Součástí hybridní války vedené Ruskou federací proti Česku je aktivní účast českých kolaborantů, která dodává této zahraniční snaze punc domácí autentičnosti. V tomto seriálu představujeme některé z těchto aktérů, kteří Ruské federaci pomáhají svým vystupováním tlačit naši zemi na Východ.

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková vystupuje v Parlamentních listech a její názory cituje Ruskem řízený Sputnik. Dlouhodobě pracuje v oblasti energetiky, kde má rozsáhlé zkušenosti. Na obranu lidských práv založila pod svým jménem institut, kde udělala ředitelkou svého soukromého institutu Nelu Liskovou, “konzulku” samozvaného “Doněckého konzulátu v Ostravě”. Zároveň se pod jménem institutu vydala spolu s prezidentem Zemanem v roce 2018 na “pracovní” cestu do Ruska. Od stejného muže dostala vyznamenání za boj ze solárními barony (prezident to formuloval mnohem vulgárněji, my zůstaneme v decentní rovině faktů).

Je obecně známo, že se Rusové snaží všemi možnými cestami získat vliv na kontrolu nad českou energetickou sítí. Nejde jen o dostavbu Dukovan, o které se mluvilo v poslední době. Jak to souvisí s ERÚ. Citujme časopis EURO z 26. 12. 2016:

Představte si, že rozhodujete o cenách zemního plynu. Na výběr máte ze dvou variant. Buď snížíte cenu za přepravu plynu pro české domácnosti a podniky, nebo snížíte poplatky za tranzit ruského plynu přes naše území do zahraničí. Jakou zvolíte? Většina lidí by logicky vybrala první možnost.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vedený Alenou Vitáskovou se však v závěru listopadu rozhodl pro tu druhou. Provozovatel páteřních plynovodů, společnost Net4Gas, ztratí na úrovni čistého zisku zhruba 800 milionů korun ročně, státní rozpočet přichází o 200 milionů. Ruský plynárenský koncern Gazprom a další velkoobchodníci s plynem, kteří přepravní cestu přes Českou republiku využívají, naopak ušetří… Alena Vitásková dlouhodobě udržuje vřelé vztahy s šéfem Alexandrem Medveděvem a dalšími představiteli Gazpromu. Ke snížení přepravních tarifů se prý rozhodla po setkání s Rusy. Gazprom a možná i další zahraniční obchodníci ušetří okolo 1,3 miliardy korun ročně.”

V případě boje o to, zda budeme spolupracovat se Západem nebo spíš poslouchat Východ, nejde jen o klasické trolly, kterým se v rámci boje proti dezinformacím věnujeme nejčastěji, ale i o boj na pro laika mnohem neviditelnější a mnohem sofistikovanější frontě. Zatímco klasičtí internetoví trollové “prudí”, snaží se mást veřejnost a jitřit emoce tak, aby “nikdo nevěřil ničemu”, ve vyšších mocenských patrech se odehrávají boje, které laik neovlivní a většinou o nich ani neví. Lobbing ve prospěch Ruska je jedním z nich.

Institut Aleny Vitáskové prohlašuje, že naplňuje cíle „euro-asijského ženského fóra v Petrohradě“ (pseudo-mezinárodní instituce sloužící k prosazování zájmů RF). To vše zapadá do systému spolupráce s Nelou Liskovou či vystupování na proruském Svobodném vysílači.

Věnujme ještě pár slov jejímu působení v Energetickém regulačním úřadu. Alena Vitásková měla před nástupem do čela ERÚ dvě firmy, které projektují, montují a opravují plynovody (SMP – Služby a Gazoprojekt Czech). Před jejím jmenováním předsedkyní ERÚ obě firmy prodala. První z nich svému bývalému manželovi Vilému Vitáskovi, druhou své současné snaše Monice Vitáskové. Ze zákona totiž předsedkyně ERÚ nesmí v oboru podnikat, vlastnit licenci nebo se podílet na řízení firmy podnikající v energetice. Policie však zajistila e-maily, které mají dokazovat, že i v době, kdy už byla Alena Vitásková v čele ERÚ, dostávala pravidelně k odsouhlasení platby společnosti SMP – Služby a společnosti Gazoprojekt Czech.

Současně jí byly zasílány i přehledy peněžních toků společností. Přitom obě tyto společnosti podnikají v energetice. Pokud Vám to něco připomíná (tato firma není moje, nemám s ní nic společného) tak chápete správně. Zároveň byla obviněna z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, když jmenovala v listopadu 2014 Renatu Veseckou místopředsedkyní ERÚ. Vitásková udělala z Vesecké místopředsedkyni úřadu, přestože podle policie nesplňovala zákonné předpoklady. Policie vyčíslila škodu na víc než milion korun. V této věci byla osvobozena v červenci 2020 Krajským soudem v Brně. Firmy přepíšete na příbuzné a k vedení přizvete spřízněné známé. Třeba na hrad bez prověrky… Takhle to v Česku v horních patrech politiky chodí.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.