Poslankyně ANO Taťána Malá vystřídá ve funkci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. „Vycházel jsem hlavně z uchazečů v rámci intenzity jejich práce, tahu na branku a schopnosti spolupracovat v kolektivu,“ řekl Babiš k novým kandidátům na ministry. Ministerstvo spravedlnosti dohlíží především na činnost státních zastupitelství a soudů.

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, probaci a mediaci a vězeňství. Dále vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika. Zastupuje rovněž Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

Taťána Malá proslula větou o tom, že soudní líčení v kauze Čapí hnízdo by se mohlo posunutou o čtyři roky. „O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ ptala se Malá v lednu.

Malá vystudovala právo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě (promovala v roce 2011). Česká advokátní komora však vzdělání na této škole neuznává. „Česká advokátní komora zastává stanovisko, že absolventa právnické fakulty (nejen) této univerzity nelze bez dalšího zapsat do seznamu advokátních koncipientů, protože jde o zahraniční vysokou školu, byť působící na území České republiky. Podle advokátní komory jsou „právní řády ostatních států Evropské unie i států mimo Evropskou unii jsou v současné době již natolik odlišné od právního řádu České republiky, že jejich znalost bez dalšího nepostačuje k řádnému výkonu koncipientské praxe v ČR“. Nelze ovšem vyloučit, že si absolventi následně doplní své vzdělání studiem na českých právnických fakultách a bude je možné do daného seznamu zapsat. Každá žádost však má být posuzována individuálně,“ píše Česká advokátní komora.

Poslankyně za ANO má i další problém. „Politička s manželem vlastní společnost All 4 Law, která získala procentní podíl v novojičínské firmě Insolvence CZ. Manžel Malé navíc ve společnosti získal podíl 24 procent. Společnost radí dlužníkům i věřitelům. Manžel poslankyně však navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit. Ta naopak poskytuje lidem mikropůjčky, tedy úvěry do 75 tisíc korun,“ psal Rozhlas.cz. Malá to odmítá.

Podle obchodního rejstříku společnost Swisscredit, s.r.o., kterou vlastní manžel poslankyně Ondřej Malý kromě obchodní činnosti i „poskytuje hotovostní půjčy do výše 75.000,-kč fyzickým osobám.

Napsal: Jan Cemper
Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.

Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com