Projekt COVID-19.cz přináší další dezinfoservis. Je eRouška špionážní aplikací? Je znám pachatel celosvětové krize? Je COVID-19 nadměrně medializován? A sešel se klub nejbohatších lidí, aby nechal naočkovat populaci?

/Dezinformace/ Špionážní aplikace eRouška

 • Šéfredaktor webu Aeronet Marek Pešl, který vystupuje pod pseudonymem Vedoucí kolotoče, šíří dezinformace o aplikaci eRouška, která je součástí chytré karantény. Věnuje se jí v  rozsáhlejším textu, který je kompilátem dezinformací, kterým jsme se již věnovali dříve. Podle Pešla se jedná o špionážní aplikaci, která má shromažďovat informace o pohybu svých uživatelů. Tyto informace má mít k dispozici hygiena, která následně může rizikové osoby, s nimiž se dotyčný dostal do kontaktu, snáze uzavírat do karantény. Autor tvrdí, že aplikace může uvrhnout do karantény všechny, kteří přišli do kontaktu s danou osobou. Uživatele aplikace označuje autor textu za “aktivní blbce” a staví svou argumentaci na teoretickém případu instalatéra, který uvrhne do karantény všechny, u kterých vykonával svou práci. Žádné ze zmíněných tvrzení však není založeno na pravdě a jedná se o dezinformace.
 • Analýzu dezinformačních aktivit serveru Aeronet přináší například tato reportáž Reportérů ČT, v níž Marka Pešla vypátrali a oslovili.
 • Fact-checking: Autor tvrdí, že česká aplikace eRouška slouží ke sledování a zaznamenávání pohybu uživatele 24 hodin denně, že se informace ukládají na datovém úložišti a později je možné data využívat pro korelaci s jinými daty od ostatních uživatelů. Dále uvádí, že pokud se v budoucnu někdo nakazí, hygienikové vezmou z databáze korespondující korelační data a kontaktují všechny ostatní uživatele aplikace, že v minulosti přišli do kontaktu s nakaženým. Skutečnost je taková, že aplikace eRouška nesleduje a nezaznamenává polohu uživatelů, pouze měří míru signálu mezi dvěma zařízeními s nainstalovanou aplikací, a to pomocí systému Bluetooth.
 • Také není pravda, že by samotná aplikace fungovala 24 hodin denně. Pro její správné fungování je potřeba mít zapnutou funkci Bluetooth, bez níž aplikace nezaznamenává kontakty s jinými uživateli eRoušky. Funguje tedy pouze tehdy, kdy to umožní její uživatel.
 • Informace o tom, že byl uživatel této aplikace v blízkosti jiného uživatele, se ukládají v aplikaci telefonu, nejsou nikam odesílány. Pokud se u uživatele potvrdí nákaza, ani tehdy hygienici nebo kdokoli jiný nemá právo zaznamenaná data z aplikace nakaženého stáhnout bez jeho svolení. Pokud tedy nakažený uživatel eRoušky nebude chtít informace o tom, s jakými dalšími uživateli eRoušky byl v kontaktu, může odmítnout a hygienici (ani jiné orgány a instituce) nebudou mít tyto informace k dispozici.
 • Pracovníci hygieny skutečně kontaktují některé uživatele eRoušky, s nimiž nakažený přišel do kontaktu, ale pouze ty, kteří byli k nakaženému člověku blíže než na vzdálenost 2 metrů a déle než 15 minut, a to v součtu za 24 hodin. Zároveň se uživatelé nedozví, kde ke vzájemnému kontaktu došlo, jelikož aplikace nezaznamenává údaje o poloze.
