Pavel Kohout, který se označuje za ekonoma, se zapojil do twitterové diskuse Jiřího Pehe k článku Alexandra Tomského o zločinnosti žadatelů o azyl v Německu:

Kohout se ovšem vyznamenal hrubým zkreslením, které dovoluje pochybovat o jeho odbornosti vůbec, protože v čem jiném už by se měl ekonom vyznat než ve statistice? U statistické tabulky V0.1  Spolkového kriminálního úřadu totiž úmyslně přehlédl poznámku, že údaje za rok 2017 nejsou zpětně srovnatelné nebo jsou srovnatelné pouze omezeně, protože došlo k obsahové změně, totiž ke změně trestního zákoníku v hlavě trestných činů proti sexuálnímu sebeurčení.


author