Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám spolupracuje s odborem komunikace britského úřadu vlády (UK Government Communication Service) na projektu, jehož cílem je poskytování školení pracovníkům tiskových a PR odborů v oblasti čelení dezinformacím, a to podle modelu RESIST, který byl speciálně vyvinut pro komunikátory (britské) státní správy všech úrovní. Pro tyto účely vznikla také příručka RESIST, jejíž překlad a adaptaci na české prostředí zajistilo CTHH – vznikl tak unikátní materiál, který kombinuje britské know-how s českými reáliemi tak, aby byl přínosný v českém prostředí.

První část příručky se týká rozpoznání dezinformací. CTHH v příručce jmenuje několik příkladů. Jedním je případ, kdy česká verze ruského státního portálu Sputnik psala, že se na demonstraci proti „korekci“  pomníku maršála Koněva v Praze 6 sešlo přes 100 tisíc obyvatel českého hlavního města a řada známých politiků. Podle informací Policie České republiky i nezávislých novinářů však na místě bylo přítomno pouze 100 účastníků.

„Koncem března 2019 byl Centrem nezávislosti České republiky zveřejněn dokument s názvem Pryč z EU. O filmu, který nabízí jednostranný a zkreslený pohled na EU, informovala především alternativní média. Informace o něm se šířily také prostřednictvím řetězových e-mailů, které tvrdily, že EU zakázala promítání i vysílání dokumentu,“ upozorňují na další příklad analytici.

Další kapitoly příručky RESIST vysvětlují, jak využívat monitoring médií k včasnému varování, jak vypracovat rozbor situace, jak provést analýzu dopadů pro lepší pochopení cílů, dopadů a dosahu dezinformací, jak zajistit efektivní strategickou komunikaci bojující s dezinformacemi a také jak sledovat výsledky vaší práce.

Příručku stáhnete na webu Ministerstva vnitra České republiky.


administrator

Tým manipulatori.cz