 • Podle autora článku bude v závislosti na pravomocích ministra zdravotnictví v budoucnosti možné očekávat, že všichni, kteří přišli do styku s nakaženým, budou mít nařízenou  karanténu. Dále uvádí, že uživatelé aplikace mohou v zaměstnání riskovat problémy se svým zaměstnavatelem. Ten by dle něj mohl mít obavy, že mu tato aplikace může přivodit například uvržení celé firmy do karantény apod. Skutečnost je taková, že hygienická stanice nejdříve kontaktuje nakaženého, jehož se zeptá, zda byl v poslední době s někým v rizikovém kontaktu. Pokud tento člověk využívá aplikaci eRouška, může místo toho poskytnout hygieně sesbíraná data, což je jeho svobodné rozhodnutí. Hygiena tato data případně vyhodnotí a systém zpřístupní hygieně čísla lidí, se kterými byla daná osoba v rizikovém kontaktu, aby s nimi její zaměstnanci mohli probrat další postup (dobrovolnou karanténu nebo přednostní testování). Na základě těchto rozhovorů je vyhodnoceno, zda byl kontakt skutečně rizikový. Nejedná se o automatický postup, který by uvrhl všechny lidi, s nimiž byl nakažený v kontaktu, do karantény. Problematická je i část tvrzení, že majitelé aplikace riskují problémy se zaměstnavatelem, protože by mohla do budoucna přivodit zavření firmy. Pokud zaměstnanec nějaké firmy bude informován o tom, že byl někdy v kontaktu s nakaženým, neznamená to, že bude automaticky informovaná i společnost, v níž pracuje, natož aby byla uzavřena. Teprve při prokázání nákazy přímo u pracovníka firmy může dojít k potřebným opatřením. To se však týká všech, nehledě na to, zda zaměstnanec má, či nemá aplikaci eRouška, a je tedy irelevantní eRoušku s takovým rizikem spojovat.
 • Aplikace navíc funguje na principu co největší anonymity. Ostatní uživatelé nevidí, že přišli do kontaktu s konkrétním člověkem, ale mají k dispozici pouze jeho identifikační číslo, které se navíc pravidelně mění. Stejně tak se neukládají ani informace o geografické poloze. Záznam v telefonu tedy vypadá například následovně: 31. 3. 2020 od 12:15 do 13:15 byla ve vaší blízkosti aplikace s identifikátorem ID 29091.
 • Data se v aplikaci ukládají pouze po dobu 30 dnů, takže není možné, aby hygiena vyhodnotila rizikové kontakty po delší době. Uživatel navíc může nasbíraná data kdykoliv vymazat.
 • V případě, že se prokáže nákaza, pokládá hygiena dané osobě otázky týkající se jeho možných rizikových kontaktů a vykonávané práce nehledě na to, zda má daný člověk v telefonu aplikaci eRouška či nikoliv. Jde o běžný proces.
 • Autor textu také uvádí, že nápad chytré karantény přišel z Číny. Chytrá karanténa ale není inspirací z Číny (nebo alespoň ne pouze z Číny). Ministerstvo zdravotnictví uvádí jako inspiraci Jižní Koreu, Singapur, lze hovořit také o Izraeli.
 • Aplikaci eRouška autor také srovnává s aplikací Health Code App, což je problematické, jelikož každá aplikace funguje na jiném principu. Zatímco Health Code App zaznamenává informace o pohybu uživatele a má k dispozici údaje o jeho zdraví, česká aplikace eRouška nic takového nedělá, jak již bylo vysvětleno výše.

