COVID19.cz přináší další dezinfoservis. MUDr. Ivan David z SPD tvrdí, že osivo z Ukrajiny je toxické. Jedná se přitom o jasnou dezinformaci. A je test na COVID -19 infikován, jak tvrdí Murad Rakhimov?

/Dezinformace/ Ukrajinské toxické osivo

 • MUDr. Ivan David z SPD sdílel na svém facebookovém profilu příspěvek, v němž se negativně vymezuje vůči návrhu Evropské komise zjednodušit dovoz osiva z Ukrajiny do zemí Evropské unie. Dále obviňuje Evropskou komisi z toho, že zneužívá stavu nouze, který ji momentálně umožňuje obcházet standardní procedury. O Ukrajině se vyjadřuje jako o zkorumpované a kolabující zemi ovládané oligarchy, která své fungování předstírá kvůli tomu, aby získala z EU a USA půjčky. Dále také uvádí nepravdivé informace o tom, že Ukrajina postrádá legislativu, která by limitovala užívání pesticidů a herbicidů. Po ověření informací jsme příspěvek vyhodnotili jako dezinformaci.
 • Fact-checking: Neexistuje žádný doklad o tom, že by existovala dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ministrů, o které v článku David píše. Dle dané dohody by prý měly být během koronavirové krize projednávány pouze návrhy vládních předpisů, které souvisejí s řešením následků pandemie, avšak nic ve smyslu vyhlášeného legislativního stavu nouze není. Přestože prioritu na programu jednání tohoto týdne dostaly návrhy vztahující se k řešení aktuální krize, nejedná se o legislativní nařízení, které by zakazovalo projednávat body, které nesouvisí se současnou pandemií koronaviru.
 • David dále uvádí, že “komise předložila k projednání v nouzovém režimu návrh nařízení, podle něhož by byla osiva dovážená z Ukrajiny uznány za rovnocenná s osivy ze zemí EU”. Tvrzení, že se jedná o projednávání v nouzovém stavu, není pravdivé. Proces trvá od roku 2011 a je podložen důkladným a pozitivně znějícím auditem z roku 2015, jenž byl mimo jiné podpořen vytvořením “Hluboké a komplexní zóny volného obchodu” mezi EU a Ukrajinou roku 2015.
 • Zde je návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ministrů ze 7.4.2020, který se zabývá problematikou rovnocennosti inspekcí na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin. Komise během posledních devíti let spolupracovala s ukrajinskou stranou a věnovala se hloubkovému testování. Závěrečná zpráva je zde.
 • Pro tvrzení o tom, že Ukrajina dováží toxické osivo, má David jediný důkaz, kterým je nepravdivé sdělení nejmenovaného experta z Agrární komory. Tvrzení je lživé, neboť Ukrajina limituje a kontroluje látky i jejich množství použité v zemědělství. Zpráva WHO o pesticidech v potravinách uvádí pouze jeden nález reziduí zbytků pesticidů na ukrajinských surovinách a to na hroznech. Producenti ze zemí EU jsou v této zprávě daleko častějšími hříšníky. 
 • Podrobná zpráva o situaci a kontrole biocidních prostředků na Ukrajině, včetně problematických částí (primárně nedostatek certifikovaných laboratoří), je zde.
 • Další zavádějící informací je, že “státní struktury Ukrajiny jsou po Majdanu v naprostém rozkladu. Nefunguje prakticky nic.” Věta je součástí narativu proruských dezinformačních webů, jako například Sputnik, který ostatně Davidův text sdílel. Fakta ale mluví jinak, jak je patrné ze statistik Světové banky či reportu z roku 2018 o tom, jak Ukrajina zvládá implementaci potřebných reforem.

/Hoax, poplašná zpráva/ Murad Rakhimov: Trhák světového zákulisí: Pozor, test na COVID-19 je infikován

 • Článek na Parlamentních listech vychází z informací od britského The Telegraph, který upozorňuje na situaci, kdy byla pozastavena dodávka testů na virus Covid-19 v souvislosti s kontaminací dvou klíčových komponentů testů tím samým virem. Z této informace autor vyvodil, že lidé jsou neustále testy infikováni. Podle vyjádření dodavatelů opravdu byly některé potřebné komponenty kontaminovány. Jednalo se však pouze o reagencie (činidla) testů, se kterými pacienti nepřijdou do kontaktu. Kontaminaci firma uvedla jako důvod zdržení dodávky testů a na řešení situace pracuje. V další části článku autor pracuje s teoriemi a domněnkami o původu viru, globálních konspiracích o mocenských elitách a podobně. Informace jsou však nepodloženy zdroji, nebo jsou vytržené z kontextu. Článek jsme proto vyhodnotili jako hoax.
 • Fact-checking: The Telegraph zveřejnil vyjádření firmy Eurofins, která je jedním z dodavatelů testů.  Podle jejich vyjádření byla stopová množství Covid-19 nalezena v komponentech testů zvaných “probes” a “primers”. Jsou to jediné složky testu, které byly kontaminovány. V současnosti se používají dva druhy testů. Na webu Los Angeles Times je vysvětleno, že jeden typ se používá k detekci přítomnosti aktivního viru v těle pacienta. Druhý testuje přítomnost protilátek naznačujících, že pacient již onemocnění prodělal. Probes a primers jsou reagenty (činidla) používané v laboratoři pro detekci aktivního viru ve vzorcích odebraných vatovou tyčinkou z nosu či úst pacienta. Pacient se tedy se samotnými činidly vůbec do kontaktu nedostává. Jediná přestavitelná možnost nákazy během tohoto druhu testování by mohla vzniknout, pokud by vatová stěrka, kterou je vzorek odebrán, byla bezprostředně před provedením stěru kontaminována značným množstvím viru.
 • Podle autora zpráva o “infikovaných testech” obešla mezinárodní a národní mainstreamová média. Je pravdou, že další média jako Fox News, Evening Standard nebo britské Metro, vycházejí také pouze z informací od The Telegraph.
 • Dále autor tvrdí, že v zemích, jako jsou Itálie nebo Španělsko, se i přes veškerá opatření úmrtnost na Covid-19 nesnižuje. Podle něj se denní úmrtnost stále pohybuje mezi 500 až 800 oběťmi. Avšak podle grafu na Worldometers byla první úmrtí ve Španělsku zaznamenána začátkem března, poté tendence prudce stoupala až do začátku dubna na 866 úmrtí za den. Nicméně od té doby pozvolně klesá na současných 226 obětí za den. Podobná situace je i v Itálii, se špičkou s 814 oběťmi za den na začátku března, a následným poklesem na současných 286.

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

 • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
 • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
 • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org