Slovenská vláda chystá uvalit daň na slazené nápoje a po něčem podobném volají i někteří politici v ČR. Proti je potravinářská komora, která uvedla jasnou nepravdu. „Nesouhlasíme se zavedením daně na cukr. Tato daň je nesmyslná a k ničemu nebude! Obecně se má za to, že cukr je hlavním viníkem obezity Čechů. Vztah mezi mírou obezity a spotřebou cukru nebyl prokázán. Státy, které tuto daň zavedly ji po čase zrušily, protože neplnila svůj účel,“ uvedla komora.

Ve skutečnosti samozřejmě existuje prokázaný vztah mezi konzumací cukru, zejména ve formě slazených nápojů, a obezitou. Studie ukazují, že pravidelná konzumace slazených nápojů vede k nárůstu hmotnosti a obezitě jak u dětí, tak u dospělých. Například systematický přehled zveřejněný v časopise Obesity Facts potvrdil, že slazené nápoje jsou rizikovým faktorem pro přibírání na váze u dětí i dospělých.

Další studie naznačují, že slazené nápoje mohou zvyšovat riziko obezity tím, že aktivují odměnové dráhy v mozku, což vede k hedonickému přejídání. Zatímco mechanistická role slazených nápojů v etiologii obezity není plně určena, současné vědecké důkazy silně naznačují, že proaktivní opatření k omezení expozice lákavým potravinovým signálům ve formě cíleného marketingu by mohla snížit riziko obezity ve zranitelných populacích.

Rozsáhlá analýza londýnské Imperial College Business School také dokazuje, že existuje vztah mezi uvalením daně na slazené výrobky a snížením obezity. Analýza přezkoumala 20 studií pocházejících z Mexika, Spojených států, Kanady, Maďarska, Dánska, Nizozemska, Singapuru, Nového Zélandu a dalších zemí a potvrdila, že zdanění potravin s vysokým obsahem cukru, tuku a soli má smysl.

Například v Mexiku po zavedení osmiprocentní daně na potraviny, které nejsou nezbytně nutné k životu a zároveň jsou energeticky vydatné, například sladkosti, čokoláda, slazené cereálie, brambůrky a slané pochutiny, se snížil prodej tohoto druhu výrobků o 18 procent v supermarketech a až o 40 procent v ostatních maloobchodech.

Zjištění ze Severní Ameriky a Nového Zélandu zase ukazují, že zavedení daně s nízkou nebo nulovou sazbou na zdravější potraviny a naopak vyšší zdanění nezdravých potravin má vliv na snižování obezity v populaci.

Je důležité poznamenat, že i když je cukr spojován s obezitou, celkový energetický příjem a životní styl jsou také klíčovými faktory, které je třeba zvážit při hodnocení rizika obezity. Moderace a vyvážená strava spolu s pravidelným cvičením jsou základem prevence a léčby obezity. Kromě toho za obezitu může obecně nezdraví životní styl a stres.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.