Pobočka krajského soudu v Pardubicích se dnes začne zabývat případem Erika Eštu obžalovaného z teroristického útoku. Nynější voják chrudimského výsadkového praporu se podle obžaloby před vstupem do české armády zapojil do bojových akcí na straně samozvané Doněcké lidové republiky, kterou na Ukrajině vytvořili proruští povstalci.

Eštu dříve uvedl, že mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, údržba zbraní, vykládání materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde vojáci gardy bydleli.

Informace o jeho „výletu“ vyšly najevo až později, když se svým jednáním pochlubil před ostatními vojáky u Vojenského útvaru 1837 Chrudim, uvádí obžaloba.

Eštu může být, za tento trestný čin, odsouzen až na 20 let nepodmíněně. § 311 trestního zákoníku o terorismu říká, že „kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví a spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.“  Důležité v této kauze je, že podle § 313 se tato ochrana (podle § 311 a 312) poskytuje též cizímu státu.

Ukrajinská vláda Doněckou lidovou republiku považuje za teroristickou organizaci a vede proti nim antiteroristickou vojenskou operaci. Žádný členský stát OSN Doněckou lidovou republiku neuznává, DLR uznala jen Jižní Osetie, která sama je uznána pouze Ruskem, Venezuelou, Nikaraguou a Nauru. Je podporovaná ruskými a dezinformačními médii.

 

Znění obžaloby

Obžalovaný Erik Eštu se dle obžaloby měl dopustit následujícího skutku:

V době před nástupem do služebního poměru vojáka z povolání Armády České republiky, jako státní občan České republiky, se v přesně nezjištěnou dobu rozhodl vycestovat na území Ukrajiny a zde se připojit svojí aktivní účastí jako bojovník do bojových akcí na straně tzv. Doněcké lidové republiky a takto ji podpořit k vytvoření a uznání samostatného státu tzv. Doněcké lidové republiky, za tímto účelem si dne  3. 3. 2015 opatřil tranzitní vízum do Ruska s dobou platnosti od 9. 4. 2015 do  7. 5. 2015, dále si zakoupil letenku s trasou Praha – Rostov na Donu – Praha na období od 9. 4. 2015 do 7. 5. 2015, následně dne 9. 4. 2015 letecky vycestoval z Prahy do Ruské federace – Rostova na Donu, odkud pokračoval autobusem na Ukrajinu do města Doněck, kde se nacházela fronta mezi Ukrajinou a tzv. Doněckou lidovou republikou, přičemž hranice mezi Ruskou federací a Ukrajinou překročil dne 11. 4. 2015 na hraničním přechodu Matveev – Kurgan, po příjezdu na místo a vyzbrojení se obžalovaný zapojil do činnosti v rámci ozbrojené organizované skupiny, tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky, mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, stráž v zákopech, údržba zbraní, vykládání došlého materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky ubytováni, stanoviště v zákopech byla vybavena různými zbraněmi, např. RPG, granáty a nosil uniformu ozbrojené organizované skupiny tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky, takto zde působil do 5. 5. 2015, kdy se rozhodl vrátit zpět do České republiky, neboť mu končila platnost víza a stejného dne autobusem přes hraniční přechod Matveev – Kurgan odcestoval z Ukrajiny do Ruské federace do Rostova na Donu, odkud dne 6. 5. 2015 vycestoval letecky zpět do České republiky, během svého působení v rámci ozbrojené organizované skupiny tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky v období od 11. 4. 2015 do  5. 5. 2015 byl účasten ostřelování, kdy se účastnil bojové činnosti v úmyslu způsobit případně protivníkům tzv. Doněcké lidové republiky, zejména občanům Ukrajiny, zranění či smrt, kdy tzv. Doněcká lidová republika na protiprávně administrativně a vojensky okupovaných a ovládaných částech území suverénního státu Ukrajina  v příkrém rozporu se suverenitou a právním řádem tohoto státu, za použití násilných akcí se snaží narušit základní politickou, hospodářskou a sociální strukturu Ukrajiny, kdy tento ozbrojený konflikt je veden proti vládě, ale i jinému orgánu veřejné moci Ukrajiny za účelem, aby strpěla ovládnutí části svého státního území, zejména  v oblasti Doněcka, a umožnila vytvoření samostatné Doněcké lidové republiky  v rozporu s mezinárodním právem, přičemž toto jeho jednání vyšlo najevo později  u Vojenského útvaru 1837 Chrudim, kde byl služebně zařazen.

Uvedeným jednáním mohl obžalovaný spáchat zločin teroristický útok podle § 311 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, účinného do 31. 5. 2015, s přihlédnutím k § 313 tr. zákoníku, účinného do 31. 5. 2015.