/Konspirace/ Klub nejbohatších lidí se sešel, aby snížil populaci. Mají větší moc než státy, patří jim vakcíny i média

 • Článek zveřejněný na webu arfa.cz pojednává o založení Dobrého klubu, sdružujícího nejbohatší filantropy této planety. Mezi jeho členy patří údajně Bill Gates, George Soros, David Rockefeller, Michael Bloomberg, Ted Turner, Eli a Edythe Broad, Warren Buffet či Oprah Winfrey. Článek je doplněn veřejně dostupnými fotografiemi těchto osobností a míst, kde se měly setkávat. Jako zdroj informace je uveden novinář Niall O’Dowd, který je mylně označen v textu za ženu. Redakce Arfy se nenamáhala dohledat původní text článku o údajném zakládajícím setkání Dobrého klubu, který byl zveřejněn v roce 2009. Po zhodnocení zdrojů použitých v textu lze jednoznačně říci, že se jedná o neumný přepis článku Davida Turnera, který vyšel před desíti lety v Guardianu. Článek z pera Arfy nepřináší nic nového ani aktuálního. Využívá starou informaci pro navození dojmu konspirace nejbohatších lidí této planety.
 • Fact-checking: Autor našel deset let starý článek z deníku the Guardian, který pouze přeformuloval a doplnil o fotografie a snažil se dokázat jeho aktuálnost propojením s aktuálním tématem koronaviru. Nikterak ale neprokázal příčinnou souvislost mezi filantropickými aktivitami zmiňovaného klubu a nemocí covid-19.
 • Cílem je spíše vyvolat nenávist vůči bohatým lidem a elitám. Konspirace o různých klubech bohatých a vlivných se těší čtenářské oblíbenosti.
 • Zakládající schůzka Dobrého klubu byla podle Arfy reakcí na globální ekonomický pokles a zdravotní a environmentální krize. Určitým způsobem to byl vrcholný summit. Bill Gates se prý už tehdy netajil svým záměrem přispět ke snížení světové populace. Původní text od Nialla O’Dowda ale zmiňuje, že účelem setkání bylo spíše koordinovat síly a pomoci jako filantropové.
 • Bill Gates je údajně majitelem většiny vakcín nebo sponzoruje organizace, které je vyvíjejí. Jeho mužem v Bílém domě by měl být dr. Anthony Fauci, hlavní virolog USA, který má stát i za viry HIV či ebola. Propojení hlavního virologa Fauciho a Billa Gatese není nikterak doloženo. Jakým způsobem stojí Fauci za viry HIV a ebolou je ponecháno jen čtenářově fantazii.
 • Dalším tvrzením je, že současně Gates ovládá Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), které je hlavním sponzorem. Častá dezinformace, podle které je Bill Gates hlavním sponzorem WHO, je nicméně lživá. Je pravda, že Bill and Mellinda Gates Foundation přispívají na chod WHO jako globálního aktéra na poli celosvětového zdraví, ale jejich příspěvek není největší, činí zhruba 10 % rozpočtu. Největším přispěvatelem je USA (15 %).
 • Členové Dobrého klubu podle autora ovládají obrovské bohatství – a s tímto bohatstvím přichází obrovská moc, která by mohla přetvořit národy podle jejich vůle. V tomto případě jde o klasický příklad argumentačního faulu – apel na emoce a bohatství. Těžko lze vyvozovat závěr, že když má někdo takřka neomezené prostředky, tak musí mít nutně zlé úmysly a musí je chtít využít ke světové dominanci nad národy. Jedná se o konspirační rétoriku s úmyslem vyvolat nenávist vůči bohatým.
 • “Je zde také otázka odpovědnosti. I nejvíc diktátorské režimy různých zemí mají na určité úrovni schopnost se měnit a reformovat pod lidovým tlakem. Ale kdo hlasuje pro Dobrý klub?” ptá se autor. Již dříve podle něj mnozí obviňovali Dobrý klub z toho, že je jakýmsi Bilderbergem pro filantropii, se stejně nebezpečnou agendou globální mocenské politiky.  V případě tohoto tvrzení se jedná o apel na emoce ve snaze znevěrohodnit bohaté a jejich filantropické zájmy. Jedná se o argumentační faul.
 • Článek také uvádí, že se Dobrý klub schází dál a poslední schůzka proběhla 24. května 2019, tedy půl roku před vypuknutím koronavirové epidemie. Tuto informaci se nám nepodařilo dohledat a ani původní text článku ji nikterak neozdrojoval.

