Podle zpráv ruského ministerstva obrany kazašské úřady nesplnily svůj slib uzavřít biologické laboratoře americké armády na území země, která je přirozeným testovacím místem Pentagonu pro testování nových virů… Podobné laboratoře zřízené americkou armádou jsou obvykle mimo dohled hostící země a pracují tajně.

PŮVOD ZPRÁVY

Zpráva se poprvé objevila ve formě screenshotu z Facebook stránky. Údajnou výstrahu mělo vydat „Národní výzkumné centrum pro vysoce nebezpečné infekce Ministerstva zdravotnictví Republiky Kazachstán“ 2. dubna, avšak na stránce tohoto centra se žádný odpovídající post nenalézá. Celý obrázek je uměle vytvořený. Následně téma rozpracoval do rozsáhlého článku propagandistický ruský web Ridus.ru, který přidal další „ilustrační“ snímky. Článek byl vydán 12. října a od té doby se v různě zkrácených formách šíří po konspiračních webech i řetězových emailech. Volně navazuje na dřívější dezinformační zprávy tvrdící, že virus SARS-CoV-2 byl uměle vyvinut USA v jednom z těchto zařízení. Objevují se rovněž překlady do dalších jazyků, například španělštiny a turečtiny.

Zdroje:

https://chernayakobra.ru/kazakhstan-and-the-us-biolaboratory-2/

https://www.ridus.ru/news/338375

https://www.stalkerzone.org/former-deputy-defence-minister-of-kazakhstan-before-his-death-warned-about-us-bio-developments/

https://espanol.cgtn.com/n/2021-10-19/FdJEcA/las-amenazas-de-aqui-son-mas-directas-y-realistas/index.html

https://www.criturk.com/abd-askeri-biyolojik-laboratuvarlari-ne-yapti-dunya-gercek-cevabi-bekliyor/

TVRZENÍ Č 1:

„Podle zpráv ruského ministerstva obrany kazašské úřady nesplnily svůj slib uzavřít biologické laboratoře americké armády na území země.“

FAKTA:

Kazašské úřady nikdy podobný slib nevydaly. Naopak, Ministerstvo zahraničí Republiky Kazachstán vydalo již 2. května 2020 zprávu, v níž se ohrazuje proti dezinformacím, výslovně popírá, že by se v dotyčných zařízeních prováděl tajný výzkum biologických zbraní a připomíná, že Kazachstán je signatářem Ženevské konvence i několika úmluv o zákazu vývoje a šíření jaderných, chemických a biologických zbraní. Dotyčná zařízení také nepatří USA, natož americké armádě. Náleží Kazachstánu a v naprosté většině zde pracují domácí odborníci. Pravidelně se zde konají kontroly dozorované mezinárodními orgány.

SSSR provozoval desetiletí velmi rozsáhlý program vývoje biologických zbraní hromadného ničení. Po jeho rozpadu tak zůstaly na území několika bývalých sovětských republik (kromě Kazachstánu například Gruzie) laboratoře, kde se nacházely vzorky nebo zásoby vysoce nebezpečných látek. Tato zařízení byla často v katastrofálním technickém stavu a představovala značné riziko i možný lákavý cíl terorismu. USA proto prostřednictvím ministerstva obrany a programu Biological Threat Reduction Program vynaložily značné prostředky na opravy, posílení zabezpečení, likvidaci uskladněných látek i následný nový civilní výzkum. Vše se dělo v součinnosti i se souhlasem vlád států, na jejichž území se zařízení nacházela, a USA je nikdy nevlastnila, ani se nepokoušela si je přivlastnit. Konspirační teorie vykreslující daná zařízení jako pobočky CIA nebo americké armády vyvíjející zbraně hromadného ničení, jsou zpravidla ruského původu a řada z nich byla opakovaně analyzována i vyvrácena.

ZÁVĚR Č. 1:

Tvrzení není pravdivé. Vláda Kazachstánu nikdy podobný slib nedala a ani dát nemohla, neboť dotyčné laboratoře USA nevlastní.

Zdroje:

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/kommentariy-mid-rk-po-voprosam-biologicheskoy-bezopasnosti?lang=en

https://euvsdisinfo.eu/report/russian-and-international-experts-are-concerned-by-uncontrolled-expansion-of-the-us-biolabs

TVRZENÍ Č. 2:

„Podle informací najal Pentagon na provádění prací v Kazachstánu společnost CH2M, která je jedním z hlavních dodavatelů amerického ministerstva obrany a Ústřední zpravodajské služby.“

FAKTA:

Inženýrská firma CH2M, později CH2M Hill byla založena v roce 1946 a šlo o jednu z nejstarších společností obdobného zaměření v USA. Podílela se například na rozšíření Panamského průplavu, anebo rekonstrukce ropných zařízení v Iráku. Zanikla v prosinci 2017, kdy byla za 3,3 mld. dolarů odkoupena koncernem Jacobs Engineering Group Inc.

