Kardinál Dominik Duka se na své facebookové stránce svěřil, co rozhodlo při jeho nominaci v Radě České televize. „Při její nominaci rozhodlo nejen to, že pochází z velmi dobrého, křesťansky založeného rodinného prostředí, ale především vynikající reference o jejím odborném zázemí: je členkou České společnosti ekonomické, Jednoty českých matematiků a fyziků a The American Economic Association,“ píše Dominik Duka.

Česká společnost ekonomická je spolek, jehož členem se stane každý, kdo podá přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Jednota českých matematiků a fyziků je spolek, jehož členem se stane každý, kdo vyplní online přihlášku a zaplatí členský příspěvek. American Economic Association je, jak již jistě tušíte, organizace, jejíž členem se stane každý, kdo vyplní členskou přihlášku a zaplatí příspěvek. Ve všech třech případech se členské příspěvky pohybují od 50 do 900 Kč ročně.

„Pro pořádek dodávám: není to vůbec nic proti zmíněným třem společnostem. Jejich činnost může (či nemusí – nevím) být vskutku příkladná, podle webu vydávají řadu publikací a udávají mnoho dalších bohulibých aktivit. A protože jsem se pokusil jít do hloubky zjistit, zda i církevní nominantka už do těchto společností vyryla nějakou stopu, googloval jsem na výskyt jejího příjmení na webech těchto organizací (které jsou informačně velmi rozsáhlé a bohaté a jsou tam třeba aktivity jejich členů, jako jsou jejich přednášky a publikace). Výsledek je 0,“ píše Jiří Hlavenka.

Od Lipovské se mezitím distancoval předseda České biskupské konference Jan Graubner. Aktivity a chování paní Ing. Hany Lipovské mě po jejím zvolení do Rady ČT překvapily. Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti. Protože Rada je nezávislý orgán, nemám možnost postoje žádného člena ovlivňovat. Jediné, co mohu udělat, je paní Lipovskou vyzvat, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a abdikovala. To jsem však už udělal. Paní Lipovská byla ze strany ČBK do Rady ČT navržena pro svou odbornost ekonomky, neboť panovalo přesvědčení, že právě tato její profese by mohla být České televizi ku prospěchu. Pro ČBK, které jsem nyní předsedou, je to citelné ponaučení,napsal Jan Graubner. 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com