/Konspirace/ Pachatel celosvětové krize je konečně znám

 • Šéfredaktor webu Aeronet Marek Pešl, který vystupuje pod pseudonymem Vedoucí kolotoče, šíří konspirační teorii o původu koronaviru. Virus způsobující onemocnění Covid-19 údajně unikl z laboratoře v americkém Marylandu z důvodu nedodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Do Číny tak virus měla zavléct americká cyklistka během Světových vojenských her, které se ve Wu-chanu konaly na podzim loňského roku. Podle Pešla bychom tedy ze současné pandemie měli vinit Spojené státy a nikoliv Čínu. Jedná se však o konspiraci.
 • Článek, který byl nejprve zveřejněný na webu Aeronet, následně přebral například server CZ24 news. Z těchto dvou webů nasbíral článek měsíc po zveřejnění zhruba 25 000 interakcí na Facebooku. Článek hojně sdílely anti-systémové FB stránky reprezentující protizápadní ideologické proudy, například Občianský tribunál či Přátelé Ruska v ČR. Článek sdílela také stránka podporující Miloše Zemana.
 • Fact-checking: Článek kombinuje nepodložené spekulace a chybně vyvozuje závěry, jejichž cílem je podpořit konspirační teorii o umělém původu viru a jeho rozšíření z USA. Autor kombinuje různé nesouvisející informace, které dokládá externími zdroji. Spojováním těchto jednotlivostí pak vytváří skládačku, ze které podle něj jasně vyplývá, že za současnou pandemii máme vinit Spojené státy.
 • Autor popisuje, jak se podle něj koronavirus dostal do Číny. Údajně měl virus uniknout z laboratoře vojenského výzkumného střediska pro infekční onemocnění Fort Detrick v americkém Marylandu (USAMRIID), který zkoumá nakažlivost a možnost léčby různých infekčních onemocnění (např. ebolu). Autor uvádí, že laboratoř byla uzavřena. Zařízení bylo skutečně uzavřeno v červenci 2019 z důvodu zjištění pochybení, která porušovala bezpečnostní a hygienické předpisy. Dle vyjádření kontrolního orgánu ale nedošlo k ohrožení veřejnosti na zdraví (například zde či zde). Autor článku tvrdí, že způsobená kontaminace odpadních vod představovala nebezpečí, ale toto tvrzení nedokládá žádnými důkazy.
 • Dále autor poukazuje na to, že laboratoř 7.4. 2020 oznámila, že začíná testovat vakcínu na COVID-19. To je podle něj podezřele brzy poté, co byla uvedena zpět do provozu (dle autora dne 1.4. 2020) a znamená to, že laboratoř měla k dispozici protilátky již dříve, jelikož připravovala koronavirus pro bojové použití. Jeden z článků, na které autor dokonce odkazuje, nicméně uvádí, že laboratoře fungovaly v omezeném režimu už od konce listopadu 2019.
 • Dle vyjádření USAMRIID jsou chybné i zprávy o zahájení testování vakcíny – laboratoř pouze v dubnu začala kultivovat samotný virus pro potřeby následného vývoje vakcíny, dle mluvčího laboratoře se jednalo o špatnou interpretaci ze strany náměstka ministra obrany. Tím tedy lze vyvrátit závěry Marka Pešla, že se vakcína na koronavirus “zázračně” objevila a již se testuje.
 • Článek dále uvádí, že údajný únik viru způsobil “nevídanou explozi ‘chřipky'” na začátku prosince a že se ve skutečnosti jednalo o propuknutí koronaviru. Mapa chřipkové aktivity v týdnu končícím 7.12.2019 ukazuje, že stát Maryland vykazoval střední stupeň chřipkové aktivity. Zároveň byla míra nákazy v daném týdnu vyšší v dalších 15 státech. Chřipka se tedy v daném období aktivně šířila napříč Amerikou a data neukazují, že by se jednalo o neobvyklý nárůst nákazy zrovna v Marylandu.
 • V závěru článek přináší i údajné vysvětlení, jak se virus dostal z USA do Číny. Zde Marek Pešl vychází z videa amerického konspiračního teoretika George Webba. Ten v jednom ze svých videí na Youtube tvrdí, že tzv. pacientem 0 byla marylandská cyklistka Maatje Benassi, která reprezentovala americkou armádu na Světových vojenských hrách, které se konaly ve Wuhanu loni v  listopadu. Toto tvrzení popřelo jak ministerstvo obrany USA, tak sama Benassi, u které nákazu koronavirem nepotvrdily ani klinické testy. Sám Webb video již stáhl a v komentáři u dalšího videa vysvětluje, že se nechal oklamat nepravdivými informacemi.
 • Zmíněný George Webb je rovněž autorem teorie, dle které se od Maatje Benassi nakazil “nizozemský” DJ Benny Benassi, její údajný příbuzný. Jak uvádí výše odkazovaný článek CNN, Benny Benassi je Ital, s Maatje Benassi se nikdy neviděl a koronavirem nakažen nebyl. Benassi je poměrně časté italské příjmení.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že ve svém článku Marek Pešl chybně interpretuje zdroje a neověřené spekulace vydává za pravdu. Tyto své dojmy pak spojuje tak, aby zapadly do jeho konspirační teorie o umělém původu viru, který měl uniknout z amerických laboratoří. Tato teorie však není podložena žádnými fakty.

