Zasahování Kremlu do interních záležitosti suverénních států není žádnou novinkou. Nejčastěji to bývá prostřednictvím voleb, kde si ruská propaganda zvykla na ovlivňování využívat šíření dezinformací prostřednictvím sociálních sítí a médií nebo za pomoci financování prokremelských sil v dané zemi.

Tentokrát se podíváme do Gruzie. Volby jsou v této zemi plánovány na říjen 2020 a tlak Moskvy je podle Kuropteva (pozn. Jegor Kuroptev je ředitel pro jižní Kavkaz v nadaci Svobodné Rusko) evidentní. Abychom pochopili konkrétní souvislosti a příklady ovlivňování Kremlem, je důležité podívat se na nedávnou historii těchto dvou zemí a jejich vzájemný vztah.

Gruzie jako cíl ruské agrese

Po rusko-gruzínské válce v roce 2008, kdy Putinův režim zaútočil na Gruzii a následně okupoval 20% území, Kreml neustále využívá všechny možné prostředky k narušení a ohrožení gruzínské suverenity, národní bezpečnosti a demokratického rozvoje. To se děje prostřednictvím různých prvků hybridní války.

Rusko například umisťuje vojenské základny do samozvaných republik Jižní Osetie a Abcházie, které jsou součástí Gruzie, ale pod kontrolou Moskvy. Propaganda a dezinformace se zase šíří prostřednictvím politiků, novinářů, nevládních organizací a aktivistů s napojením na Kreml.

Cílem proruských operací je narušit úzké vazby Gruzie se Západem, protože tato země aspiruje být v budoucnu součástí evropských (EU) a euroatlantických (NATO) struktur.

Trojští vlastenci

Politická strana Aliance vlastenců je jedinou stranou v Gruzii, jejíž představitelé pravidelně navštěvují Moskvu. Lídři jsou známí jako zastánci dialogu s Putinem a notoričtí odpůrci zavádění západních hodnot a demokratického rozvoje v Gruzii. Prostřednictvím představitelů Aliance vlastenců je šířena ruská propaganda a diskreditační kampaň vůči odpůrcům Moskvy. Dezinformace jsou distribuovány pomocí placených příspěvků na sociálních sítích, článků zveřejněných v prokremelských médiích nebo placenými reklamami v gruzínském tisku.

Rusko jako “dobrý soused”

Jednu z dezinformačních kampaní začalo Rusko již během minulého roku prostřednictvím konferencí uspořádaným Gruzínsko-ruským centrem, které financuje ruské ministerstvo zahraničí.

Na konferenci s názvem „Gruzie mezi Tureckem a Ruskem“ vystupující vyzývali, aby gruzínští občané přehodnotili „kdo je jejich skutečným nepřítelem“.

Za nepřátele byli označováni Turci a Ázerbájdžánci. Tento narativ rozvinul ještě více již zmiňovaný proruský politický subjekt Aliance vlastenců, který organizoval protiázerbajdžánské shromáždění s cílem zvýšit tlak mezi etnickými Ázerbájdžánci žijícími v Gruzii a domácími Gruzínci. Naopak, Rusko bylo prezentováno jako ten „správný soused“ , který má s Gruzií pouze ty nejlepší úmysly.

Dezinformační kampaň se nejčastěji šíří přes gruzínská prokremelská média jako Sputnik, Saqinform, EADaily a také prostřednictvím Aliance vlastenců. Propaganda tvrdí, že Gruzie a Rusko jsou si navzájem blízké země se společnou historií a náboženstvím. Naopak, Západ je označován jako „slabý“ a NATO jako organizace, která nikdy nepřijme Gruzii.

A právě to je podle autora cílem ruské dezinformační kampaně v nadcházejících volbách v Gruzii. Kreml si uvědomuje, že případné přijetí Gruzie do struktur EU nebo NATO výrazně zmenší sféru jeho vlivu v zemi.


Článek vyšel původně na webu Antipropaganda.sk