Už několik let se šíří na Facebooku status tvrdící, že Česká republika si výrazně pohoršila v žebříčku „vyspělosti zemí“ oproti roku 1989. „V r. 1989 jsme byli mezi 10 nejvyspělejšími státy světa. Letos jsme zaujali krásné 104 místo. Před námi je i Bangladéš,“ tvrdí příspěvek, který se šíří už od roku 2020.

Jenže ani jeden z údajů není pravdivý. „Index lidského rozvoje (HDI) je indexem využívaným ke srovnání životních podmínek. V přehledu OSN sice nelze nalézt hodnoty indexu HDI z roku 1989, obsahuje však data za rok 1990. Dle nich tehdy HDI v Československu dosahoval 0,742 a pohyboval se tedy v kategorii o jeden stupeň nižší než dnes v ČR. I tak se ale Československo zařadilo na 27. příčku ze 142 zemí, pro které byla tehdy data k dispozici. Dle posledních dostupných dat za rok 2021, která zveřejnila OSN, se Česká republika v tomto žebříčku umístila na 32. místě, hned za Estonskem a Itálií. Bangladéš se nacházel až na 129. místě,“ zjistil Demagog.cz. Nutno také zdůraznit, že po roce 1990 a rozpadu Sovětského svazu nebo Jugoslávie vzniklo mnoho nových států. Například Slovinsko vzniklo až v roce 1991. Take Pobaltské země vznikly až v roce 1991.

Podle HDP je Česko na tom přitom dokonce lépe než v roce 1989. „Statistiky o výši HDP v jednotlivých státech světa pravidelně zveřejňuje Světová banka. Její data o výši HDP v přepočtu na obyvatele ukazují, že se Česká republika v roce 2022 nacházela na 42. místě. V roce 2019, na který se odkazovaly dřívější facebookové příspěvky, Česko obsadilo 48. pozici. Obdobný žebříček lze nalézt i na webu Organizace spojených národů (OSN), která prozatím zveřejnila data za období končící rokem 2021.Údaje OSN se od dat Světové banky drobně liší, což je zřejmě způsobeno použitím mírně rozdílného kurzu při přepočtu HDP z národních měn na americké dolary. Na rozdíl od Světové banky lze nicméně v přehledu OSN dohledat i starší data pro Československo. To se podle této statistiky v roce 1989 nacházelo na 65. místě, tedy nikoli v první desítce států světa,“ zdůrazňuje Demagog.cz.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.