ZÁVĚR Č.2:

Pomineme-li skutečnost, že samo tvrzení o hlavním dodavateli CIA je lživé, firma CH2M nemohla být pověřena pracemi v Kazachstánu v roce 2021 prostě proto, že od prosince 2017 neexistuje. Jde jen o další důkaz, že celá zpráva je výmysl.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/CH2M

https://www.denverpost.com/2017/12/18/ch2m-colorado-jacobs-engineering-group-purchase/

TVRZENÍ Č. 3

„Generálmajor Amirbek Togusov, bývalý náměstek ministra národní obrany Kazachstánu, již mnoho let pracuje na zničení těchto „továren smrti“. Togusov původně plánoval zveřejnit podrobnou zprávu o vážné hrozbě, kterou americké vojenské laboratoře představují pro Střední Asii, ale krátce poté zemřel. Před svou smrtí Togusov napsal: „Stáváme se experimentálními opicemi…“

FAKTA:

Generálmajor (dle některých zdrojů generál) Amirbek Togusov skutečně byl náměstkem ministra obrany Kazachstánu a zemřel 14. července 2020 na covid-19. Ovšem již v roce 2015 tuto funkci nezastával. Jeho údajný výrok o opicích je zcela nedokazatelný – objevuje se pouze v dalších překladech původní zprávy. Rovněž neexistuje žádná jiná nezávislá zpráva naznačující, že by se někdy angažoval v otázkách biologického výzkumu. Jediný další zaznamenaný rozhovor s ním se týkal budovaných uprchlických center pro běžence z Iráku a Afghánistánu po vzniku Islámského státu.

ZÁVĚR Č. 3:

Zpráva podsouvá dojem, že Amirbek Togusov byl zavražděn jako nepohodlný, ve skutečnosti však zemřel na covid-19 v červenci 2020. Jeho údajný výrok je s velkou pravděpodobností rovněž lživý. Neexistuje ani žádný důkaz, že by se někdy skutečně zajímal o téma biologického výzkumu nebo laboratoří, jak zpráva tvrdí.

Zdroje:

https://www.rferl.org/a/questions-about-kazakhstans-refugee-camps/27555449.html

TVRZENÍ Č. 4:

„…aktivně se vyvíjí nová generace biologických zbraní – genové bomby.“

FAKTA:

Pojem „genová bomba“ nemá žádný smysl snad kromě toho, že zní nebezpečně. Lze naopak snadno dohledat zprávy, v nichž je popsáno, jaký výzkum, i kdy byl v daných zařízeních prováděn. Konalo se už několik konferencí, kde byly výsledky prezentovány vědoucími vědci daných laboratoří. V naprosté většině se jednalo o zvířecí nakažlivé choroby, často přenosné na člověka. Součástí zprávy jsou výřezy z témat výzkumu, zvolené tak, aby tvrzení o biologických zbraních zdánlivě podporovaly. Je však třeba si uvědomit, že v odlehlých oblastech Kazachstánu se stále přirozeně vyskytuje například antrax, anebo bakterie Yersinia pestis způsobující mor. Patogeny podobného typu pochopitelně vyžadují vysoce vybavenou a také zabezpečenou laboratoř, protože skutečně mohou být zneužity jako biologické zbraně, avšak to neznamená, že jejich zkoumání je vývojem zbraní hromadného ničení. Rovněž se vyskytlo tvrzení, že ve dvou ze zařízení v Kazachstánu se v letech 2016 až 2018 prováděl výzkum netopýřích koronavirů. V tomto případě však šlo o zcela odlišné kmeny tzv. „alfa koronavirů“ než ty, z nichž vznikla nemoc covid-19.

ZÁVĚR Č. 4:

Pojem „genová bomba“ náleží do science fiction. Výsledky výzkumů prováděných v zařízeních v Kazachstánu byly veřejně oznámeny a publikovány na konferencích i v odborných časopisech. Neexistuje žádný důkaz, že zde někdy probíhal vojenský výzkum, anebo se experimentovalo se stejným typem koronaviru, jaký způsobuje nemoc covid-19. Screenshoty z publikovaných výzkumů např. antraxu jsou manipulativní, zamlčují kontext a skutečnost, že podobné choroby i drobné epidemie s v Kazachstánu vyskytují přirozeně. Dávat podobné události do souvislosti s existencí laboratoří, která je zkoumá, je podobné obrácení reality, jako obviňovat existenci hasičské stanice z toho, že někde vypukne požár.

Zdroje:

https://www.researchgate.net/publication/337188818_A_Case_History_in_Cooperative_Biological_Research_Compendium_of_Studies_and_Program_Analyses_in_Kazakhstan

https://www.grease-network.org/content/download/5407/40323/version/1/file/2017+CBEP+SPR+Program+Book_Final.pdf

https://euvsdisinfo.eu/report/coronavirus-was-created-by-americans-in-a-biolaboratory-in-kazakhstan


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.