A je to tu znovu. Zhoršující se epidemiologickou situací se množí příspěvky, které tvrdí, že za zhoršením může údajné práškování látkou chemtrails. Mají to dokazovat například různé snímky letů, ze kterých je vidět, že letadlo krouží nad nějakou oblastí a poté se vrátí zpět na letiště.

Ve skutečnosti to samozřejmě není nic zvláštního. Například letadla z příspěvku Renaty Hambálkové patří společnosti, která se zabývá leteckým snímkováním. Nic zvláštního tedy nad místy neprovádí.

Podle zastánců konspiračních teorií vypouštějí letadla takzvané chemtrails. Ve skutečnosti se jedná o kondenzační čáry. Při spalování paliva v proudovém motoru letadla vzniká velké množství žhavých plynů, které průchodem skrz trysku vytvářejí tah. Tyto plyny jsou velmi horké a po opuštění trysky se dostávají do prostředí, jehož teplota se pohybuje okolo minus 40 stupňů Celsia. V tomto chladném prostředí ihned kondenzují. Chceme-li si tento proces více přiblížit, stačí, abychom se v mrazivé zimě podívali na komín plynového topení. Zplodiny hoření, které z něj vycházejí, jsou vlastně také takovou kondenzační stopou, ne letadla, ale kotle.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.