Bývalý český primas kardinál Dominik Duka je znám svými kontroverzními výroky. Tentokrát tvrdil, že největšími obětmi na světě jsou děti, které nežijí v tradiční rodině a rovněž se zmínil, že na věřící je vyvíjen tlak jako za nacismu či komunismu. Věc dal ještě nepochopitelně do souvislosti s ruskou agresí a utrpením vojáků. „Je hrozné utrpení těch kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy,“ napsal Duka na svém Facebooku.

Pokud bychom chtěli jít do racionální polemiky, faktem je, že například v Rusku nebo arabských státech je pod tlakem věřících naopak LGBT komunita. V některých státech stále za pohlavní styk mezi lidmi stejného pohlaví hrozí trest smrti. Stejně tak jeho vyjádření je neuctivé vůči obětem holocaustu. Jen z Protektorátu bylo odvlečeno 120 tisíc Židů a 80 tisíc z nich zemřelo.

“Tvrdit, že Židé za nacismu a komunismu trpěli, protože hájili manželství muže a ženy, je masivní překrucování historických faktů. Je zcela nepatřičné srovnávat situaci ukrajinského vojáka a dítěte, které “nemá oporu v otci a matce”, čímž velmi pravděpodobně, soudě podle kontextu (opora v matce a otci v jedné větě a manželství ženy a muže ve větě další), míníte dítě vychovávané dvěma lidmi stejného pohlaví. Pokud je tomu tak, dopouštíte se tak zcela nepřijatelného srovnání stejnopohlavních párů vychovávajících děti s válečnými agresory. Také já se považuji za člověka hájícího roli rodiny, ale nedomnívám se, že instituce rodiny je ohrožena existencí stejnopohlavních svazků. Ať si však jakýkoliv člověk myslí o stejnopohlavních svazcích cokoliv, neměl by se propůjčit k tomu, aby ho jeho názory dovedly až k přímému či nepřímému podněcování nenávisti proti menšině, což dle mého názoru právě stalo,” napsal v reakci na Dukovo vyjádření rabín David Maxa.

Faktem samozřejmě je i to, že v ČR nikdo a nikomu nebrání hájit manželství muže a ženy. Mluví se pouze o přiznání možnosti uzavřít manželství osobám stejného pohlaví.

Duka nedávno bagatelizoval násilí, kterého se na LGBT akci v Tbilisi dopustili pravoslavní fanatici a stoupenci ultrapravice. Nejdřív se kněz a několik let Dukův spolupracovník Romuald Štěpán Rob pobaveně vyjádřil k útoku, při kterém horda dvou tisíc údajných obránců hodnot napadla účastníky akce a kde došlo k demolování stánků (a konzumaci ukořistěných nápojů). Musela zasáhnout policie a účastníky LGBT ze shromáždění evakuovat.

Tip nám poslal Václav Feigl, zastupitel města Štětí za Cesta lepším směrem.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.