Pro porovnání nabízíme dva výroky Miloše Zemana, jeden z roku 2013 a druhý z letoška.

Výrok z 24. 10. 2013:

„Já jsem často zván na vysoké školy a nikdy jsem na přednáškách neprováděl předvolební agitaci. Jestliže tedy pan rektor Masarykovy univerzity prohlásil, že bych na brněnské univerzitě agitaci prováděl, považuji to za urážku hlavy státu a na tuto urážku jsem reagoval jeho nepozváním.“

(zdroj: Novinky.cz)

Výrok 28. 10. 2018, projev při udílení státních vyznamenání

„A vám všem přeji šťastný a spokojený život ve společnosti a v zemi, kde lidé spolu dokáží mluvit, kde dokáží argumentovat, kde si dokáží vyměňovat své názory, neboť Masaryk říkal, že demokracie je diskuze, ale Masaryk také říkal, že rozčilení není program.“

(zdroj: www.hrad.cz)

Závěr ponecháváme na čtenářích.


author