Městská část Praha 6 nechala 3. dubna odstranit sochu maršála Koněva, která stála v Bubenči. Připomeňme, že se tak stalo v souladu s hlasováním zastupitelstva, které se uskutečnilo 12. září 2019. „Zastupitelstvo městské části Praha 6 dnes rozhodlo o dalším nakládání s pomníkem maršála Koněva a přijalo usnesení poměrem hlasů 33 pro, 1 proti,“ stojí v usnesení z 12. září 2019.

Na základě tohoto usnesení městská rada 2. dubna 2020 provedla „souhlas se sejmutím bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně tří dodatkových cedulí umístěných na pozemku č. parc. 2114/5 k.ú. Bubeneč. Dále se zapůjčením bronzové sochy maršála I. S. Koněva, tří nových dodatkových cedulí a jedné původní informační cedule Muzeu paměti XX. století, z.ú. k dočasnému užívání za účelem její veřejné prezentace v budově muzea na dobu od  03.04.2020 do 01.04.2030 s automatickým prodlužováním o dalších 10 let. A dále souhlas s dočasným umístěním sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. na adrese XXX na dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši  11.979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc.“

Ruská a prokremelská média i přesto tento akt vnímají jako zneužití karantény. Přitom to byli právě příznivci Ruska, kteří nedodrželi karanténu a začali se kolem torza sochy 3. dubna odpoledne scházet ve skupinkách. Ján Čarnogurský prostřednictvím ruské státní agentury Sputnik vyhrožuje ČR, když se ptá: „Bude Rusko i nadále garantovat české hranice?“

Rozhořčení neskryl ani Jiří Černohorský, jehož spolek Čest, svoboda, respekt je prokazatelně placen z ruských peněz, a začal i vynášet lidové soudy. Bohužel zapomněl, že se nepíše rok 1950.

Skupina lidí v maskách v neděli vyvěsila na plot českého velvyslanectví v Moskvě nápis Stop fašismu a hodila do areálu ambasády několik dýmovnic. K akci se na svém webu přihlásila nezaregistrovaná strana Jiné Rusko, známá svými ultralevicovými a krajně nacionalistickými názory. Jiné Rusko, jehož stoupenci sami sebe označují za nacionální bolševiky, se hlásí k odkazu nedávno zemřelého kontroverzního politika Eduarda Limonova, jednoho z hlavních ideologů velkoruské nacionalistické levice. Jejich prohlášení končí provoláním „Naše tanky budou v Praze!“ a „Rusko je všechno, vše ostatní nic“.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com