Projekt COVID19.cz přináší další dezinfoservis. Prováděli vědci šílené věci, aby upravili virus? Co je pravdy na tom, že lékař v USA prohlásil, že virus neexistuje? A uštědřil koranavirus fanatickým pseudoekologům velkou ránu?

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

/Zavádějící, konspirace/ Vědec promluvil o wu-chanské laboratoři: Prováděli šílené věci, aby upravili virus

 • Podle článku, který vyšel na webu aazdravi.cz ruský věděc Petr Čumakov nepochybuje o tom, že byl virus SARS-Cov-2 (způsobující onemocnění Covid-19) uměle vytvořený. Text vychází z rozhovoru, který ruský mikrobiolog poskytl deníku Moskovskij Komsomolets a obdobný text vyšel také na dalších webech (dezinformačních i bulvárních). Text se objevil i v zahraničních médiích, publikoval jej například nepříliš důvěryhodný Daily Mail. To, že by byl virus stvořen uměle, je dle všech dostupných údajů nanejvýš nepravděpodobné. Jedná se o konspirační teorii, pro níž neexistují věrohodné a nezpochybnitelné důkazy.
 • Fact-checking:
 • Petr Čumakov je ruský mikrobiolog, rozhovor v deníku Moskovskij Komsomolets s ním skutečně vyšel a výše zmíněnou teorii o původu viru opravdu uvedl. Jak popisuje Čumakov, vědci ve virologickém institutu ve Wu-chanu se výzkumem koronavirů zabývali a publikovali na toto téma řadu prací, například zde, jejich výzkum tedy nebyl nijak utajovaný. Prestižní zahraniční odborné časopisy (například zde a zde), Světová zdravotnická organizace i evropská platforma pro dezinformace již informace o umělém vzniku viru vyvrátily. V textu se také objevuje tvrzení, že vědci nechtěli vytvořit biologickou zbraň, ale že pravděpodobně pátrali po vakcíně proti viru HIV. Článek zmiňuje francouzského virologa Luca Montagniera, který tuto domněnku vyjádřil již před několika dny. Informace o tom, že čínští vědci chtěli vytvořit vakcínu proti viru HIV, je spekulace a není podložena žádnými fakty.  Francouzský vědec Luc Montagnier skutečně obdobnou teorii vyslovil (originální text zde), nicméně byl za to vědeckou komunitou kritizován. Již v minulosti se Luc Montagnier dopouštěl odborných přešlapů v oblastech mimo svou vědeckou kompetenci .

 

/Konspirace/ Lékař z USA: “Virus neexistuje” 

 • Na anonymním blogu OrgoNet bylo 23. dubna zveřejněno video, ve kterém vystupuje nejmenovaný praktický lékař z USA a vyjadřuje se k současné pandemii koronaviru. Většina uvedených tvrzení jsou velmi zavádějící. Lékař například tvrdí, že v USA je momentálně každý pacient s respiračními onemocněními automaticky označen za infikovaného koronavirem, že Covid-19 svým chováním nepřipomíná virus a tudíž to virus být nemůže nebo že za současnou koronavirovou pandemií stojí Ilumináti a Deep State.
 • Svá tvrzení muž neopírá o žádné relevantní zdroje či důkazy a na základě provedeného fact-checkingu jsme video vyhodnotili jako konspirační. 
 • Fact-checking:
  Muž vystupující ve videu uvádí, že je lékařem a odborníkem na respirační onemocnění již 21 let. V žádné části videa není uvedeno jeho jméno ani informace o místech, kde pracoval. Dále uvádí, že v současné době prý v Americe je dostatek ventilátorů, neboť dochází k odkládání původně plánovaných operací.
 • Dále muž uvádí, že každý pacient s respiračními problémy je automaticky označován za infikovaného koronavirem, aniž by byla zjišťována skutečná příčina onemocnění a dodává, že na výsledky testů se čeká i tři týdny a na samotný virus údajně testování prováděna nejsou.
 • USA ovšem provádí nejvíce testů na světě na milion obyvatel a země navíc vyvinula ve spojení s firmou Abbott test, který je schopen určit výsledek do pěti minut. V USA jsou samozřejmě dostupné i mnohé další způsoby testování i laboratoře, které odběry zpracovávají.
 • Muž také uvádí, že Covid-19 se nechová jako virus a tudíž to žádný virus být nemůže. Dále podle něj nebylo nutné zavádět rozsáhlá karanténní opatření na úkor ekonomiky. V závěru videa prohlašuje, že Trump není žádným způsobem za situaci zodpovědný a vinu přičítá Iluminátům a Deep State.
 • Pro žádné ze svých tvrzení nemá muž relevantní důkazy či zdroje. Smyslem videa je pouze vyvolat strach a nedůvěru.
 • Anonymní blog OrgoNet, na kterém bylo video zveřejněno, je známý svými texty o možnostech modifikace počasí a různými konspiračními články zpochybňující zejména obecně uznávané společenské pravdy a důvěru ve vlády jednotlivých zemí. Informace o financování blogu není možné dohledat. Činnosti blogu se podrobněji věnoval server neovlivni.cz.

