Projekt Popravdě.cz zveřejnil další várku HOAXů, které se šíří o Jiřím Drahošovi. Rovněž zveřejnil i HOAXy týkající se Miloše Zemana.

HOAX: Jiří Drahoš bude instalován na post prezidenta a Miroslav Kalousek se stane premiérem, což je již dohodnuté.

FAKTA: Stejně jako v roce 2013 i v roce 2018 si občané České republiky zvolí svého prezidenta v přímé volbě tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. V případě pochybností o průběhu voleb může každý občan ČR v sedmidenní zákonné lhůtě podat k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost volby prezidenta podle § 90 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Soudci NSS jsou jmenování prezidentem republiky, tzn., že současný NSS se skládá ze soudců jmenovaných Václavem Klausem a Milošem Zemanem. To, zda se prezidentem stane Jiří Drahoš je tedy stále ve hvězdách, a i pokud by k tomu skutečně došlo, je nepravděpodobné, že by Miroslav Kalousek byl příštím premiérem. Tím se zpravidla stává kandidát strany, jenž vyhrála parlamentní volby.

 

HOAX: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra rozšiřuje kapacity pro větší počty migrantů po skončení prezidentských voleb, jelikož až Drahoš zvítězí, respektive bude do pozice instalován, povinné kvóty budou moci být spuštěny na začátku léta.

FAKTA: Jiří Drahoš se jednak několikrát vyjádřil proti povinným kvótám, jednak není v pravomocích prezidenta rozhodovat o jejich přijetí či spuštění. Na evropské úrovni se o azylové politice jedná mezi ministry vnitra. Rozhodnutí je tedy na Vládě ČR. Problémem pro ČR může být většinové hlasování v Radě, proto také dolní komora Parlamentu ve středu 17.1.2018 vyzvala, aby se změny v azylové politice EU přijímaly jednomyslně, aby ČR mohla reformy azylového systému případně blokovat. Viz https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/vlada-at-v-eu-zablokuje-kvoty-exministr-mluvil-o-diteti-na-nocnicku_463415.html

 

HOAX: Výzvu Mantinely demokracie občanské platformy Rekonstrukce státu sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy na základě konzultací s americkým velvyslancem Andrew Schapirem. Jedná se o americkou akci s cílem zabránit referendu o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy ČR, jenž je spojencem USA.

FAKTA: Dezinformace pochází ze serveru Aeronet, který bezdůvodně spojil občanskou výzvu Mantinely demokracie se jménem Jiřího Drahoše. Autor článku si vymyslel, že text výzvy sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše, tedy nikoliv jeho skuteční autoři (Petr Pithart, Karel Eliáš, Marek Antoš, Lukáš Linek, Edvard Outrata, Lukáš Jelínek a experti z členských organizací Rekonstrukce státu, z nichž žádný není součástí Drahošova týmu). Všechna jeho tvrzení jsou však nepodložená. Dezinterpretován byl též samotný obsah dokumentu. Autor tvrdí, že nejde o výzvu k dodržování pravidel demokracie a základní dělby moci, ale o politický manifest proti M. Zemanovi a A. Babišovi, i když o žádném z mužů není v dokumentu zmínka. Stejně tak neexistuje známka toho, že by podobný či stejný text vznikl nejdříve u amerického velvyslance Andrewa Shapira, o kterého se podle serveru Aeronet měli tvůrci “Mantinelů demokracie” opírat. Více viz: http://bit.ly/2FRiJbn

 

HOAX: Ředitel ČT Petr Dvořák se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše.

FAKTA: Ředitel ČT se nikdy veřejně nevyjádřil, zda podporuje Jiřího Drahoše, nebo Miloše Zemana. S Jiřím Drahošem se sice v minulosti několikrát setkali, nicméně nikoliv v politických záležitostech, ale v souvislostí se snahou ČT zpopularizovat vědu například prostřednictvím dokumentárního cyklu České zázraky. ČT logicky spolupracuje s Akademií věd ČR, jejíž byl Drahoš v letech 2009-2017 hlavou, jelikož jsou obě veřejnoprávní instituci České republiky. ČT tak streamovala řadu akcí Akademie jako Týden vědy a techniky či soutěž Česká hlava. Záznam zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058311116/

 

HOAX: S Jiřím Drahošem budou po ČR rozmíštěny americké základny, jejich vojáci a rakety krátkého a středního doletu.

FAKTA: S pobytem cizích vojsk na území ČR nejdéle na dobu 60 dní musí dle Ústavy ČR souhlasit Vláda. Ta rovněž říká, že s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců (tj.101/200) a nadpoloviční většiny všech senátorů (41/81). JInými slovy o přítomnosti amerických vojsk na území ČR nerozhoduje prezident ČR.

Více na: https://www.popravde.cz/
Materiály ke stažení: https://www.popravde.cz/ke-stazeni


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.