Jménem poslance Pavla Jelínka (SPD) posílá Lenka Straková do školských zařízení e-mail, který může být chápán jako poplašná zpráva. Pod e-mailem je podepsána Lenka Straková, prý zmocněnkyně pana poslance P. Jelínka v dané věci. Jaké má zmocnění se nám nepodařilo zjistit, každopádně Lenka Straková není rozhodně asistentkou poslance za SPD.

Text poplašného e-mailu:

„Předmět: Poslanecká sněmovna Praha – upozornění. Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko a celé vedení, na doporučení pana poslance Pavla Jelínka (Poslanecká sněmovna – Praha – Výbor pro obranu) si vás dovoluji upozornit na níže uvedené: Jelikož pedagogická hra “Original Play” (provozována již také v České republice) přerostla u zemí Německo  a  Rakousko v sexuální zneužívání dětí v předškolních zařízeních (viz. uvedená internetová adresa) https://youtu.be/I7aaF4_R6ds, upozornili čeští poslanci na tuto ” původní hru”. Z důvodu obav rodičů o své děti ve směru oné “hry” pan poslanec Pavel Jelínek doporučil kontaktovat všechna školní zařízení v ČR.

Hru “Original Play”, která se tváří být pod záštitou UNICEFu, vede u nás jistý pan Martin Ledvinka. V souvislosti s výše uvedeným vám tedy zasílám informace o provozování Original Play v ČR, dále pak informace o panu M. Ledvinkovi a nakonec internetovou adresu se stránkami pana M. Ledvinky. Děkuji za váš čas, obětavost i vstřícnost si zaslané pročíst a zjednat opatření ve vašem školním zařízení. Se srdečným pozdravem Lenka Straková, SJVS., zmocněnkyně pana poslance P. Jelínka v dané věci.“

(Konec citace)

Tématu hry Original Play se náš web už jednou věnoval. Televize ORF skutečně 30. října 2019 přinesla reportáž o kontroverzních akcích v německých a rakouských školkách. Celou záležitost však zneužila dezinformační média. Ty kauzu použila například k útoku na Českou televizi a snaží se tvrdit, že Nadace Open Play působí i v České republice. Co se týká Německa a Rakouska, německé spolkové země už tuto hru už zakazují. Důvodem je právě podezření, že v rámci programu má široká veřejnost (tedy laici) možnost fyzického kontaktu s dětmi v mateřských školách. Skutečný problém Original Play v Německu a Rakousku byl právě tento styk s veřejností (navíc za poplatek). Tedy lidmi bez jakéhokoliv vzdělání a praxe v sociálních službách. K ničemu takovému v ČR nedochází.

V lednu 2020 se začalo šířit varování před aktivitami Mgr. Martina Ledvinky z Healing Game. Není však prokázáno, že by tento člověk, jakkoliv narušoval mravní výchovu mládeže. Připomeňme, že je nutné dbát na dobré jméno a pověst každého občana a není dobré o něm šířit nepodložené pomluvy.

Nutné také dodat, že v kompetenci jednotlivého poslance není posílat do škol jménem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nějaká varování. To přísluší výborům nebo je lze zaslat po schválení celou sněmovnou.

Dovolejme si také ještě jednou zveřejnit vyjádření Ministerstva školství ČR:

V mateřských školách zapsaných v rejstříku škol musí garantovat kvalitu výuky podle Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, dodržování všech daných školských a hygienických předpisů včetně bezpečnosti dětí ředitelka MŠ. Ta musí také posoudit a vyhodnotit jakékoli případné nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit a hlavně jejich organizátorů, musí ze své kompetence vyhodnotit jejich vhodnost, tedy zda jsou nebo nejsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a zda svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání a zda jsou vhodné pro danou věkovou kategorii. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce, v případě jakýchkoli podnětů k prověření se proto lze obrátit právě na ČŠI. Co se týče níže uvedených tvrzení, Česká školní inspekce neobdržela doposud žádný konkrétní podnět k prověření a ani MŠMT nemá informace, že by uvedena nadace v českých mateřských školách působila,“ uvedla za Ministerstvo školství tisková mluvčí a pověřená vedoucí Oddělení komunikace s médii Mgr. Aneta Lednová.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.