Před pár dny brněnská nezisková organizace NESEHNUTÍ spustila kampaň s názvem Hej-Ty!

Jedná se o osvětovou kampaň, která má za cíl upozornit na problematiku nenávistných projevů online, a to zejména u mládeže.

Do českého mediálního prostoru tak přichází počin, který je realizován neziskovkou a financován přes Fond pro nestátní neziskové organizace, jenž je českým operátorem tzv. “norských fondů” tedy EAA grants. Jak již bylo zmíněno, cílem je upozornit na problematiku nenávistných projevů tzv. “hejtů” u mládeže a taktéž snaha o kultivaci prostředí online. Jinak řečeno, aby diskuse probíhala slušně, bez vulgarismů a osobních invektiv.

Logo kampaně (hej-ty.cz)
Logo kampaně (hej-ty.cz)

K dosažení cíle využívá kampaň celkem tří nástrojů. Prvním z nich je webová stránka hej-ty.cz, kde je mimo jiné dostupný kvíz. Návštěvníci se tak mohou otestovat, jak jsou na tom s “hejtem”. Dále na ní nalezneme tzv. “hejtfakta”, tedy krátké články na rozličná témata týkající se nenávisti online. Nechybí ani video kampaně, informace o kampani a také možnost, jak celou akci finančně podpořit včetně fundraisingového videa (toto není výzva, abyste kampaň finančně podporovali viz kodex blogera).

Informace o kampani (hej-ty.cz)
Informace o kampani (hej-ty.cz)

Druhým nástrojem kampaně je stránka na Facebooku, kde jsou průběžně sdíleny různé obrázky, videa a další obsah, který rovněž jednotlivci mohou diskutovat. “Kdo není na Facebooku, jako by nebyl.” Toto zvláště platí u mladých.

Třetím nástrojem je kontroverzní video kampaně, které je umístěno na portálu YouTube a na domovské stránce kampaně.

Kampaň rovněž upozorňuje na workshopy, které organizace NESEHNUTÍ pořádá, jak je zmíněno v tiskové zprávě, na všech typech škol.

Co si tedy o kampani myslíte? Je na místě? Je problematika nenávisti online u mládeže aktuální? Je potřeba na toto téma upozorňovat? Či je váš postoj neutrální? Nebo se vám podobná akce nelíbí? Pokud nelíbí, níže můžete např. využít některý z bodů, proč je to vlastně všechno špatně.

Munice pro vytočené diskutéry

  • Kampaň realizuje nezisková organizace, která se označuje jako Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Toto zní dosti sluníčkově, ne? V každém případě jde o neziskovku, tedy jednu z organizací, které jsou samozřejmě původcem čistého zla.
  • Kampaň je cílena na mládež. Vzpomeňme si na kauzu pořadu Planety Yó, který vysílá Česká televize na programu Déčko. Můžeme tedy argumentovat stejně, že i tato kampaň má za cíl manipulovat názory mládeže v sluníčkářském duchu. Ožehavým tématem jsou rovněž workshopy na školách, které jistě proběhnou v multikulti a v pravdoláskařském pojetí, a budou v tomto směru mládež manipulovat.
  • Financování kampaně z “norských” fondů. Zde je problematické označit tuto akci jako pijavici státního rozpočtu, jelikož je financovaná ze zdrojů, které se netýkají rozpočtu ČR ani EU. Akce má tedy vzhledem k českému rozpočtu pozitivní dopad, jelikož z mezd jsou strženy odvody a jednotliví pracovníci rovněž platí např. DPH za zboží, co si z platu nakoupí. Nicméně můžeme volat o etice přijímat peníze od norských donorů vzhledem ke kauze odebraných dětí a volat po bojkotu všeho norského.
  • Každopádně je zde také možné oživit oblíbená víčka, jelikož cílová skupina kampaně je právě mládež. Tedy “na toto peníze jsou a na děti musíme sbírat víčka”.
  • Financování samotné organizace se neskládá pouze z “norských fondů”, ale organizace rovněž realizuje další projekty, které jsou podpořeny ze zdrojů, které mají např. návaznost na náš státní rozpočet. Můžeme tak rovněž argumentovat ve stylu “pijavic státního rozpočtu” a použít obdobnou terminologii jako Neziskovky – rakovina společnosti, kterou zmínil bloger Jiří Hučko v titulku svého článku.
  • Téma uprchlické krize se zde samozřejmě uplatní také, protože kampaň nese sluníčkový a pravdoláskařský podtext. Tedy, že bychom se měli mít rádi a “nehejtovat” jeden druhého. Kampaň navíc upozorňuje na multikulti workshopy.
  • Prostor zde najdou i konspirátoři. Jelikož se jedná o osvětovou kampaň pro mládež, cílem je rovněž manipulovat názory mládeže v požadovaném duchu. V pozadí za tím tedy určitě stojí CIA, Ilumináti, Svobodní zednáři a v neposlední řadě i Skupina Bilderberg.
  • Kampaň má samozřejmě také za cíl likvidaci českého národa. Pokud nebudeme “hejtovat” menšiny a běžence, dáme tak najevo svou slabost a ona “invazní armáda” k nám může přijít a zničit v multikulti duchu náš národ a naši identitu.
  • Žádost o finanční podporu na další realizaci kampaně a workshopů ve školách, je rovněž vhodným diskusním tématem. “No to si snad dělají legraci!? Ještě mají tu drzost, aby po nás na tohle chtěli peníze!” Fakt, že každý se svobodně může rozhodnout, zda přispěje či ne, tak snadno zůstane stranou.

Kampani Hej-Ty! přeji mnoho úspěchů a taktéž co nejméně “hejtrů”. Nebude to lehké.


Psáno pro blog iDnes.cz


author

Analytik programu Kremlin Watch, spolupracovník redakce