Vrácení 340 mld Kč do nově utvořeného důchodového fondu. To slibuje hnutí Senioři 21. V roce 1993 totiž prý měl Václav Klaus jako ministr financí zrušit důchodový fond, ve kterém bylo 340 miliard korun. Peníze údajně zmizely. S tímto jde do letošních voleb do Poslanecké sněmovny uskupení Senioři 21. Místopředseda hnutí Jaroslav Pollák to znovu zopakoval v předvolební debatě v Českém rozhlase. A v programu hnutí je navrácení zmizelého důchodového fondu na prvním místě. Jenže jak uvádí ministerstvo financí, takový fond nikdy neexistoval.

„Výše uvedené tvrzení o prostředcích „ušetřených na důchody“ není pravdivé. Před rokem 1989, i po něm, až dodnes, jsou důchody financovány státem, ze státního rozpočtu. Důchodový systém fungoval a funguje na tzv. průběžném principu – důchody jsou hrazeny ze státního rozpočtu a od roku 1993, kdy bylo uzákoněno pojistné, jsou příjmy z pojistného odváděny do státního rozpočtu. Nedochází tedy k tomu, že by byly prostředky shromažďovány v nějakém fondu, z něhož by mohly být nějakým způsobem použity na něco jiného nebo zneužity. Výdaje na důchody jsou mandatorní výdaj, tedy ten, na nějž je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí být ze státního rozpočtu pokryta. Nedošlo tedy, a ani nemohlo dojít, k žádnému zrušení důchodového fondu, který neexistoval,“ napsalo už v roce 2012 ministerstvo financí.

Z rozkradení fondu byla později obviňována i vláda Mirka Topolánka. Topolánkova vláda se naopak pokusila o zřízení speciálního účtu (fondu), na nějž by šly v případě důchodového přebytku z vybraného pojistného za daný rok peníze. Ty by později posloužily k rozjezdu důchodové reformy. Topolánek tedy žádný fond nevykradl, naopak jej se svou vládou vytvořil (resp. rozšířil jeho využití i na financování budoucí reformy). Důchodový systém pak byl sice od roku 2009 v deficitu, jenže to byl důsledek světové hospodářské krize.

V debatě Českého rozhlasu, když místopředseda hnutí Senioři 21 Jaroslav Pollák začal znovu mluvit o zaniklém důchodovém fondu a ztracených miliardách, upozornil ho moderátor, že fond nikdy podle ministerstva financí neexistoval. „Tohle jsou informace, které máte třeba vy,“ reagoval Pollák. „Ale víme, že ten fond existoval, že prostě byly ty peníze, že bylo těch 340 miliard, které prostě zmizely a jsou nenávratně pryč,“ trval Jaroslav Pollák na svých slovech.

Více na webu Českého rozhlasu


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.