O ostudné akci Českého svazu bojovníků za svobodu konané 12. března k připomenutí 80. výročí okupace už psala média. Vyjádřili se k ní také historik Jiří Padevět a senátor Pavel Fischer. Se  stanovisky obou jmenovaných se zcela ztotožňujeme, proto je zde přebíráme.

Facebookový profil historika Jiřího Padevěta:

Desátník v záloze píše ministrovi obrany a náčelníkovi Generálního štábu…

Vážený pane ministře, vážený pane generále,

až do dnešního dne jsem se domníval, že Armáda České republiky je institucí, na kterou mohu být jako občan České republiky hrdý, že je institucí, která se po roce 1989 vymanila z osidel normalizačního Československa, Varšavského paktu, kádrování důstojnického sboru i vojáků a z kalu komunistické propagandy. Domníval jsem se, že Armáda České republiky je sebevědomá, hájící a ctící principy demokracie a spojenectví v rámci Severoatlantické aliance, ale také pečující o odkaz bojovníků proti odporným totalitám, kterým byli obyvatelé této země vydáni během dvacátého století všanc a právě proti kterým vojáci jako první bojovali. Byl jsem přesvědčen, že odkaz Josefa Mašína, Jana Kubiše, Karla Kultvašra, Jana Lukase, Heliodora Píky, Karla Sabely, Josefa Bílého a řady dalších hrdinů, stejně tak jako odkaz vojáků, padlých v zahraničních misích je natolik zavazující, že Armáda České republiky je schopna a ochotna hájit a podporovat demokracii nejen ve světě, ale i ve vlasti.

Jistě pochopíte můj údiv nad akcí, kterou pořádal Svaz bojovníků za svobodu v Domě armády v pražských Dejvicích ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Generálním štábem AČR dne 13. března 2019. Akce měla být připomínkou začátku nacistické okupace, ale podle mého názoru byla spíše přehlídkou toho nejhoršího, co může současný veřejný prostor nabídnout. Netuším, jak je možné, že čestná stráž AČR je přítomna projevu pana Václava Klause mladšího, ve kterém přirovnává francouzského prezidenta Macrona k Adolfu Hitlerovi. Není mi jasné, jak je možné, že na půdě AČR hovoří senátor Doubrava, který se jezdí poplácávat po zádech s proruskými povstalci do takzvané Luhanské a takzvané Doněcké lidové republiky, které jsou výsledkem agresivní politiky Putinova Ruska a porušením územní celistvosti Ukrajiny, a které nebyly nikdy oficiálně uznány. Jak je možné, že AČR poctí přítomností čestné stráže akci Svazu bojovníků za svobodu, který vede konfident komunistické Veřejné bezpečnosti, člen normalizační komunistické strany, Svazu, který je v úzkém kontaktu s podle mého názoru extremistickými organizacemi Klub českého pohraničí, takzvanou Aliancí národních sil, což jsou spolky, které adorují současné Rusko a nikdy neopomenou kritizovat ukotvení České republiky v euroatlantických strukturách?

Pevně doufám, že se jedná o omyl či nedopatření, zaviněné zapomenutým nostalgikem, vzpomínajícím na Varšavský pakt. Pevně doufám, že Armáda České republiky je stále schopna a ochotna bránit demokracii a nespolupracovat s pseudovlastenci, proruskými propagandisty a představiteli politických stran, šířících nenávist, nebo pokládajících květiny k hrobům masových vrahů.

Stále v úctě

Jiří Padevět, desátník v záloze

Vyjádření senátora Pavla Fischera na Twitteru:

Za naprosto hanebné považujeme, že ČSBS právě na akci, kterou si připomínal 15. březen 1939, pozval Jaroslava „Ř“ Doubravu, bývalého komunistu, nyní senátora za Severočechy. Doubrava je oddaným přívržencem Kremlu a (eo ipso) také nechutným antisemitou, který se nestyděl citovat v Senátu [sic!] z tzv. Protokolů sionských mudrců, jednoho z ideových zdrojů německého nacionálního socialismu.

Připomeňme si:

Vystoupení senátory Doubravy z 12. schůze Senátu PČR dne 7. října 2011:

Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. Já se přiznám, že i mně velmi vadí očividné pohrdání naší komorou ze strany pana ministra a jeho odchody. Myslím si, že nikdo z nás bychom si takovouto neúctu ke sněmovně nedovolil a myslím si, že bychom měli i na toto jeho chování reagovat. Já vím, ono se to špatně poslouchá – slova o rozkradeném hospodářství, o rozkradené republice, o zničeném průmyslu a z čeho tedy mají přicházet peníze do státního rozpočtu tak, abychom nemuseli škrtat takovýmto způsobem drastickým. Ale to není to, kvůli čemu jsem před vás předstoupil.

Před časem se mi dostalo do rukou takové zajímavé čtení nazvané Sionské protokoly. A tady při tom staženém pozměňovacím zákonu, bohužel staženém, kde byl požadavek na osvobození mimo jiné knih od zatížení daní – a tady v tom zajímavém čtení se v jedné kapitole o tisku říká: Všechen tisk zatížíme daní i zárukou z každého listu, která bude dvojnásobná u knih do 30 stran, si zapíšeme do třídy brožur, abychom na jedné straně dosáhli zmenšení počtu vydávaných v žurnálu, které znamenají nejhorší tiskový jed, na druhé straně tento způsob přinutí spisovatele psát tak obsáhlé práce, že pak budou vzhledem k rozsahu i vysoké ceně málo čteny. Co však pro vytváření veřejného mínění budeme vydávat sami, bude laciné široce rozšířené a čtené do úplného rozebrání. Daň zadusí prázdnou literární ctižádostivost, strach před trestem učiní spisovatele na nás závislými, i kdyby se pak ještě někdo našel, kdo by chtěl proti nám psát, nikdo jeho spisy nevytiskne. Nakladatel nebo tiskař si musí před přijetím spisu do tisku nejprve opatřit úřední povolení, atd.

Dál se tady říká, že povolíme 10 soukromých dní zkoušek na naše časopisy a navenek budou vyjadřovat nejkulturnější názory, tímto způsobem v sobě získají důvěru a přivábí nic netušící spojence.

A na závěr tohoto obsáhlejšího povídání se říká: Budeme jistě vítězit na našimi protivníky, protože v důsledku opatření, která jsme ukázali, nebudou mít tiskové orgány, v nichž by se mohly úplně vyjádřit proti našemu tisku. Nebude nám ani zapotřebí jejich myšlenky od základu vyvracet. Zkušební kameny, které hodíme třetí řadě našeho tisku, budeme v případě potřeby energicky vyvracet v úředních listech. A já se ptám, je toto důvod k zavedení daně i na knihy a tiskoviny? Děkuji.

(Videozáznam vystoupení)

To ovšem není jediný antisemitský výlev extremisty a senátora Doubravy. Na další upozornil v Reflexu Jiří X. Doležal v roce 2016:

Co dalšího ještě bude muset vedení ČSBS provést, aby mu to zlomilo vaz?

P.S. Povšimněte si také loga na videu z akce ČSBS – nahrávku pořídila TV Raptor, což je internetová televize prokremelského aktivisty Žarko Jovanoviče, známého to přítele Miloše Zemana.

 


author