Asi každý narazil v diskuzích na narativ, že Češi jsou Slované a jako Slované bychom měli držet spolu. Dost často tím argumentují příznivci Ruska, tedy země, která napadla jinou slovanskou zemi.

Nicméně genetická mapa Evropy ukazuje, že tento narativ je od začátku dost diskutabilní. Češi jsou alespoň geneticky směsicí nejrůznějších národů. Podle genetické mapy Evropy jsme Slované jen z 27 %. „Česká populace má většinové kořeny v pravěké populaci, tedy v předslovanské. Jsme tedy biologicky většinově předslovanské obyvatelstvo,“ zjistil Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „V mužském Y chromozomu u nás poměrně převažuje haplotyp R1B, který má své těžiště ve Francii a jeho procento stoupá směrem k Pyrenejím,“ dodává Beneš.

Nutno tedy dodat, že tyto průzkumy jsou dělány na základě analýzy chromozomu Y. Český biochemik Zdeněk Hel například komentoval mapu, podle které jsme nejvíce geneticky podobní Rakušanům. Respektive Rakušané mají nejpodobnější genetický mix právě v České republice. „Posuzování genetické příbuznosti pouze podle Y chromozomu je poněkud zavádějící. I Rakušané jsou různorodým “mixem”. Vůbec to neznamená, že jsme z 81 % příbuzní Rakušanům. Spíše to, že ve střední Evropě jsou národy namíchány geneticky podobně,“ upozorňuje Zdeněk Hel. Chromozom Y je mužským chromozomem. Tyto analýzy tedy zkoumají jen mužské příbuzenstvo.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.