/Zavádějící/ Stanfordská studie dokazuje, že covid-19 je nadměrně medializován

 • Článek zveřejněný na webu svobodnenoviny.eu zpochybňuje závažnost epidemie Covid-19 a považuje ji za “mediální bublinu”, která je vyvolaná určitými “zájmovými skupinami”. Jak uvádí i Ministerstvo vnitra ČR na svém webu, jedná se tematicky o jedno z oblíbených dezinformačních tvrzení. Článek vychází primárně ze studie COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County, California, která byla skutečně provedena. Nicméně její výsledky jsou v textu interpretovány zavádějícím způsobem a zobecňovány na celou světovou populaci.
 • Fact-checking: Text je přejat z webu zvedavec.org, původním zdrojem je globalresearch.ca (Centre for Research on Globalization). Stránky zvedavec.org a svobodnenoviny.eu jsou považovány za dezinformační weby. Stránka Centre for Research on Globalization je taktéž považována za web šířící konspirační teorie a dezinformace.
 • Údajnou přehnanou medializaci text demonstruje na časopisu MIT Tech Review, který vydal číslo věnované speciálně problematice Covid-19. Číslo časopisu skutečně vyšlo, nicméně vzhledem k mediálnímu pokrytí pandemie ve světě není jasné, proč je z přílišné medializace obviňován především tento časopis. Byl v něm také uveden komentář týkající se studie, která se stala ústředním tématem diskutovaným v článku. Autoři si ze studie vyvodili, že nemocí je infikováno mnohem více lidí, než se veřejně uvádí, což znamená, že úmrtnost je ve skutečnosti také mnohem nižší. Nebezpečnost nemoci přirovnávají k běžné chřipce.
 • Uvedená studie, k níž se komentář MIT Tech Review vyjadřuje, se zaměřovala na prevalenci protilátek SARS-CoV-2 ve vzorku komunity odebraném v okresu Santa Clara v Kalifornii. Jedná se o odborný text, který zatím nebyl publikován v odborném časopise a neprošel ani recenzním řízením (odborným nezávislým posouzením studie). Vycházet z dat studie, která byla provedena na vzorku obyvatel z jednoho okresu a neprošla recenzním řízením  a zobecňovat ji na světovou populaci, je tedy zavádějící. Studií v různých regionech bohužel nebylo dosud provedeno dostatek, aby bylo možné si udělat zcela komplexní obrázek. Samozřejmě je možné, že se v budoucnu potvrdí, že míra úmrtnosti na Covid-19 je nižší, než se myslelo. V tuto chvíli ovšem tato jedna studie nedokazuje, že to tak skutečně je.
 • V článku se objevuje více nesrovnalostí. Podrobný fack-checking si můžete prohlédnout zde.
  Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

  Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

  Kontakty na ověřovatele:

  • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
  • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
  • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org