„Počet obyvatel Česka se letos v prvním pololetí zvýšil zhruba o 15 400, celkem tak u nás žilo 10 625 449 obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo, počet obyvatel zvýšila migrace – hlavně z Ukrajiny a Slovenska,“ informoval Český statistický úřad.

Podle údajů ministerstva vnitra v ČR žije nejvíce Ukrajinců. Trvalý pobyt má v ČR hlášeno 84 542 lidí z této země, přechodný pobyt pak dalších 39 837. Celkem jde tedy o cca 120 000 osob. Na druhém místě je počet Slováků, kterých v ČR žije na 105 tisíc. Vietnamců pak podle vnitra v ČR žije asi 60 000. Na čtvrtém místě jsou pak Rusové. Žije jich v ČR přes 37 tisíc. Rusů žije v ČR více i než Poláků. Těch podle statistik žije v ČR 21 tisíc. Nutno však dodat, že Poláci a Slováci mají právo v ČR pracovat i bez ohlášení trvalého pobytu.

Syřanů nebo Turků žije v ČR minimum. Nejvíce z tzv. „muslimských“ zemí je v ČR Turků. Čísla přesahují lehce 2 tisíce. Tunisanů žije v ČR zhruba tisíc, stejně jako Egypťanů, Syřanů pak asi 1 300, Afghánců 374, Alžířanů asi 700, Iráčanů asi 500, Íránců zhruba 600, Palestinců 186. Z Bosny a Hercegoviny má v ČR hlášeno pobyt asi 2 200 osob.

Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.

 


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com