Čeští elfové jsou občanským hnutím, které mapuje, analyzuje a aktivně bojuje proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.

Podle Českých elfů jsou trollové především proruští online aktivisté, kteří pomocí různých technik, vytvářením falešných profilů, tweetovacích farem a řetězových e-mailů šíří extremistické a protisystémové dezinformace. Jejich témata se opakují pořád dokola – uprchlíci, Arabové, za všechno může Evropská unie a bez ní by bylo líp, sentimentální postoje k minulosti, výkřiky typu „všechno se rozkradlo“. Smyslem toho všeho je podle mluvčího Bohumila Kartouse  vyvolat pocit nejistoty, nahlodávat západní vazby České republiky a pomocí masově šířených dezinformací zvrátit náš politický směr a obrátit ho od liberální demokracie k autoritářskému systému kvůli zmatenosti a neschopnosti uživatelů internetu kriticky uvažovat.

Čeští elfové ve svém volném čase, bezplatně a dobrovolně vstupují pod falešnými profily do komunit na Facebooku, kde se ve velkém šíří dezinformace, a hledají jejich původce. Mezi nejvýznamnější aktivity patří například monitoring řetězových e-mailů.

Fenomén řetězových e-mailů je překvapující především svým podceňovaným dosahem. Ovlivňuje desetitisíce lidí, což je srovnatelné s dosahem celostátního tištěného deníku střední velikosti, třeba Lidových novin.

Funguje to tak, že si lidé mechanicky přeposílají e-mailové zprávy, které napsal někdo jiný. Obsah těchto zpráv je většinou bulvární, dryáčnický, útočící na emoce, někdy je apolitický (roztomilá zvířátka, přírodní scenérie), někdy je skrytě politický (retro-nostalgie), jindy je otevřeně a agresivně politický (podpora Miloše Zemana, útoky na některé politiky, Evropskou unii, NATO). Velmi často obsahuje demagogické manipulace (vytrháváním fakt z kontextu a záměrným zamlčováváním jiných zásadních fakt, které se problému týkají) nebo vyložené lži a smyšlené konspirační teorie.

Při analýze stovek takových textů jsou zřejmé dvě zásadní věci:

1) Celkové vyznění těchto zpráv směřuje stejným směrem, jakým míří ruská zahraničně-politická propaganda – proti jednotě EU, proti NATO, proti USA, pro Ruské.

2) Synchronizace témat, která nastoluje ruská agenda, v čase společně s dezinformačními (tzv. „alternativními“) weby a řetězovými maily. Například ruská verze incidentu v Kerčském průlivu, kdy ruské síly zajaly ukrajinská plavidla i s posádkami, se z ruských oficiálních zdrojů přelila do českých „alternativních“ webů a souběžně začala kolovat v sítích řetězových mailů. Západní verze incidentu v těchto kanálech zcela chyběla.

Manipulativní řetězové maily ovlivňují významnou část české populace. Podle výzkumu organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 se s řetězovými maily setkalo přes 90 % seniorů, a 20 % z nich přiznává, že se podílí i na jejich dalším přeposílání.

Jak Čeští elfové reagují na negativní fenomén řetězových mailů?

  • Mapují sítě, kterými se řetězové maily šíří.
  • Vyhodnocují jejich obsah a načasování do souhrnných statistik, které jediné pak mohou dát celkový obraz o problému.
  • Osvětou – tvorbou odpovědí na nejnebezpečnější lži, které jednak pouštějí zpět do e-mailových sítí a jednak publikují na spřátelených webech
  • Osvětou – snaží se na problém upozorňovat v tisku a mezi politiky
  • Čeští elfové užívají pouze a striktně legálních prostředků a veřejně šířených dat. Statistiky jsou anonymní, a vycházejí z dat, které šiřitelé sami do kyberprostoru prostoru vypouštějí.

Jak nám můžete elfům pomoci?

Velmi jednoduše. Pokud se k tobě řetězové maily nějak dostávají, jednoduše je přepošli na naši sběrnou adresu.

Webové stránky:

http://cesti-elfove.cz/


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.