komentář už je úplně jiná liga, jeho autor Martin Weiss má dost volný vztah k faktům a jde mu hlavně o útoky na liberální média a politiky demokratické strany. V prvních odstavcích píše o kauzách demokratických politiků ve státě Virginia. Guvernér čelí výzvám k rezignaci kvůli rasistické fotografii v ročence a jeho potenciální nástupce byl obviněn ze sexuálního útoku v roce 2004.

Do rozporu s realitou se dostává v části, kde probírá návrh zákona o potratech ve státě Virginia, píše ‚Ten návrh umožňuje provést v určitých případech potrat nejen až do samého konce těhotenství, ale i po porodu.‚ Toto není pravda, návrh zákona nijak neupravoval dobu, kdy si může žena o přerušení těhotenství zažádat. Upravoval počet lékařů, kteří musejí potrat ve třetím trimestru schválit, rušil čekací dobu na potrat v podobě 24 hodin, nevyžadoval, aby se potraty ve druhém trimestru odehrávaly v nemocnicích a rušil požadavek na ‚značné a nevratné‘ fyzické a psychické důsledky v případě interupce u rizikového těhotenství. Autor pravděpodobně vychází z projednávání zákona, kde sama předkladatelka mylně prohlásila, že nový zákon povoluje přerušení těhotenství i v okamžiku, kdy probíhá porod. O den později 31. ledna už své výroky uvedla na pravou míru a návrh zákona tuto její opravu potvrzuje. Můžeme tedy chápat pobouření bezprostředně po jejím kontroverzním výroku, ale napsat komentář o týden později s lživými informacemi je selháním autora. Podobně si autor vykládá výrok ‚Northam řekl: „V takovém případě, když matka začne mít porodní stahy, byl by proveden porod dítěte, dítě bylo udržováno v pohodlí, bylo by resuscitováno, pokud by si to matka a rodina přály, a pak by se uskutečnila diskuse mezi lékařem a matkou.“ Diskuse o tom, zda má narozené dítě žít, nebo ne.‘ Tuto interpretaci ovšem odmítá mluvčí Northama, který reagoval, že politik nikde o zabíjení narozeného dítěte nemluví.

‚Obhajoba potratů po americku – „právo ženy na volbu“, „kontrola nad vlastním tělem“, „reprodukční spravedlnost“ – se opírá přesně o tu rétoriku extrémního individualismu, v němž dnes někteří identifikují zásadní filozofický spor doby. Progresivní aktivisté jsou tedy téměř pudově přitahováni k prosazování stále radikálnějších návrhů.‘ Zajímavé tvrzení, k čemu se ale vztahuje? Jsou navrhované změny zákonů ve Virginii a státě New York projev extrémně individualistické ideologie? Každý člověk může zaujmout svůj postoj. Hlavně by měl vycházet z faktů, co v návrzích skutečně je a nikoli z manipulací autora.

‚Podle průzkumu Gallupu z roku 2018 se pouze 13 % Američanů domnívá, že by potraty ve třetím trimestru „obecně“ měly být legální. I mezi Američany identifikujícími se jako demokraté je to jen 18 %. To „obecně“ zohledňuje podmínky, za nichž zákon potrat umožňuje.‘ Zde autor už přímo lže o výzkumu agentury, ve zprávě se totiž píše, že 13% podpory mají potraty bez jakéhokoli omezení i v pozdějších fázích těhotenství. Pokud dojde na podmínky, za kterých je interupce ve třetím trimestru povolena, tak podporu veřejnosti je vyobrazena v grafice.

I pouhé přání ženy přerušit těhotenství ve třetím trimestru, protože z jakéhokoli důvodu nemá o dítě zájem, má podporu 20% americké veřejnosti. Autor buď nedopatřením nebo záměrně nepravdivě popisuje výstup průzkumu. Navíc, jak bylo dokázáno výše, v návrhu žádné přidání práva ženy zažádat o potrat ve třetím trimestru nebylo.

‚Typický novinář mainstreamových médií je ovšem na straně progresivistů. Takže instinktivně souzní s jejich obavou, že konzervativci hodlají potraty úplně zakázat, a stejně instinktivně se snaží čtenáře uchránit před informacemi, jež by jejich podporu potratům mohly zviklat. Proto se například velká média v roce 2013 dlouho vyhýbala zpravodajství o soudu s potratovým doktorem Kermitem Gosnellem z Filadelfie, který byl odsouzen za tři vraždy živě narozených dětí při potratech‘. Autor zde napadá výhradně liberální média, že záměrně neinformovala o soudu s šíleným doktorem Gosnellem, který začal v březnu 2013. O začátku procesu se objevilo několik zpráv v liberálních New York Times, Huffington Post a nebo konzervativních Washington Times. Poté následuje informační vakuum, které utne 11. dubna množství kritiky zpravodajských serverů, že o procesu neinformují. O den později už je soud s Gosnellem hlavní zprávou všech zpravodajských redakcí. Pojďme se podívat jak o případu informovala konzervativní média, ať už jde o Fox News, Washington Examiner nebo výše zmíněný Washington Times, nepřinášejí články o průběhu soudu před 11. dubnem. Evidentně tedy nešlo o spiknutí liberálních medií, ale o problém, který poznamenal celou zpravodajskou scénu bez ohledu na předpojatost nebo sympatie. Novinář z The Atlantic píše, že si začátku procesu prostě nevšiml. Podobně píše o věci Washington Post, že do 11. dubna vůbec nevěděli o soudním jednání. Po tomto datu se informace dostaly do všech medií. Kritika výhradně liberálních mediálních domů ale není fér, protože stejně zaspala i konzervativní zpravodajská média. Obvinění z manipulace a zatajování je však přes čáru podložené argumentace a vzhledem k faktům jde o lež.

‚V bublině mainstreamových médií se taky nedozvíte, jak extrémní je americké potratové zákonodárství v mezinárodním kontextu. V bezbožné ČR je například stejně jako v řadě evropských zemí umělé přerušení těhotenství bez zvláštních zdravotních okolností možné jen do prvního trimestru.‘ Autor opět najíždí na svůj omyl, který je popsán výše v textu. V kostce se dá říct, že potratové zákony USA patří mezi ty liberální (liší se na úrovni jednotlivých států unie) a spolu s několika dalšími zeměmi (včetně Česka) patří mezi státy světa, které jsou k interupcím nejvíce benevolentní. Dále znovu útočí na liberální tisk, přestože předchozí výroky ukazují závažné chyby v jeho argumentaci.

‚V roce 2017 deník Washington Post podrobil „factchecku“ tvrzení Trumpovy administrativy, že potraty na přání po dvacátém měsíci těhotenství povoluje jen sedm ze 189 zemí světa – a ke svému vlastnímu překvapení musel konstatovat, že je to pravda.‚ Autor opět obviňuje liberální média, konkrétně Washington Post, že jsou vůči Trumpovi zaujaté. Kdyby tomu tak bylo, co by nutilo Post factcheck, potvrzující Trumpův výrok, zveřejnit?

Ve výsledku se pan Weiss zachází na míle daleko za relevantní kritiku demokratické strany a jejích návrhů interupčních zákonů. Stejně tak kritika liberálního tisku je zaujatá a nefér, v jednom případě vysloveně vymyšlená.


wpseo_editor