 

/Clickbait a politický marketing/ Koronavirus uštědřil fanatickým pseudoekologům velkou ránu

 • Matouš Bulíř, neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu a politik trestně stíhaný za zneuctění památníku v Letech, citoval na svém facebookém profilu článek ze serveru idnes, který zpochybňuje vliv dieselových motorů na znečištění ovzduší emisemi NO2 ve dvou německých městech. Bulíř se prostřednictvím manipulativních strategií pokouší zpochybnit záměry ekologických organizací i hrozby globální klimatické změny. Aby upoutal pozornost, přidal k titulku z iDnes.cz fotografii Grety Thunberg. Koláž vyvolala předpokládanou reakci Bulířových fanoušků v podobě silně nenávistných komentářů.
 • Původní článek ze serveru idnes.cz přináší názor německého novináře, který komentuje informace z magazínu focus.de a uvádí, že naměřená data znečištění by měla s poklesem automobilové dopravy v souvislosti s krizovými opatřeními klesat. Porovnání údajů z nahodilého měření takový předpoklad ovšem nenaplňuje. Deník iDnes článek doplnil o svá zkušební měření v Česku a došel ke stejnému závěru. Ačkoli se jedná o zajímavé a překvapivé informace, které si zaslouží další pozornost, v článku např. nenajdeme studie poskytující další důležité informace a poznatky o tom, že věrohodná data je třeba získat až po delším časovém úseku měření. Politik Matěj Bulíř zveřejněné informace využívá pro vlastní politický marketing.
 • Fact-checking: Bulíř v příspěvku uvádí: “Koronavirus uštědřil fanatickým pseudoekologům velkou ránu. Díky omezení dopravy na zlomek té původní se zjistilo, že oxid dusičný je nejenom že beze změny, ale na určitých místech ho je dokonce i více. Němečtí fanatici přitom tvrdí, ačkoliv to už je asi čas minulý, že autodoprava, konkrétně dieselová auta mají 80% podíl na znečištění ovzduší.” 
 • Článek na idnes.cz uvádí, že “Díky koronavirové pandemii možná Němci vezmou na milost naftová auta. Možná totiž nejsou tak škodlivá, jak se doteď tvrdilo. Ukázala to data o znečištění ovzduší ve Stuttgartu i Mnichově. I když provoz klesl kvůli koronaviru na zlomek dřívějších hodnot, emise škodlivého oxidu dusičitého zůstaly stejné.” V další části článku se uvádí: “Osmdesát procent. To je číslo, se kterým pracují odpůrci dieselových motorů v Německu. Označuje podíl, který má na znečištění emisemi oxidu dusičitého doprava. Jenže současná krize a karanténa staví toto tvrzení na hlavu. Aut v ulicích radikálně ubylo, emise ale neklesly.”
 • To, že dieselová auta mají výrazně vyšší podíl na znečištění ovzduší a negativní dopad na lidské zdraví, netvrdí jen “němečtí fanatici”. Je to údaj, na kterém panuje vědecký konsensus. Zjištění, o nichž informuje článek na idnes.cz jsou zajímavá a překvapivá a zaslouží si, aby jim byla věnována pozornost. Zjištění však zatím pocházejí z příliš krátkého časového období a hodnoty naměřených koncentrací NO2 se můžou v čase měnit. Řada vědeckých studií, které zjišťovaly a měřily zdroje emisí NO2 v evropských městech dokazují, že automobilová doprava, zvláště pak dieselová, k emisím NO2 významně přispívá.
 • Autor článku na idnes dále uvádí, že koronavirová krize neukázala “v zásadě nic jiného, než že individuální doprava a naftové motory nemají na emise NO2 tak velký vliv, jak se předpokládalo. Neznamená to, že zákazem dieselů se ovzduší nezlepší, dopad takového opatření by však byl minimální.” Takové tvrzení je velmi zjednodušující. Autor k předkládanému závěru dochází na základě malého množství dat nasbíraných v krátkém časovém období. Koncentrace NO2 se mohou zásadně lišit v čase i v závislosti na dalších okolnostech, jako jsou teplota, vítr, tlak apod. Právě z těchto důvodů evropská legislativa o kvalitě ovzduší pracuje s limity odvozenými z dlouhodobějších, ročních měření a z průměrování dat za tato období. Je vědecky prokázaným faktem, že automobilová doprava (včetně dieselových motorů) je hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městech.
 • Bulíř ve svém příspěvku dále uvádí: “Já osobně jsem velký ekolog avšak můj názor byl vždy ten, že šlapat se nemá po obyčejných lidech a jejich autech, nýbrž továrnám, jenž chrlí tuny škodlivin do ovzduší den co den a nikdo to v zásadě neřeší, jelikož tu je EMISNÍ POVOLENKA, tedy, zaplať a škoď. Pokud někdo na koronakrizi nezapomene, bude to jisto jistě Greta Thumberg.” Vyjadřuje tím obavu, že tíhu opatření pro zmírnění klimatické krize ponesou do velké míry obyčejní občané z nízkopříjmových skupin. Přestože je taková obava zcela legitimní, propojení s Gretou Thunberg je čistě účelové a má za úkol vytvořit nepodloženou souvislost mezi nahodilým měřením v několika městech spojených s opatřeními na ochranu lidského zdraví v souvislosti s globální klimatickou krizí, na níž existuje vědecký konsensus.

Kontakty na ověřovatele: