Může Brexit v Evropě rozpoutat válku? Aneb příběh dalšího zmetku tiché pošty editorů v českých médiích.

Britský premiér David Cameron využil výročí konce Druhé světové války k důraznému varování před odchodem Velké Británie z EU, když v pondělí 9. května v Britském muzeu pronesl projev uvedený na jeho oficiální stránce záhlavím: “Ministerský předseda David Cameron vyložil, co britské členství v EU znamená pro britskou sílu a bezpečnost ve světě.”

ČTK o jeho projevu vydala zprávu, kterou uvedla titulkem: “Cameron varoval, že odchod Británie z EU by ohrozil mír v Evropě.” Zpravodajský server Novinky.cz si titulek dále upravil: “Brexit může v Evropě rozpoutat válku, varuje Cameron.

Další zmetek tiché pošty editorů v českých médiích byl na světě. Ani četkařský, ani seznamo-novinkovský titulek neodpovídá pravdě. Stačí si otevřít stránku s textem projevu a zkusit vyhledat slovo “peace/mír.” O ohrožení míru v Evropě tam není ani slovo, nemluvě o nějakém rozpoutání války. Cameron zde pouze hodnotí situaci v Evropě, konstatuje historický příspěvek EU k míru a stabilitě, přičemž se snaží upozornit na to, co pro bezpečnost a sílu Velké Británie členství v EU znamená. Na rozdíl od titulku je v těchto citacích četka poměrně přesná. Jestliže však Cameron v projevu pouze upozorňuje na bezpečnostní rizika odchodu VB z EU, a to jak pro Británii, tak i pro oslabenou dezintegrovanou Evropu, pak novinářské zkratky “brexit ohrozí mír v Evropě” a “rozpoutá válku” jsou nejen velkým zjednodušením, ale přímo zkreslením toho, co Cameron řekl.

Jenomže nová mediální realita o hrozbě míru v Evropě spatřila světlo světa a hned se stala námětem komentářů napříč politickým spektrem, od pravicového aktivisty Tomáše Haase po liberálního demokrata Jiřího Pehe (“Cameron vypustil džina a neví, co s ním.”).

Že politický bulvár Parlamentní listy naprosto nectí zásadu, podle níž by titulky měly být v souladu s textem článku, a neměly by vytrhávat věci z kontextu, s tím jsem se už nějak smířil; klikám na ně jen ve výjimečných případech. To, že Mladá fronta Dnes dnes a denně bombarduje své čtenáře nějakým alarmistickým titulkem na první straně, i za cenu toho, že se z komára dělá velbloud, toleruji jen do té míry, pokud se uvnitř listu dočkám alespoň špetky seriózního zpravodajství a komentářů.

Jenomže spin, který editoři do titulků často vkládají, je stále nebezpečnější. V situaci, kdy je dnešní konzument zpravodajství zahlcen tolika informačními zdroji, často si přečte jen titulek, případně čelo zprávy a k přečtení celého textu se už nikdy nedostane. Je přece velký rozdíl, jestliže Lidové noviny (30.4.) vytisknou obrovský titulek přes dvě strany listu s textem: “Demokracie v Německu je zásadně ohrožena,” aniž toto tvrzení dají do uvozovek s dodatkem: “říká Frauke Petryová.” Neboť ohrožení německé demokracie není žádnou fakty podloženou a ověřenou informací, ale pouhým názorem předsedkyně německé nacionálně pravicové Alternativy pro Německo AfD.

A co si myslet o jiném titulku v Lidových novinách “Evropu ohrožuje “vítačství”” (7.5.)? Ten je sice uveden jako citát pražského arcibiskupa Dominika Duky, jenomže v celém rozhovoru s Dominikem Dukou nenalezneme jediné slovo “ohrožuje” ani slovo “vítačství.” Celý titulek je produktem invence editora tištěného vydání, který na rozdíl od online verze (“Arcibiskup Duka: Za strach z přílivu uprchlíků mohou i ti, kdo říkají: přijměme je všechny”) se rozhodl obsah rozhovoru vyhrotit a interpretovat po svém. V příkladech bych mohl pokračovat

Abych nezdržoval, omezím se na citaci ze staršího etického kodexu americké SPJ (Society of Professional Journalists):
Ujistěte se, že titulky, upoutávky a propagační materiály, fotografie, video i audio záznamy, grafika, a citace nezkreslují zprávu. Neměly by příliš zjednodušovat nebo zvýrazňovat události mimo kontext. (Make certain that headlines, news teases and promotional material, photos, video, audio, graphics, soundbites and quotations do not misrepresent. They should not oversimplify or highlight incidents out of context.)

Novější verze kodexu to říká stručněji:
Poskytujte kontext. Věnujte mimořádnou péči tomu, abyste nezkreslovali nebo příliš nezjednodušovali propagaci, upoutávku nebo souhrn zprávy.” (Provide context. Take special care not to misrepresent or oversimplify in promoting, previewing or summarizing a story.)

V Etickém kodexu Syndikátu novinářů ČR cosi podobného chybí. Na náš případ by se však dala aplikovat zásada 1/f: “Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.”

( publikováno na webu autora )


contributor

Mediální analytik, publicista a vysokoškolský pedagog působící na FSV UK. Publikuje na e-zinu Louč, v Týdeníku rozhlas atd.