Například poslankyně SPD Karla Maříková sdílela na Facebooku příspěvek, který tvrdí, že „od nového roku 2023 dala EK (myšleno Evropská komise) povolení přidávat hmyz (cvrčky domácí) do pečiva, těstovin a dalších polotovarů pro širokou veřejnost. Přestože je o alergiích a možných anafylaktických reakcích publikováno příliš málo poznatků, Evropská komise zastává názor, že není třeba uvádět žádné zvláštní požadavky na označování možných alergických reakcí.“

Maříková však zřejmě ve svém zápalu přehlédla, že nařízení Evropské komise se týká výrobku od jedné společnosti. Tedy mouka ze cvrčka domácího nebude opravdu přidávána pro širokou veřejnost. „Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) se povoluje k uvedení na trh v Unii. Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) se zařazuje na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Pouze společnosti Cricket One Co. Ltd je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Cricket One Co Ltd,“ stojí v prováděcím nařízení, které je možné mimochodem najít i v češtině.

Mimochodem, Penny Market jako první řetězec v Česku začal prodávat chleba z cvrččí mouky už v roce 2018. Vyrábí ho česká společnost, která má farmu v Thajsku.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.