Projekt COVID19.cz přináší další svůj infoservis.

Dezinformace: Výsledky pitev neodhalily jediného zemřelého pouze v důsledku nemoci covid-19

 • Dezinformační server Arfa zveřejnil 24. dubna článek předkládající nepravdivou informaci, že samotná nemoc Covid-19 fakticky nemá dosud žádnou oběť. Autor tak činí s odvoláním na výsledky prvních pitev prováděných v Německu a Švýcarsku, podle kterých všichni zemřelí trpěli jinými vážnými chorobami, jako je například vysoký krevní tlak, demence, rakovina, obezita, cukrovka, arterioskleróza či jiné choroby, a tudíž by prý stejně brzy zemřeli. Zda Covid-19 jejich smrt ovlivnil či urychlil, prý není možné říci.
 • Některým dezinformacím, které jsou v článku uvedeny, jsme se již věnovali, další byly vyvráceny jinými platformami. Zbylé předkládané údaje jsou vytržené z kontextu a dezinterpretované. Velké množství hypertextových odkazů, které na první pohled působí jako odkazy na zdroje, slouží pouze k přesměrování na jiné články webu Arfa.cz. Text jsme na základě provedeného fact-checkingu vyhodnotili jako dezinformační. Samotný web Arfa.cz je manipulativní a dezinformační server.
 • Fact-checking: Deník Süddeutsche Zeitung sice skutečně publikoval poměrně podrobný článek o výsledcích pitev obětí nového koronaviru, nicméně informace použité v článku na Arfa.cz jsou vytrženy z kontextu a dezinterpretovány. Ačkoliv zemřelí skutečně trpěli jinými vážnými nemocemi, na žádném místě studie není uvedeno, že nemoc Covid-19 nebyla příčinou smrti. Toto prohlášení připisované prof. Klausi Püschelovi již bylo vyvráceno německou iniciativou zaměřenou na dezinformace Correctiv.org (rovněž viz předchozí fact-checking).
 • Ačkoli článek na mnoha místech používá hypertextové odkazy a na první pohled tak skutečně působí, že autor odkazuje na zdroje, ze kterých čerpá, řada z nich je pouze přesměrováním na jiné manipulativní a dezinformační texty na webu Arfa.  Například odkaz na Institut Roberta Kocha, pod nímž se otevře text z webu arfa.cz s názvem “Dnes testování, zítra očkování! Evropská unie se spojuje s Billem Gatesem: “Vyrobíme miliardy dávek vakcíny proti COVID-19!” Ursula von der Leyenová: “Evropa jde do toho!” Karanténa ještě rok?”
 • Zmíněný výzkum v Hamburku rovněž proběhl, avšak prezentované výsledky a prohlášení prof. Klause Püschela jsou vytržené z kontextu. Tomuto problému se věnoval i server Novinky.cz.
 • Prof. Alexandar Tzankov, vedoucí oddělení patologie v nemocnici v Basileji, zmiňovaný výzkum skutečně prováděl. I on uvádí, že zemřelí pacienti měli řadu vážných zdravotních potíží, avšak zdůrazňuje, že pokud by pacienti netrpěli nemocí Covid-19, jistě by žili déle.
 • Zmiňovaný německý Institut Roberta Kocha skutečně zpočátku nedoporučoval provádět pitvy zemřelých na Covid-19 kvůli obavám z nákazy lékařů, kteří by pitvy prováděli, postupně doporučení přehodnotil.
 • Počty úmrtí na Covid-19 jsou v Německu nízké a vznikly již pochybnosti, zda jsou posuzovány stejnou metodologií jako v jiných evropských zemích. Nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by oběti onemocnění Covid-19 žádné nebyly, pochybnosti spíše směřovaly k tomu, že je jich pravděpodobně mnohem více, než je oficiálně uváděno.
 • V textu je rovněž uvedeno, že “výsledky pitev plně podporují závěry českých lékařů, například docenta Martina Balíka, profesora MUDr. Jana Žaloudíka, profesora Jana Pirka a mnoha dalších.” Všichni zmínění se ke koronaviru skutečně vyjadřovali do médií, avšak citace docenta Balíka z rozhovoru pro časopis Reflex se vztahuje pouze k jednomu případu úmrtí a je zcela vytržena z kontextu.
 • Zbylé informace jsme vyvraceli již v dřívějších dnech: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dezinfoservis-statistiky-o-covid-19-jsou-zkreslene-nejde-ale-o-podvod-101688

Komerční marketing a dezinformační koktejl: Karel Janeček o umělém původu viru a Sociální singularitě 21

 • Článek, který vyšel na extra.cz, cituje Karla Janečka a uvádí, že podnikatel souhlasí s vědci zastávajícími názor, že virus není přírodního původu, ale unikl  z laboratoře.  V textu se objevuje kontroverzní a ničím nepodložený kompilát tvrzení o umělém původu nového typu koronaviru či genomu obsahujícímu části HIV. V citaci Karla Janečka je dále uvedeno, že podnikatel viděl dokument, v němž se na trhu ve Wu-chanu prodávají pouze ryby. Zprávám o umělém původu nového typu koronaviru jsme se již věnovali (viz níže). V druhé části textu na extra.cz Karel Janeček rozvíjí své myšlenky o epochální změně a sociální singularitě 21, která má podle něj brzy nastat.
 • Zdroj: https://www.extra.cz/karel-janecek-fakta-nasvedcuji-ze-virus-je-umeleho-puvodu-a-pochazi-z-cinske-laboratore
 • Fact-checking: Již v titulku se objevuje informace o umělém původu viru, která byla vyvrácena již v březnu v této studii. Původu viru jsme se také podrobně věnovali již zde. V citaci Karla Janečka je uvedeno, že viděl dokument, v němž se na trhu ve Wu-chanu prodávají pouze ryby a nic dalšího. Mluví také o zprávě z roku 2018 o špatném zabezpečení laboratoře. Dle dostupných fotografií (skenovací vozidlo Baidu streetview i fotografie zveřejněné z místa) se na trhu prodávají jak ryby, tak i další typy masa. Co se zabezpečení týče, tak se jedná o dva roky starou informaci, což o současném stavu zabezpečení ve výzkumné laboratoři nikterak nevypovídá.
 • Jak je zmíněno v popisu, v druhé části textu Karel Janeček rozvíjí své myšlenky o epochální změně a sociální singularitě 21, která má podle něj brzy nastat. Aktivity Karla Janečka v Česku zahrnují mimo jiné i Institute H21, který tvoří a realizuje participativní rozpočty a je také autorem Janečkovy volební metody D21. Vzhledem k absenci zdrojů a prostoru věnovanému teorii kolem čísla 21 a globálního propojení domníváme, že je tento článek spíše neoznačeným marketingovým sdělením než jakkoli hodnotným příspěvkem do diskuze o koronaviru.

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací.  Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu. 

Jsme teprve na samém začátku a postupně ladíme detaily. Chtěli bychom Vás proto během prvních dní poprosit o shovívavost. Oceníme, když nám zašlete své rady, připomínky či podněty, které nám pomohou zlepšit poskytovaný Infoservis. Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19dezinfoservis@gmail.com

Kontakty:

 • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
 • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
 • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org