To, že Rusko vede proti Česku aktivní hybridní válku, je nepopiratelný fakt. Její součástí je aktivní podpora zevnitř, pomocí kolaborantů, jejichž jednání a chování podkopává důvěru v český právní řád a demokratické zřízení. Představme si některé z aktérů, kteří poměrně bez skrupulí tlačí svým chováním naši zemi směrem na východ.

Čest, svoboda a respekt! Slova, která někomu mohou znít jako fráze, jinému jako důležité prvky národního uvědomění jsou názvem spolku, kde je Jiří Černohorský předsedou. Rád se vydává všanc kamerám i komentářům, takže pokud někdo sledoval strhávání plachtou zakrytou sochu maršála Koněva, tak Černohorský hrál hlavní roli.

Jiří Černohorský jako dítě zažil rozpad komunistického režimu a ztrátu vedoucí úlohy KSČ v Československu. Jedná se o hluboce zadluženého proruského aktivistu, který mimo jiné opakovaně vyzýval k vraždění. Šlo o výhrůžky oběšením těm politikům, kteří nesdílejí jeho proruský pohled na svět. Není náhoda, že chování podporovalo Ruské středisko vědy a kultury, které bylo známé jako koordinační centrum ruských špionů na našem území.

Jedná se o výrazného člověka s extrémně silným příklonem k Rusku, který se nebojí řečnit na veřejnosti. Strhl na sebe takovou pozornost, že zaujal i marketéry prezidenta Zemana, kteří ho před časem pozvali do volebního štábu. Zároveň vystupuje jako organizátor proruských demonstrací, nebojí se kontroverzí, vulgarit a urážek jak na veřejnosti, tak na sociálních sítích. Mnohokrát byl pro výtržnosti zatčen. V roce 2015 byl policií zatčen, když se snažil vzít ztečí úřad vlády Režisérka a scénáristka Monika Le Fay o něm píše, že „Jiří Černohorský je dlouholetá stálice české proruské a extremistické scény a pravidelně se dopouští různých výtržností.“

Černohorský sám sebe pasoval na soudce, když o některých politicích veřejně napsal, že se „odsuzují k trestu nejvyššímu“. Součástí jeho proruské kampaně je nabádání svých internetových fanoušků, aby psali „omluvné“ dopisy na ruskou ambasádu. Zároveň funguje jako aktivní spojka na proruskou Raptor TV.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.